Ananias van de Fonteijne

Parenteel van Ananias van de Fonteijne

1 Ananias van de Fonteijne is geboren omstreeks 1560 in Graveline.
Notitie bij Ananias: De kinderen die er bij staan zijn vermoedelijk
 

Parenteel van Ananias van de Fonteijne

1 Ananias van de Fonteijne is geboren omstreeks 1560 in Graveline.
Notitie bij Ananias: De kinderen die er bij staan zijn vermoedelijk

Hij woonde in Biggekerke later vertrokken in 1585 naar Meliskerke

Vermoedelijk is hij vertrokken naar Zierikzee en later vermoedelijk weer naar Graveline waar hij ontslapen is


Heden gevonden in oudste trouwboek Biggekerke (Walcheren , Zeeland) Ananias Fonteyne geboren te Grevelinge Ananias in ondertrouw gegaan te Meliskerke op 1 mei 1585
Ontfangen schiriftel bescheijt van de Dienaer Des Woordts tot Meliskerke. Dat bij hem ondertraut was Annanias Fonteyne van Grevelijn met Soetkin dochter van
Pauwels Dhaude van Bekeercke ( Biggekerke ) . De welcke bij ons haer geboden gehadt hebben sijn daer naer tot Meliskerke in haerl huwel . bevesticht gheworden met Soetkin Pieters
geboren te Biggekerke .

In de lidmaatregister van Biggekerke van 1583 -1717 staat hij vermeld als Ananias van de Fonteijne
Vermeld:
Lidmaat in 1585 Biggekerke (Annanias van de Fonteijne
Opmerking : En diens echtgenote Jakemijnken
Datum registratie : ca 1585
Toevoeging/mutatie: Overgegaan naar de gemeente Meliskerke
Man van : Jakemijnken
Plaats : Biggekerke
Kerkgenootschap : Nederduitsch-gereformeerde kerk
Bron : DTBL Biggekerke 5A (NG Lidmatenregister 1583-1717))
  [bron: Lidmatenregisters dorpen Walcheren]
Ananias:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1580 in Biggekerke met Jakemynke. Jakemynke is overleden omstreeks 1584 in Biggekerke.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1585 in Meliskerke met Soetkin Pieters Dhaude, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 01-05-1585 in Meliskerke in ondertrouw zijn gegaan. Soetkin is geboren omstreeks 1565 in Meliskerke.

Kinderen van Ananias en Jakemynke:

1 Jan Ananias Fonteijne, geboren omstreeks 1580. Volgt 1.1.
2 Jacob Ananias Fonteijne, geboren omstreeks 1584. Volgt 1.2.

Kinderen van Ananias en Soetkin:

3 Cornelis Ananias Fonteijne, gedoopt op 29-12-1587 in Zierikzee. Volgt 1.3.
4 Susanna Ananias Fontein [1.4]. Zij is gedoopt op 20-09-1592 in Zierikzee.
5 Neelken Fonteijne [1.5], geboren omstreeks 1594.


1.1 Jan Ananias Fonteijne is geboren omstreeks 1580, zoon van Ananias van de Fonteijne (zie 1) en Jakemynke. Jan is overleden omstreeks 1638, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: LAS 4383 07-12-1606 Lambrecht Lenaerts, voor de kinderen van wijlen Jacques van Borsele transp. Jan Fonteijne een huis aan de noordzijde van de haven tussen het huis van de wed. en erfgen. van de voorn. van Borsele en Abraham Seuije.
RAZE 4383 29-08-1614 Hyp. t.l.v. Jan Fonteijne t.b.v. Dirck IJsnouts, brouwer in de Drij Clocxkens te Delft. Huis aan de noordzijde van de haven tussen de huizen van de wed. Jacques van Borsele en Abraham Seuije.
RAZE 4415 00-00-1636 Jan Fonteijne is inner van de maalderije en de slagereije.
LAS. 4362 Brouwershaven register van schepenacten: 15-11-1615 Jan Fonteijne, deken van het hoveniersgilde eist van Maijcke Claes 10 schellingen als inkomengeld in het voorn. gilde.
Oud archief Brouwershaven
no: 88 1631/32 Pachter van de brandewijnaccijns: Jan Fonteijne.
no:168 1632/33 Jan Fonteijne levert vis.
1634/35 Johan ( Jan?) Fonteijne levert vis.
23-12-1626 staat 1626/27 Pachter van de opslag van de bieren: Jan Fonteijne.
27-12-1632 staat 1632/33 Pachter van de drie stuivers op de grove bieren: Jan Fonteijne.Opbrengst:£ 10:10:-.
Oud archief Brouwershaven 125. Register van akten van de verpachting van imposten pachter van de impost op het beestiaal:
1630 & 1635 Jan Fonteine.
Pachter van de impost van de wollen lakenen mette verhooginge van dien: Jan Fonteine.
Pachter van de impost op de gouden en zijden lakenen: 1625 Jan Fonteine.
Pachter van de impost op de horenbeesten en de besaaide gemeten: 1635 Jan Fonteijne.
Pachter van de 14 guldens op `t hondert wit zouts: 1630 Jan Fonteijne.
Pachter van de impost op de gezouten harinck en visch met gacht? van de drooge harinck: 1625 Jan Fonteijne.
Pachter van de 12 en de 8 schell. op de bieren en de verhoging op de wijnen: 1635 Jan Fonteijne.
Pachter van de impost op de maelderije. 1630 & 1635 Jan Fonteijne.
Pachter van de impost op de bieren (ook omschreven als ingebrouwen en uitheemsche bieren 1578 ) 01-10-1608/1609. Jan Fonteijne.
01-04-1608 Jan Fonteijne ( de 12 en 8 groten indifferentelijk op de bieren en de verhoging van de wijnen).
Beroep:
Biersteker   [bron: Oud archief Brouwershaven nr: 78 20-11-1608]
Religie:
Belijdenis (Op 14-12-1628 deed hij belijdenis)   [bron: Acta Zierikzee]
Jan trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 18-11-1625 in Zierikzee met Cornelia Cornelisdr Baelken. Cornelia is overleden omstreeks 1641.
Notitie bij Cornelia: LAS 4394 03-12-1641 Hr. Thesaurier Constant Duijsentschilden, voor de erfgen. van Baaltje Fonteijne, transp. Marinus Cop[moeijert, voor Rutsert Coninck, zijn zwager, 1/32 in het Oude Taenhuis voor 18-0-
Religie:
Belijdenis (Op 11-12-1626 deed zij belijdenis onder de naam Baeltje Cornelis hvr van Jan Fonteijne)   [bron: Acta Zierikzee]

Kinderen van Jan uit onbekende relatie:

1 Pieter Fonteijne [1.1.1]. Hij is gedoopt op 26-02-1605 in Brouwershaven [bron: dopen Brouwershaven 1604-1810]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Gerritse en Catharina Helena Johanna Jacobs.
2 Ananias Fonteijne, gedoopt op 24-05-1607 in Brouwershaven. Volgt 1.1.2.
3 Maarten Fonteijne [1.1.3]. Bij de geboorteaangifte van Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: Hester Maartens en Wilhem Wilhemse. Hij is gedoopt op 06-06-1610 in Brouwerhaven.
4 Jan Fonteijne [1.1.4]. Hij is gedoopt op 20-06-1614 in Brouwershaven [bron: dopen Brouwershaven 1604-1810]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Adriaantie Maartens.

