Geschiedenis van Kerkwerve

 

De jongste historie van Kerkwerve aan de hand van een plattegrond uit 1866.

Kerkwerve was toen 1931 bunder groot en telde 575 inwoners. De namen van alle wegen zijn niet

Vermeld. De eerste weg links aan de Osseweg is de Tellersweg en wat verderop: Schouwgroen, Dapperweg, Omloopweg, Eiergat en via de Achterweg komt men uiteindelijk bij de Heuvelsweg. De boerderij "Vrede geeft Zegen" is later veranderd in "Hendrika Hoeve" en de directie keet bij de Floauwers in "Heerenkeet". Kerkwerve heeft niet altijd aan de Oosterschelde gelegen, want zo'n 450 jaar geleden vermeldde een Kroniekschrijver een eertijds smal vaarwater tussen Noord-Beveland en Schouwen, waar men elkaar zelfs kan aanroepen. In de 15e en 16e eeuw is de Oosterschelde met wel 3000 hectare de zuidkant vergroot. Enkele verdwenen dorpen aan de zuidkant van Schouwen zijn: Simonskerke, Oudekerke, st-Jacodskerke, Westkerke, Zuidkerke en als laatste dorp verdween in 1662 Rengerskerke voorgoed in de golven, nadat men eerst nog geprobeerd had om her dorp met inlaagdijken te behouden. Van het dorp Kerkwerve van heel vroeger weten we niet zoveel. Het is wel een van de oudste parochies van Schouwen-Duiveland de stichtingvond ca 1200 plaats en in 1298 werd het een zelfstandige parochie met zelfs twee pastoorsplaatsen. De kerk was gewijd aan st-Willebord. Op

21-12-1575 werd het dorp Kerkwerve grotendeels verwoest door de Spanjaarden, 30a 40 huizen werden plat gebrand en de kerk kreeg het zwaar te verduren, zowel van binnen als van buiten. In het jaar 1731 op 24 juli zijn door een brandje in de kerk alle doopboeken en waardevolle stukken verloren gegaan. In 1899 is de kerk afgebroken en in 1900 verrees op ongeveer dezelfde plaats een nieuw kerkgebouw. 

 

Bron: Kerkwerve in oude ansichtenů.