”t Plaesenuus        

 

Tekstvak: Zo werd het gemeentehuis in de volksmond genoemd, het pittoreske raadhuis werd In 1637 gebouwd. 
Het heeft een trapgevel met links ernaast een rijk versierde ingang.
Het Fries onder het fronton bevat de spreuk: “Doet wel en vreest niemant “, waarnaast rechts het wapen van de baljuw Jan van Stavenisse 1620-1645.  Dit wapen dat symbolische water voorstelt vergezeld van turven, duidt op het beroep van de stamvader die voor 1400 bij Beldert fortuin met de selnering ( zoutwinning ) maakte.
Het tweede wapen: een boom vergezeld van twee aanziende vogels, is wellicht dat van de secretaris. Op de trap van de fraaie gevel is een kloek gesmede aardkloot (bol)  met bliksemschichten aangebracht. Boven het zolderraampje hangt de dorpsklok, die op Zondagmorgen na de kerkdienst werd geluid om de bevolking bijeen te roepen om de afkondigingen van de vroedschap plechtig in te luiden. Naast het poortje hangt nog de standdaard-el, waar aan de plaatselijke lengtematen werden geijkt. Hoger in de gevel Vrouwe Justitita, geflankeerd door de wapens van de gemeente en provincie. In 1924 is dit kostbare monument inwendig gerestaureerd, daarbij is op verdienstelijke wijze gestreefd naar aanpassingen van de stijl van de gevel. Er zijn moerbinten en kinderbalkjes aangebracht uit hout van de gesloopte kerk Van Ouwerkerk en in de hoek zit een spiltrap uit hetzelfde materiaal. Twee paneeldeuren stammen uit Dreischor en Zierikzee. De meubels zijn vervaardigd uit eikenhout van de kerk te Nieuwerkerk en van vloedplanken uit het eigen haventje Beldert, dit alles is bewerkt door ambachtslieden uit Dreischor. Op 16-2-1952 heeft de commissaris van de Koningin in Zeeland het herboren raadhuis ingewijd