Kinderen van Jan en Cornelia:

5 Willem Fonteijne, geboren omstreeks 1627. Volgt 1.1.5.
6 Jan Janzn Fonteijne, geboren omstreeks 1630. Volgt 1.1.6.
7 [waarschijnlijk] Cornelis Jans Fonteijne, geboren omstreeks 1634 in Looperskapelle. Volgt 1.1.7.


1.2 Jacob Ananias Fonteijne is geboren omstreeks 1584, zoon van Ananias van de Fonteijne (zie 1) en Jakemynke. Jacob is overleden omstreeks 1649, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Jacob: wonende te Grijpskerke en Arnemuiden hij was volgens RAZE 115 A fol 102v 15 mei 1637 oudoom van de wees van Ananias Fonteyne

RAZE 4383 09-01-1604 Hyp. t.l.v. Jacob Fonteine gehuwd met Catharina Cornelis; Nele Cornelis Hughes wed. Claes Slager t.b.v. van gemene erfgenamen van Claes Slager.
Huis op de dijk tussen Noordernieuwland en Heilige Geestnieuwland "`t Oude Staelí
Oud archief Brouwershaven no: 1 10591 05-06-1609 Geschil met de regenten van Schouwen over het verzwaren en verhogen van de dijk strekkende van de tot tegen het huis van Jacob Fonteijne vanoud genaamd: ÷ude Stael"en van daar tot de stadswal. Dit is het huidige adres Schouwsedjk 1.
11-06-1609 De stad zal de verhoging van de dijk vanaf het huis van Jacob Fonteijne tot aan de voorn, asdam met alle middelen trachten verhinderen.

LAS 4392 21-03-1611 Jan Anthonis Ouwe Jans, voor zichzelf voor de helft, en voor leunis Adriaens en de wezen van Jod Thonis, transp. Cornelis Cats korenland in Noordernieuwland.
Jacob Naect, als rechte oom van Jan Anthonis Ouwe Jan en Jacob Fonteijne n.u. pretenderen naderschap.

LAS 4393 12-05-1620 Jacob Fonteijn, voor zichzelf en voor zijn wezen, transp Jan Willems Spinder een huis, schuur en erf op de dijk van het Heilige Geestnieuwland, genaamd: “uwe Stael"ops`Herenerf, gelegen buiten de stad

LAS 4394 Brouwershaven 21-12-1620 Jacob Fonteijne en Catharina Cornelis, overl. kind: Neelke ca 6 jaar. Cornelis Stoffels Maesschap is naaste bloedvriend van het kins.

LAS 4394 06-05-1636 Hr. burgem. Cornelis Anthonisse voor Cornelis Stoffels Maesschap en Jod huijbrechts, tevens voor hun drie nichten en pro. Hebbende van Jacob Fonteijne, samen voor dehelft. Jacob Huijbrechts voor ľ . Zeger leguers en Mees Jooritse,samen ook voor ľ deel, alle erfgen. van Pieternella Maertens, transp. Cornelis Ourijnes weduwnaar van de voorn. Pieternella Maertens een huis en schuur daarachter een de overzijde van de straat reps. op de Zuiddijk en in de Wijde Nieuwpoort. Tevensnog korenland in Zuidnieuwland en in Locken

LAS 4394 08-07-1642 Jacob Fonteijne, voor zijn neef Ananias Fonteijne, bij proc. te Middelburg voor not. d.d. 28-06-1642, transp. secr. Gerbrand de Jongede helft in een huis aan de noordzijde van de haven tussen het huis van de koper en de plaats ofhet erf van Evert Cornelis Timmerman, gemeen zijnde met de erfgenamen van Baaltje Fonteijne den verkopers vaders laastste huisvrouw.

RAZE 4385 06-01-1646 Hyp.t.l.v.Jacob Fonteijne t.b.v. Cornelis Vetters voor de levering van materialen en arbeid voor een schuur in de Nauwe Nieuwpoort tussen de straat W. en de schuur van Vicent Woutermans O.

LAS 4394 06-01-1649 Cond . t.v.v. Jacob Fonteijne en de erfgen. van zijn hvr . voor de verkoop van landbouwgereedschappen en vruchten te velde.

RAZE 4386 09-04-1649 Jacob Fonteijne gehuwd met Neeltje Bartelmeus. Testament. Hij is ziek. Eerder testament voor notaris Gerbrand de Jonge d.d. 04-02-1645. Nicht is Maeijcken Grijns Jacob :
Adres:
Papenstraat   [bron: Bijlage Arneklanken 2001/4 Lidmaten 1 juli 1612]
Beroep:
Schoolmeester
Jacob:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1604 met Catharina Cornelisse Huge, ongeveer 20 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1584, dochter van Cornelis Huge. Catharina is overleden omstreeks 1620, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: Identificatie : RAZE 4426-43 (00-00-1620)

Soort en toegang : Gerechten voor 1811-RAZE-Brouwershaven
Catharina Cornelis (overledene)
Jacob Fonteijne (belanghebbende)
Personen : Neelken (Jacobs) (belanghebbende)
Cornelis Stoffels Maescharen ? (belaghebbende)
Jan Janss Corff (belanghebbende)

Plaats en soort plaats : Brouwershaven (plaats passeren akte)

Soort akte : uitkoop

Folio nr : RAZE 4426, fol.29r

uitcoop van de weese naergelaten bij wijlen Catharina Cornelis zm. daer
Inhoud : vadre aff is Jacob Fonteijne. Jacob Fonteijne als vader en voocht van zijne weese genaemt Neelken (Jaco.....

identificatie RAZE 4426-43

inhoud Uitcoop van de weese naergelaten bij wijlen Catharina Cornelis zm. daer vader aff is Jacob Fonteine. Jacob Fonteijen als vader en voocht van zijne weese genaemt Neelken (Jacobs) omtrent 5 jaere hadde ter weescamer overgebracht staet en inventaris, soo is tusschen de selve ter eenre ende Cornelis Stoffels Maescharen? als naeste blotvrient en wedervoocht ter andere zijde geaccordeert,
op 21-12-1620. Tot borge geconstitueert Jan Janss Corff op 06-01-1623

datum 1620
soort Gerechten voor 1811
toegang RAZE- Brouwreshaven (Brouwershaven)
soort akte uitkoop
plaats Brouwershaven (plaats passeren akte)
inventaris Rechtelijke archieven Zeeuwse Eilanden, inv. nr. 4426
folio nr RAZE 4426, fol. 29r
microfische 4426-1/2441

personen Catharina Cornelis (overledene) - Onbekend
Jacob Fonteijne (belanghebbende) - Onberkend
Neelken (Jacobs) (belanghebbende) - Onbekend
Cornelis Stoffels Maescharen? (belanghebbende) - Onbekend
Jan Janss Corff (belanghebbende) - Onbekend
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1628 met Neeltje Bartelmeeus (Bartelmees) Witte, ongeveer 44 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1584, dochter van Bartelmees Cornelis Witte. Neeltje is overleden omstreeks 1651, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: LAS 4420 Brouwershaven 7092 Bartelmees Cornelis Wittese, overl . en Neeltje haar verkozen voogd is Bartel Janse Smits. Jacob Fonteijne is gen. met Neeltje Bartelmees. Jnjaen en Dirkje Bartelmees zijn behuwdoom en moeije.
RAZE 4386 10-06-1651 De erfgenamen van Neeltje Bartelmeeus geweest de huisvrouw van Jacob Fonteijne;Tonis Janse gehuwd met Neeltje Fonteijne, transp. Gerbrand van Boone (minderjarige zoon van Maerten van Boone) een schepenschuldbrief.

Brouwershaven actaboek no: 3 16-12-1628 Maijke Claes hvr. van Jan Gerrits, oud schoenlapper, wordt er van beschuldigd deeg uit de bakoven van Neeltje, de huisvrouw van Jacob Fonteijne gestolen te hebben.

Brouweshaven Acta 17-12-1628 Neeltje, hvr . van Jacob Fonteijne

Kinderen van Jacob en Catharina:

1 Ananias Fonteijne [1.2.1]. Hij is gedoopt op 02-04-1605 in Brouwershaven [bron: BH: 01+03 en verzameling de Vos].
2 Neelken Fonteijne [1.2.2]. Zij is gedoopt op 01-10-1606 in Brouwershaven [bron: BH: 01+03 en verzameling de Vos]. Bij de doop van Neelken waren de volgende getuigen aanwezig: Neelken Fonteijne, Maijken Lievens, Leene Jansdr Thonis, Job Tonisz en Claes Verniet.
3 Cornelis Fonteijne [1.2.3]. Hij is gedoopt op 07-12-1608 in Brouwershaven [bron: BH: 01+03 en verzameling de Vos]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Amplonie Jans, Cornelis Maets en Jan Marcelis.
4 Ananias Fonteijne [1.2.4]. Hij is gedoopt op 03-11-1613 in Brouwershaven [bron: BH: 01+03 en verzameling de Vos]. Bij de doop van Ananias waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Ananijasse Fonteijne en Krijntie Jobs.
5 Neeltie Fonteijne, gedoopt op 06-12-1615 in Brouwershaven. Volgt 1.2.5.


1.3 Cornelis Ananias Fonteijne, zoon van Ananias van de Fonteijne (zie 1) en Soetkin Pieters Dhaude. Hij is gedoopt op 29-12-1587 in Zierikzee. Cornelis trouwde met N.n..

Kind van Cornelis en N.n.:

1 Ananias Cornelisse Fonteine, geboren omstreeks 1626 in Looperskapelle. Volgt 1.3.1.


1.1.2 Ananias Fonteijne, zoon van Jan Ananias Fonteijne (zie 1.1). Hij is gedoopt op 24-05-1607 in Brouwershaven. Bij de doop van Ananias was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jacques. Ananias is overleden op 24-12-1654 in Middelburg, 47 jaar oud. Hij is begraven in Middelburg.
Notitie bij overlijden van Ananias: begraven in de Duytse kerke 24-12-1654 .
Notitie bij Ananias: Hij is vermoedelijk van Brouwershaven naar Middelburg vertrokken Hij was lidmaat te st Laurens : belijdenis 03-05-1624

RAZE 4385 20-09-1638 Hyp . t.l.v. Ananias Fonteijnet.b.v. zijn schoon(stief)moeder Baelken Fonteijne . De helft in een huis tussen het huis van de weduwe en erfgenamen van Cornelis Cats en het huis van Evert Cornelis Timmerman . Hij woonde aan de Korendijk
RAZE 115a fol . 12.27 mrt 1633 woonde op den Corendijk ,
Pieter Huybrechts beenhouwer behoudoom , Anneke de Bick erfgenaaam 17 nov 1634,
Ananias:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1631 in Middelburg [bron: Trouwboek HG Middelburg 1580-1650] met Hester de Bick, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ananias en Hester: Notitie bij het huwelijk van Ananias en Hester:Journaal weeskamers Middelburg 1633-1639

Annanias Fonteijne 27-04-1633 12 vader
Annanias Fonteijne 15-05-1637 102v vader
Cornelia Fonteijne 15-05-1637 wees
Jacob Ananias 15-05-1637 voogd

RAZE : Annanias Fonteijne , Jan Fonteijne 1633-04-27
Hester is geboren omstreeks 1600 in Londen. Hester is overleden op 17-11-1634 in Middelburg, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hester: Anneken de Bick erfgenamen pro parte ad voors oeverledene heeft ontvangen van weesen en voogden ad voor weese ent (mogelijk is dit het kind van Ananias Fonteijne) weesmesters Willem Constant , mr Gillis Quirijns
opgemaakt op 17-11-1634
Hester trouwde voorheen op 30-06-1621 in Middelburg met Franchois de Bruine.
Notitie bij Hester: Notitie bij Hester: Bron : weeskamers
Ananias Fonteijne x Hester de Bickt een kind Jan 10 mnd
De vader met Pieter Huijbrechtse beenhouwer behoutoom moederszijde voogd
weinig goederen £ 8.6.8 moed goed
opgemaakt op 27-04-1633

Hester is eerder getrouwd te Middelburg op 30-06-1621 (wr en jd) met Francoys de Bruine , geboren te Brugge voor 1585 wonende te Middelburg zoon van Jan de Brune en Isabeau Cruicet . Francoys is eerder ondertrouwd te Middelburg op 25-11-1606 (jg en jd getuygden , Isabeau Crucet moeder van den bruydegom weduwe. van Jan de Bruyne . Lysken Boymans weduwe van Willem van Noorddijck moeder van de bruyt .) en getrouwd op 24-12-1606 met Elisabeth van Noorddijck , geboren te Antwerpen , overleden voor 1621 dochter van Willem van Noorddijck en Lysken Boymans .
Ananias:
Religie:
Belijdenis (zij heeft op 03-05-1624 gedaan)
Vermeld:
Lidmaat (zij waslidmaat te st Laurens)
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1635 met Sara van Wesenhaget, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ananias en Sara: Notitie bij het huwelijk van Ananias en Sara:Ananias Fonteijne en Sara Wesenhaget een kind Cornelia 7 mnd . De vader met Jacob Annanias Fonteijne oudoom en Abraham Bastiaense behoudoom moederszijde voogden .
opgemaakt 15-05-1637
Sara is geboren omstreeks 1605. Sara is overleden omstreeks 1637, ongeveer 32 jaar oud.

Kind van Ananias en Hester:

1 Jan Annaniasse Fonteijne [1.1.2.1], geboren omstreeks 1632 in Middelburg. Jan is overleden op 26-04-1691 in Zaamslag, ongeveer 59 jaar oud [bron: DTBL Zaamslag 1 overlijdensregister 1654-1796].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijden Jan Fonteijne , 26-04-1691
Datering : 26-04-1691
Kerkelijke gezinte : Nederduits Gereformeerd
Overledene : Jan Fonteijne
Opmerking : """" daar oom af was schout de Vrient
Plaats : Zaamslag
Toegangsnummer : 995 Verzameling Doop-Trouw-Begraaf- en Lidmatenregister (DTBL) , (1527) 1572-1810 (1866)
Inventarisnummer : ZAA-1a
Notitie bij Jan: Hij is naar Zaamslag vertrokken
Weeskamer Middelburg 27-04-1633
Inv.nr 115a folio 12

Jan Fonteijne , persoon in het weeskamerarchief van Middelburg , 27-04-1633
Rol : Wees
Weeskamer te : Middelburg
Betreft : Weesakte
Datum : 27-04-1633
Nummer : 6453
Folio : 12
Toegangsnummer : 10 Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE) , 1456-1811 (1852)
Inventarisnummer : 115a

Kind van Ananias en Sara:

2 Cornelia Ananiasse Fonteijne [1.1.2.2], geboren omstreeks 1636 in Middelburg.
Notitie bij Cornelia: Zij is ook naar Zaamslag vertrokken

PatiŽnt Gasthuis op 05-03-1700
Cornelia Fonteijne
plaats van herkomst : Saemslach
Datum binnenkomst : 05-03-1700
Datum einde verblijf : 08-03-1700
Reden einde verblijf : Vertrokken
Opmerking : "8 , gortich weghgesonden , Evers gefysyteerd"
Bron : Archief Godshuizen Middelburg 1343-1812
Toegangsnummer 24.1 , inventarisnummer 23


Cornelia Fonteijne , persoon in het weeskamerarchief van Middelburg , 15-05-1637
Rol : Wees
Weeskamer te : Middelburg
Betreft : Weesakte
Datum : 15-05-1637
Folio : 102v
Toegangsnummer : 10 Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE) , 1456-1811 (1852)
Inventarisnummer : 115a


1.1.5 Willem Fonteijne is geboren omstreeks 1627, zoon van Jan Ananias Fonteijne (zie 1.1) en Cornelia Cornelisdr Baelken. Willem trouwde met N.n..

Kind van Willem en N.n.:

1 Claes Willemse Fonteijn, geboren omstreeks 1650 in Renesse. Volgt 1.1.5.1.


1.1.6 Jan Janzn Fonteijne is geboren omstreeks 1630, zoon van Jan Ananias Fonteijne (zie 1.1) en Cornelia Cornelisdr Baelken.
Notitie bij Jan: Jongeman van Capelle
Jan trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 17-04-1670 met Neelken Simons de Bruine, nadat zij in Renesse in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neelken: Zij zijn met attestatie naar Renesse gegaan om te trouwen
Notitie bij Neelken: Jonge dame van Prispdorp

Kind van Jan en Neelken:

1 Jan Fonteine [1.1.6.1]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Fonteine. Hij is gedoopt op 06-09-1671 in Renesse.


1.1.7 Cornelis Jans Fonteijne is geboren omstreeks 1634 in Looperskapelle, zoon van [waarschijnlijk] Jan Ananias Fonteijne (zie 1.1) en Cornelia Cornelisdr Baelken.
Notitie bij Cornelis: Hij werd op 25-12-1668 aangenomen als Lidmaat te Elkerzee en vertrok op 05-07-1669 met attenstatie naar Dreischor om vandaar uit weer op 22-12-1669 terug te keren met attenstatie naar Elkerzee en hij woonde vanaf 1671 weer in Dreischor
Hij was getuige bij het huwelijk van Johannes Liguerse en Neeltje Leendertse op 23-07-1669
Jan Ananias Fonteijne en Cornelia Cornelisdr Baelken zijn de vermoedelijke ouders

Hier begint vermoedelijk de tak Dreischor


Dreischor DR-06
Eigenaren Huizen en Boederijen 1633-1832

1990 : Weststraat 3-5 perceel 82 (blz 129 )
1832 : Weststraat Kadastraal C 171
1820 : Bevolkimgsregister no 11

12-07-1683
Cornelis Fonteijne x Annetje Liguers (Lijiers)
Huis
West : Jacob Leeuw
Oost : Aernout Gijsselinck
Noord : Straat
Zuid : Steengracht

Rogier Cornelisse Fonteijne x Drieschor 1697 Dingetje Simons
Cornelis Fonteijne x Annatje Lejiers
Huisje
West : Adriaan Pieters van Casant
Oost : Joos der Weduwen
Noord : Straat
Zuid : Steengracht

Hypotheek 01-01-1722

Huisje
West : Adriaen Pieters Blok
Oost : Weduwe Joos der Weduwen
Noord : Straat
Zuid : Steengracht

Hypotheek 22-10-1725
Cornelis trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1669 in Dreischor met Annetje Liguers. Annetje is een dochter van Logier Cornelis Huijke en Willemijntje Jans.
Notitie bij Annetje: Zij was vermoedelijk afkomstig van Capelle onder Nieuwerkerk
Bron van haar ouders is J.H. de Visser

Kinderen van Cornelis en Annetje:

1 Jan Fonteijne, geboren omstreeks 1670. Volgt 1.1.7.1.
2 Liguer Fonteijn, gedoopt op 06-12-1671 in Dreischor. Volgt 1.1.7.2.
3 Cornelis Fonteijn, geboren op 03-02-1674 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.
4 Willem Fonteijne [1.1.7.4]. Hij is gedoopt op 03-02-1677 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Marijke Maertens. Willem is overleden omstreeks 1680 in Dreischor, ongeveer 3 jaar oud.
5 Willem Fonteijne, gedoopt op 28-04-1680 in Dreischor. Volgt 1.1.7.5.


1.2.5 Neeltie Fonteijne, dochter van Jacob Ananias Fonteijne (zie 1.2) en Catharina Cornelisse Huge. Zij is gedoopt op 06-12-1615 in Brouwershaven [bron: BH: 01+03 en verzameling de Vos]. Bij de doop van Neeltie was de volgende getuige aanwezig: Anploontie Tonis.
Notitie bij de geboorte van Neeltie: Bij de doop word de moeder Catarijntie genoemd
Neeltie trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1650 met Tonis Jans Decker.
Notitie bij Tonis: Las 4395 14-02-1651 Tonis Janse Decker, voor zichzelf en voor Neeltje Bartholomeus erfgen. transp. Domis de Jonge een huis en schuur in de Nauwe Nieuwpoort tussen het erf en de schuur van Hr. Br Vincent Woutermans en de schuur van Jan Oosthoeck voor 800 car. gld.

05-03-1651 Tonis Janse Decker n.u. als erfgen. van Jacob Fonteijne voor de helft, transp. Hr. Jacob Nachtegaal een schuur in de Nauwe Nieuwpoort tussen de schuur van Br Vincent Woutermans en de straat voor car.gld.

Den 08 martij 1652
leveringe present dheer burgmeester Job Stocke als stathouder , Jan Botman , Cornelis Pluijmpot < Jacob Nachtegael en Marinis Copmoijert Schepenen.

Tonis Decker nomine uxoris als erfgenaem van Jacob Fontijene voor d`eene en maerten van Boone al gemachticht van de erfgenamen van Neeltje Bartelmeeus
voor d1 andere helft leverenden wettelijck aen dheer Jacob Nachtegael een schuijre en alle gevolge van dien staende en gelegen in de Nauwe Nieuwpoorte
deser stede tusschen de schuijre van de burchmeester Vincent Woutermans ter eenrer en`s heerenstrate te andere sijden met waerschap voor de somme
van vijfhondert gelden over seven maenden te betaelen en haer ? oncosten tot coopers laste behalven `t gelach is half en half .

De akte erboven betreft ook Neeltje Bartelmeeus , maar hierin wordt Jacob Fonteijne niet genoemd ?
Op 14-02-1652 levert Tonis Janse Decker voor hem en als van wegen de gemeene erfgenamen van Neeltje Bartelmeeus aan Domis de Jonge een
huijs , schuijre , erve en gevolge in de nauwe Nieuwpoort voor 800 carolus gulden

1.3.1 Ananias Cornelisse Fonteine is geboren omstreeks 1626 in Looperskapelle, zoon van Cornelis Ananias Fonteijne (zie 1.3) en N.n..
Notitie bij Ananias: Hij is de vermoedelijke zoon van Cornelis Ananias Fonteijne

Aan Angenies, (Angenies) Fonteijne werd in de periode 1656-1665 graan turf en geld verstrekt door de plaatsearmen van looperskapelle (indentiek met Ananias Cornelisz Fonteijne kw nr: 939)

Dit is vermoedelijk het begin van de tak Scharendijke,

de verdere gegevens staan in de tak Ananias Cornelisse Fonteijne
Religie:
van 1651 tot 1812     Nederduits gereformeerd (dit was tijdens hun huwelijk)   [bron: EK 02]
Ananias trouwde, ongeveer 56 jaar oud, op 28-11-1682 in Elkerzee met Martijntje Pieters, nadat zij op 24-10-1682 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Ananias en Martijntje: Zij woonde te Nieuwerkerk en was weduwe van Dirc Dircks
Martijntje is geboren in Zierikzee.
Religie:
Nederduits gereformeerd   [bron: EK 02]

1.1.5.1 Claes Willemse Fonteijn is geboren omstreeks 1650 in Renesse, zoon van Willem Fonteijne (zie 1.1.5) en N.n.. Claes is overleden op 26-07-1673, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Claes: Notitie bij Claes: RAZE 4007 -87 Microfiche : 4007/4-1661 26-07-1673
Notaris : Jacob Westrate
Vermogensrecht
Leentje Thonis Comparant Burgh
Claes Fonteijne overleden
Adriaen van Sterreveldt , Procureur
Wed van Huijbrecht de Vries
Jacob Reijnierse , getuigen Zierikzee
Pieter Jacobse de Witte , getuige Zierikzee
Notitie bij Claes: Identificatie : RAZE 4944-406 ( 15-11-1671 )

Soort en toegang : Gerechten voor 1811 RAZE Haamstede

Personen : Geerbrand gaenders en zijn huisvrouw Helena van der Hage (verkoper)
Claes Willemsz Fonteijne ( als naaster) (koper)
Oost Cornelis Bolle Moij, west Cornelis Bolle Moij, zuid Pieter Marinisse, Noord het wecken (belending)

Plaats en soort : Haamstede (plaats passeren akte)

Soort Alte : Levering
Folio nr : blz 207
inhoud : Coorenlant groot 2 gemet en 5 roeden gelegen in Matheus Jansz bevang
Prijs : 19.13.4.het gemet Totaal 39.13.0
Bijzonderheden : De koper verlijdt een schuldbrief terzake
Claes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 11-08-1671 in Burgh met Leentje Tonis Stoel, nadat zij op 18-07-1671 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Leentje is weduwe van Jan Cornelis Cluijfhout (Cleijfhout) (ovl. Ī1670).

Kind van Claes en Leentje:

1 Magdaleentje Fonteijn, geboren omstreeks 1672. Volgt 1.1.5.1.1.


1.1.7.1 Jan Fonteijne is geboren omstreeks 1670, zoon van Cornelis Jans Fonteijne (zie 1.1.7) en Annetje Liguers. Jan is overleden op 31-12-1736 in Dreischor, ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1737 [bron: Dreischor (DR-07) Index Weeskamers 1708-1810 RAZE 4545 a3 aktenummer 43 (blz 45 )].
Notitie bij Jan: Dreischor DR-06
Eigenaren Huizen en Boederijen 1633-1832

1990 : Weststraat 14 perceel 86 (blz 136)
1832 : Weststraat Kadastraal C 144
1820 : Bevolkimgsregister no 28

22-03-1694 Jan Cornelisse Fonteijne X Dreischor 1696 Jannetje Frans X Drieschor 1706
Jannetje Willems van `t Hof
Huis en Schuur
West : weduwe Jan Pieterse Casant
Oost : weduwe Maerten Minne
Noord : Barent Hocke
Zuid : Straat

Huis en Schuur
West : Davis Pompoene
Oost : Maerten Minne
Noord : Barent Hocke
Zuid : Straat

Hypoyheek 25-06-1707

Huis en Schuur
West : Davis Pompoene
Oost : Maerten Minne
Noord : Barent Hocke
Zuid : Straat

Hypotheek 22-02-1712
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-07-1696 in Dreischor [bron: Dreischor index trouwboeken 1650-1810] met Jannetje Borluijt, nadat zij op 08-06-1696 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren in Dreischor, dochter van Frans Boluit (Bodbijl). Jannetje is overleden omstreeks 1706 in Dreischor.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, in 1706 in Dreischor met Jannetje van `t Hoff, 18 of 19 jaar oud, nadat zij op 17-09-1706 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren op 27-07-1687 in Dreischor, dochter van Willem Pieters `t Hof en Pieternella Simons.
Notitie bij Jannetje: j.d van Brijdorpe
Bron van haar ouders is J.H.de Visser
Getuige bij:
08-06-1720     doop Anna Fonteijne (geb. 1720) [zie 1.1.7.5.6]     [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Dreischor doop 1644-1719]

Kinderen van Jan en Jannetje (1):

1 Marij Fonteijne [1.1.7.1.1]. Zij is gedoopt op 14-04-1697 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Marij was de volgende getuige aanwezig: Mary Donckers.
2 Lena Fonteijne [1.1.7.1.2]. Zij is gedoopt op 01-02-1699 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Lena was de volgende getuige aanwezig: Lena Jobs (Jacobs).
3 Frans Fonteijne, gedoopt op 31-01-1700 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.3.
4 Cornelis Fonteijne, gedoopt op 12-02-1702 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.

Kinderen van Jan en Jannetje (2):

5 Willem Fonteine [1.1.7.1.5]. Hij is gedoopt op 20-11-1707 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Fonteine en Divra Willemse.
6 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.6]. Zij is gedoopt op 03-02-1709 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jobje Borluijt (ovl. 1770) [zie 1.1.7.3] [aangetrouwde tante vaderszijde].
7 Jan Fonteijne [1.1.7.1.7]. Hij is gedoopt op 30-11-1710 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Geetruijdt Jansse.
Notitie bij Jan: hij was nederduits gereformeerd
8 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.8]. Zij is gedoopt op 15-05-1712 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Willemijntje Jansse en Pieter Jobse.
9 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.9]. Zij is gedoopt op 10-09-1713 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jobje Borluijt (ovl. 1770) [zie 1.1.7.3] [aangetrouwde tante vaderszijde].
10 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.10]. Zij is gedoopt op 21-10-1714 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Jansse.
11 Pieter Fonteine [1.1.7.1.11]. Hij is gedoopt op 19-01-1716 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Maart de Rijk.
12 Willem Fonteine [1.1.7.1.12]. Hij is gedoopt op 28-12-1719 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willemijna Jans.
13 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.13]. Zij is gedoopt op 29-12-1725 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].
14 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.14]. Zij is gedoopt op 15-03-1733 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].


1.1.7.2 Liguer Fonteijn, zoon van Cornelis Jans Fonteijne (zie 1.1.7) en Annetje Liguers. Hij is gedoopt op 06-12-1671 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Liguer was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Liguers. Liguer is overleden in 11-1721 in Dreischor, 49 jaar oud [bron: Dreischor (DR-07) Index Weeskamers 1708-1810].
Notitie bij overlijden van Liguer: Dreischor (DR-07) Index Weeskamers 1708-1810
Boedel inventaris en rekeningen

RAZE 4545a2 aktenummer:25 (blz:23-24)
Microfische nummer:4545a 2/5 2311t/m2315
Soort akte: Staat en Inventaris
Naam erflater: Lejier Fonteijne
Woonplaats: Dreischor
Plaats en dateum van overlijden: Dreischor 00-11-1721
Eerste erfgenaam: die geene die daer best geregtigt sullen werden bevonden.
Dateum aangifte: 19-01-1722
Bevolkingsregister:
1990: Weststraat 3-5 perceel 82 (blz 129)
1832: Weststraat Kadastraal C 171
1820: Bevolkingsregister no 11

12-07-1683 Cornelis Fonteijne X Annetje Liguers ( Lijsters)

Huis
West: Jacob Leeuw
Oost: Aernout Gijsselinck
Noord: Straat
Zuid: Steengracht

Rogier Cornelis Fonteijne X Dreischor 1697 Dingetje Simons
Cornelis Fonteijne X Annetje Leijers

Huisje
West: Adriaan Pieters van Casant
Oost: Joos der Wedewen
Noord: Straat
Zuid: Steengracht

Hypotheek 01-01-1722

Huisje
West: Adriaen pieters Blok
Oost: Wedewe Joos der Weduwen
Noord: Straat
Zuid: Steengracht

Hypotheek 22-10-1725
  [bron: Dreischor (DR-06) Eigenaren Huizen en Boederijen 1633-1832]
Getuige bij:
06-09-1705     doop Katharina Fonteijne (geb. 1705) [zie 1.1.7.2.5]     [vader]   [bron: Dreischor doop 1644-1719]
Liguer trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1697 in Dreischor [bron: Dreischor trouw 1650-1810] met Dingetje Sijmons, nadat zij op 05-04-1697 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij Dingetje: Zij was een jonge dame van Brijdorpe
Getuige bij:
06-09-1705     doop Katharina Fonteijne (geb. 1705) [zie 1.1.7.2.5]     [moeder]   [bron: Dreischor doop 1644-1719]

Kinderen van Liguer en Dingetje:

1 Anna Fonteijne, gedoopt op 15-01-1698 in Dreischor. Volgt 1.1.7.2.1.
2 Cornelia Fonteijne [1.1.7.2.2]. Zij is gedoopt op 20-06-1700 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Mary Joos.
3 Cornelis Fonteijne [1.1.7.2.3]. Hij is gedoopt op 12-03-1702 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jacomijntje Niclaes.
4 Johannes Fonteijne [1.1.7.2.4]. Hij is gedoopt op 17-08-1704 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Willemtje Jans.
5 Katharina Fonteijne [1.1.7.2.5]. Zij is gedoopt op 06-09-1705 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Katharina waren de volgende getuigen aanwezig: Dingetje Sijmons [zie 1.1.7.2] [moeder] en Liguer Fonteijn (1671-1721) [zie 1.1.7.2] [vader].
6 Jan Fonteijne, gedoopt op 14-03-1706 in Dreischor. Volgt 1.1.7.2.6.


1.1.7.3 Cornelis Fonteijn is geboren op 03-02-1674 in Dreischor, zoon van Cornelis Jans Fonteijne (zie 1.1.7) en Annetje Liguers. Hij is gedoopt op 04-02-1674 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Dingemanse en Aert Janse. Cornelis is overleden op 16-02-1731 in Dreischor, 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Dreischor (DR-07) A-F INDEX WEESKAMERS 1708-1810

Boedel inventarissen en rekeningen

RAZE 4545 A3 Aktenummer : 23 (blz : 36)

Microfische nummer : 4545a 3/5 1923 t/m 1927

Soort akte : Staat en Inverntaris

Naam erflater : Cornelis Fonteijne
Eechtegenoot : Jobje Frans
Woonplaats : Drieschor
Plaats en Datum van overlijden : Dreischor 16-02-1731
Eerste erfgenaam : Lena Fonteijne 18 jaar
Volgende erfgenaam : Cornelis Fonteijne 14 jaar
Aangever : Jobje Frans
Datum aangifte : 15-10-1731
Testament : Ja
Ontroerend goed : Ja
Baten boedel : £ 828:13:1
Notitie bij Cornelis: Dreischor DR-06
Eigenaren Huizen en Boederijen 1633-1832

1990 : Weststraat ongenummerd , oost van weststraat 2 en oost van achtestraat 3.
1832 : Weststraat Kadastraal C 134 perceel : 94 (blz : 148)
1820 : Bevolkimgsregister no 37

12-08-1710 : Cornelis Fonteijne x Dreischor 1704 Jobje Frans
Schuur West :
Jacobus Schaerlinc
Dingenis Domusse Bouwense x Drieschor 1735
Hermina Hermnas de Held x Dreischor 1747
Lena Cornelis Fonteijne (1750 , 1761)
Paulus Johanesse d`Ooge x Dreischor 1760
Elisabeth Marinusse Scharre

Nieuw getimmerd huis :
West : Simon van Bodegom
Oost : Dorpsachterweg
Noord : Vrone
Zuid : Straat

Hypotheekakte : 17-06-1790

1990 : Zuidstraat ongenummerd perceel : 108 (blz : 166)
1832 : Zuidstraat Kadastraal C 133
1820 : Bevolkingsregister : no 38

12-08-1710 Cornelis Fonteijne x Drieschor 1735
Huis en schuur :
Noord : Sameul Schiettekatte
Zuid : Straat
West : Jacobus Schaerlinc
Oost : Straat

Dingenis Domusse Bouwense X Dreischor 1735
Hermina Hermans de Held x Dreischor 1747
Lena Cornelisse Fonteijne 1764
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1704 in Dreischor [bron: Dreischor index trouwboeken 1650-1810] met Jobje Borluijt, nadat zij op 18-04-1704 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Jobje is overleden op 25-05-1770 in Drieschor.
Notitie bij overlijden van Jobje: Dreischor (DR-07) A-F INDEX WEESKAMERS 1708-1810

Boedel inventarissen en rekeningen

RAZE 4545 Aktenummer : 95 (blz : 83)

Microfische nummer : 4545b/23 793 t/m 798

Soort akte : Rekening

Naam erflater : Jobje Frans
Weduwe van : Corn Fonteine
Woonplaats : Drieschor
Plaats en Datum van overlijden : Drieschor
Eerste Erfgenaam : Cornelis Cornelisse Fonteijne
Meeder jarig door huwelijk
Aangever : Reinier Hokke
Datum aangifte : 25-05-1770
Testament : Ja
Baten boedel : £ 29:11:7
Raze 4545a3 Aktenummer:23 (blz:36):
Microfische nummer 4545a 3/5 1923 t/m 1927

Soort akte: Staat en Inventaris

Naam erflater: Cornelis Fonteijne

Echtgenoot van: Jobje Frans

Woonplaats: Dreischor

Plaats en datum van overlijden: Dreischor 16-02-1731

Eerste erfgenaam: Lena Fonteijne 18 jaar

Volgende erfgenaam: Cornelis Fonteijne


Aangever: Jobje Frans

Datum aangifte: 15-10-1731

Testament: Ja

Ontroerendgoed: Ja

Baten boedel: $ 828:13:1
  [bron: Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)]
Raze 4545b Aktenummer:95 (blz:83):
Microfische nummer: 4545b/23 793 t/m 798

Soort akte: Rekening

Naam erflater Jobje Frans

Weduwe van: Corn Fonteine

Woonplaats: Dreischor

Plaats en datum van overlijden: Dreischor

Eerste erfgenaam: Cornelis Cornelisse Fonteijne meerder jarig door huwelijk

Aangever: Reinier Hokke

Datum aangifte: 25-02-1770

Testament: Ja

Baten boedel: $ 29:11:7
  [bron: Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)]
Getuige bij:
03-02-1709     doop Cornelia Fonteine (geb. 1709) [zie 1.1.7.1.6]     [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]
10-09-1713     doop Cornelia Fonteine (geb. 1713) [zie 1.1.7.1.9]     [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]
27-12-1744     doop Willem Fonteijne (geb. 1744) [zie 1.1.7.1.4.9]     [aangetrouwde oudtante vaderszijde]   [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/1720-1811]

Kinderen van Cornelis en Jobje:

1 Cornelia Fonteijne [1.1.7.3.1]. Zij is gedoopt op 25-04-1705 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Maetje Stoffelse D`heder en Jan Fonteine.
2 Cornelis Fonteijne, gedoopt op 29-12-1709 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.
3 Lena Fonteine [1.1.7.3.3]. Zij is gedoopt op 03-01-1712 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811]. Bij de doop van Lena was de volgende getuige aanwezig: Grietje Goverse.
4 Lena Fonteijne, gedoopt op 06-08-1713 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.4.


1.1.7.5 Willem Fonteijne, zoon van Cornelis Jans Fonteijne (zie 1.1.7) en Annetje Liguers. Hij is gedoopt op 28-04-1680 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811 nr 565]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Laurus Claasse en Neeltje Jans. Willem trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1702 in Dreischor [bron: Dreischor trouw 1650-1810] met Willemijntie Hendrikse, 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 14-04-1702 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Willemijntie is een dochter van Jan Hendrikse en Pieternella Bastiaens. Zij is gedoopt op 03-12-1679 in Dreischor.

Kinderen van Willem en Willemijntie:

1 Cornelia Fonteijne [1.1.7.5.1]. Zij is gedoopt op 11-03-1703 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Mary Jans.
2 Petronelle Fonteijne, gedoopt op 11-04-1706 in Dreischor. Volgt 1.1.7.5.2.
3 Cornelis Fonteijne [1.1.7.5.3]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jobje Fransse Borluijt. Hij is gedoopt op 09-02-1708 in Dreischor.
4 Cornelia Fonteijne, gedoopt op 19-02-1713 in Dreischor. Volgt 1.1.7.5.4.
5 Jan Fonteijne [1.1.7.5.5]. Hij is gedoopt op 26-06-1716 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Mary Jans.
6 Anna Fonteijne, gedoopt op 08-06-1720 in Dreischor. Volgt 1.1.7.5.6.


1.1.5.1.1 Magdaleentje Fonteijn is geboren omstreeks 1672, dochter van Claes Willemse Fonteijn (zie 1.1.5.1) en Leentje Tonis Stoel. Magdaleentje is overleden omstreeks 1718, ongeveer 46 jaar oud. Magdaleentje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 06-09-1695 in Burgh [bron: Huwelijken Burgh 1665-1810] met Marijnus Leendertse Moije, nadat zij op 23-07-1695 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Magdaleentje en Marijnus: RAZE 4028
Microfische 4028/9-91
Notaris Willem Onias
Datum akte 06-09-1695
Soortakte Huwelijkse voorwaarden (Familie en Erfrecht)
Personen :
Marinus Leendertse Moij Comparant Burgh
Madaleentie Claes Fonreijne Comaparant
Jannis vandenHoute getuige Goedsmid Zierikzee
Leendert Holcom getuige Hoedemaker Zierikzee
Marijnus is geboren in Haamstede.
Notitie bij Marijnus: j.m. geboren onder Haamstede

Kinderen van Magdaleentje en Marijnus:

1 Neeltie Moije [1.1.5.1.1.1].
2 Lena Moije [1.1.5.1.1.2].
3 Leendert Moije [1.1.5.1.1.3].
4 Maria Marinissen Moije [1.1.5.1.1.4].


1.1.7.1.3 Frans Fonteijne, zoon van Jan Fonteijne (zie 1.1.7.1) en Jannetje Borluijt. Hij is gedoopt op 31-01-1700 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Boluit (Bodbijl) [grootvader moederszijde] en Neeltje Jobs (Jacobs). Frans trouwde, 26 jaar oud, op 24-03-1726 in Zierikzee [bron: DTBL Zierikzee 5A (Index NG trouwregister 1701-1750) Gemaakt door P.D.de Vos omdat de originele trouwregisters in mei 1940 verloren zijn gegaan] met Adriana Visschers, nadat zij op 08-03-1726 in Zonnemaire in ondertrouw zijn gegaan [bron: ZN 02-455 Huwelijken Zonnemaire 1633-1773].
Notitie bij het huwelijk van Frans en Adriana: Ter att afgegeven 24-03-1726 Bron: ZZ 10

Kind van Frans en Adriana:

1 Jan Fontain [1.1.7.1.3.1]. Hij is gedoopt op 30-12-1726 in Dreischor [bron: DR-02 Doop 1720-1811].


1.1.7.1.4 Cornelis Fonteijne, zoon van Jan Fonteijne (zie 1.1.7.1) en Jannetje Borluijt. Hij is gedoopt op 12-02-1702 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Jans. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1731 in Zonnemaire [bron: Zonnemaire trouw 1636-1807 nr 483] met Ester Speijer, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Ester: Jonge man en dame van Dreischor

Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)
RAZE 4545B Aktenummer:34 (blz:61)

Microfische nummer: 4545b/9 304 t/m 305
Soort akte: Overig
Naam erflater: Cornelis Janse Fonteyne
Echtgenoot: Hester Leendertse Speyer
Woonplaats: Dreischor
Plaats en datum van overlijden: Dreischor
Eerste erfgenaam: Jan Fonteyne meerder jarig
Volgende erfgenamen: Leendert Fonteyne 19 jaar
Janna Fonteyne 18 jaar
Neeltje Fonteyne 12 jaar
Cornelia Fonteyne 10 jaar
Pieternella Fonteyne 9 jaar
Willem Fonteyne 8 jaar
Jacob Fonteyne 6 jaar
Datum aangifte: 29-08-1753
Testament: Ja
Bijzonderheden: Cornelis Fonteyne 4 jaar
Lena Fonteyne 1 jaar
Pieter Fonteyne 1 jaar


Dreischor DR-06
Eigenaren Huizen en Boederijen 1633-2832

1990 : Weststraa 27 Perceel 73 (blz : 115)
1832 : Weststraat kadastraal C 149
1820 : Bevolkingsregister no 25

29-11-1728 :
Cornelis Jans Fonteijne x Zonnemaire 1731 Esther Leenderts Speijer
Huis , Schuur en Wagenhuis aan het eind van de Weststraat
West : Erfgenamen vande heer de Brauw
Oost : Jacob Geers
Noord : Straat
Zuid : Oude stoofweg

Jacob Cornelisse Fonteijne x Dreischor 1779 Maria Cornelisse Baroen
Cornelis Jacobse Fonteijne x Dreischor 1803 Cornelia Pieters Kip
(1832) huis
Ester is een dochter van Leendert Jans Speijer en Neeltje Mathijse. Zij is gedoopt op 23-10-1707 in Dreischor. Bij de doop van Ester waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Legiers en Jannetje Voskamp.

Kinderen van Cornelis en Ester:

1 Jan Fontijn [1.1.7.1.4.1]. Hij is gedoopt op 13-10-1732 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Fonteijn. Jan is overleden op 13-12-1810 in Dreischor, 78 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan de Waaij.
2 Leendert Fonteijne, gedoopt op 16-02-1734 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.2.
3 Janna Fonteijne [1.1.7.1.4.3]. Zij is gedoopt op 12-06-1735 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jobtie Frans.
4 Neeltje Fonteijn [1.1.7.1.4.4]. Zij is gedoopt op 29-07-1737 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Speijer.
5 Janna Fonteine, gedoopt op 02-11-1738 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.5.
6 Neeltje Fonteine, gedoopt op 18-09-1740 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.6.
7 Cornelia Fonteijne, gedoopt op 17-06-1742 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.7.
8 Pieternella Fonteijne, gedoopt op 29-09-1743 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.8.
9 Willem Fonteijne [1.1.7.1.4.9]. Hij is gedoopt op 27-12-1744 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/1720-1811]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jobje Borluijt (ovl. 1770) [zie 1.1.7.3] [aangetrouwde oudtante vaderszijde].
10 Jacob Fonteijne, gedoopt op 31-07-1746 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.
11 Cornelis Fonteijne, geboren op 31-03-1748 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.
12 Hester Fonteijne [1.1.7.1.4.12]. Bij de geboorteaangifte van Hester was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Cornelisse Bolle. Zij is gedoopt op 25-10-1750 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].
13 Lena Fonteijne, gedoopt op 07-05-1752 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.13.
14 Pieter Fonteijne, gedoopt op 07-05-1752 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.14.


1.1.7.2.1 Anna Fonteijne, dochter van Liguer Fonteijn (zie 1.1.7.2) en Dingetje Sijmons. Zij is gedoopt op 15-01-1698 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Frans. Anna is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 13-02-1770 in Zierikzee [bron: E-mail Andrť Flikweert].
Notitie bij Anna: Aktenummer : 4140-22
Notaris : Ysselsteyn Jacobus
Datum : 02-02-1731
Soortakte : Akkoord
Personen :
Huibregt van de Wiele (Comparant)
Anna Fontein (Comparant)
Heindrik van der Vate (Overleden)
Willem Drubbels (Overleden)
Lammetie Drubbels

Meer personen in deze akte ...........
Anna:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1727 in Nieuwerkerk [bron: E-mail Andrť Flikweert en Jan de Visser] met Hendrik Huibrechtse van der Vate, nadat zij op 27-04-1727 in Nieuwerkerk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij Hendrik: hi was wedunaar van Tannetje Willems Dribbels
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 13-12-1729 in Nieuwerkerk [bron: E-mail Andrť Flikweert en Jan de Visser] met Huibregt van der Weele, nadat zij op 25-11-1729 in Nieuwerkerk in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij Huibregt: Hij was weduwnaar van Krina Ewouts van Dane
(3) trouwde, 35 jaar oud, op 25-05-1733 in Zierikzee [bron: DTBL Zierikzee 5A (Index NG trouwregister 1701-1750) Gemaakt door P.D.de Vos omdat de originele trouwregisters in mei 1940 verloren zijn gegaan] met Jacob Jansse Telle. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus de Vos en Dirk Wouwe.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Jacob: Aktenummer : 4116-112
Notaris : Rijke de Johan
Datum akte : 24-11-1729
Soort akte : Huwelijkse voorwaarden
Personen :
Huijbregt van der Wielen (Comparant)
Anna Legierse Fonteijne (Comparant)
Jacobus de Vos (Getuige)
Dirk Wouwe (Getuige)
Jacob is geboren in Ouwerkerk. Jacob is overleden op 14-04-1783 in Zierikzee.

Kinderen van Anna en Jacob:

1 Lientje Telle, gedoopt op 04-04-1734 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.2.1.1.
2 Dingeman Marinusse Telle, gedoopt op 29-07-1737 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.2.1.2.
3 Jan Telle [1.1.7.2.1.3]. Hij is gedoopt op 28-09-1740 in Zierikzee.
4 Janna Telle, gedoopt op 07-10-1742 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.2.1.4.


1.1.7.2.6 Jan Fonteijne, zoon van Liguer Fonteijn (zie 1.1.7.2) en Dingetje Sijmons. Hij is gedoopt op 14-03-1706 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Willemijntje Jans en Jan Legiers. Jan:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1727 in Dreischor met Cornelia Kempe Geelgoet, ongeveer 27 jaar oud. Cornelia is een dochter van Kempe Geelgoet en Ariaantje van Have. Zij is gedoopt op 05-09-1700 in Colijnsplaat.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 27-11-1733 in Dreischor [bron: Drieschor trouw 1636-1807 nr 503] met Tona Tonesse Blonde. Tona is geboren in Noordgouwe.

Kinderen van Jan en Cornelia:

1 Leigier Fontain [1.1.7.2.6.1]. Hij is gedoopt op 11-02-1728 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811]. Bij de doop van Leigier was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Jans.
2 Ariaantie Fontijn [1.1.7.2.6.2]. Bij de geboorteaangifte van Ariaantie was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Meuwe. Zij is gedoopt op 01-05-1729 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811].
3 Kempe Fonteijne [1.1.7.2.6.3]. Bij de geboorteaangifte van Kempe was de volgende getuige aanwezig: Tonia Pieters. Hij is gedoopt op 17-05-1733 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811].

Kind van Jan en Tona:

4 Dingetje Fonteijne, geboren omstreeks 1740 in Dreischor. Volgt 1.1.7.2.6.4.


1.1.7.3.2 Cornelis Fonteijne, zoon van Cornelis Fonteijn (zie 1.1.7.3) en Jobje Borluijt. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Jans. Hij is gedoopt op 29-12-1709 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811]. Cornelis:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 11-11-1738 in Noordgouwe met Janna Witte, nadat zij op 11-04-1738 in Noordgouwe in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Janna: In DR-06 staat vermeld:
1990: Weststraat 6 perceel:91 (blz: 144)
1832: Weststraat kadastraal C137
1820: Bevolkingsregister:no 34

26-11-1742 Nehemia Janse de Vin x Dreischor 1742 Martijntje Cornelis Dankerse
huis en schuurtje
west: W.Nicolaas Keer
oost: Christiaan van Walen
noord: Rit
zuid: Straat

Hypotheekakte 14-02-1749

Huis en Schuurtje
west: W.Nicolaas Keer
oost: Pieter de Clerq
noord: Rit
zuid: Straat

Hypotheekakte 06-08-1751
Martijntje Cornelis Dankerse

Cornelis Cornelisse Fonteijne x Noordgouwe 1738
Johanna Imanse Witte x Dreischor 1763

Martijntje Cornelis Dankerse
Samuel Aalbrechtse Sorge x Len Lokker x Dreischor 1767
Crijntje Abrahamse van de Berge x Dreischor 1774
Martijntje Cornelis Dankerse
Janna is geboren in Dreischor.
Getuige bij:
09-05-1751     doop Jacoba Kloote (geb. 1751) [zie 1.1.7.5.4.8]     [aangetrouwde nicht van moeder]   [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 06-01-1763 in Dreischor [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1763 nr] met Martijntje Dankerse, 39 jaar oud, nadat zij op 01-12-1762 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Martijntje was de volgende getuige aanwezig: Dingitie Pieters.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Martijntje: `tTweede voorstel is opgeschort door `t gerecht alhier dog naderhand vrijgegeven
Beide wonende te Dreischor
Martijntje is geboren op 17-04-1723 in Dreischor, dochter van Cornelis Dankerse en Adriaantje Marinusse.
Notitie bij Martijntje: Zij was weduwe van Samuel Jans Specht

Kinderen van Cornelis en Janna:

1 Joppa Fonteine [1.1.7.3.2.1]. Zij is gedoopt op 27-09-1739 in Dreischor. Bij de doop van Joppa was de volgende getuige aanwezig: Jobje Frans.
2 Cornelis Fonteijne, gedoopt op 24-02-1743 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.

Kinderen van Cornelis en Martijntje:

3 Joppa Fonteijne, gedoopt op 19-06-1763 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.3.
4 Cornelis Fonteine [1.1.7.3.2.4]. Hij is gedoopt op 24-01-1768 in Dreischor. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Adriaantje Dankerse.


1.1.7.3.4 Lena Fonteijne, dochter van Cornelis Fonteijn (zie 1.1.7.3) en Jobje Borluijt. Zij is gedoopt op 06-08-1713 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1720/doop 1720-1811]. Bij de doop van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Willemijntje Fransse en Dingeman Sorge. Lena is overleden op 20-06-1780 in Dreischor, 66 jaar oud.
Raze 4545c Aktenummer:34 (blz:96):
Microfische nummer: 4545c/13 1234 t/m 1248
Soort akte: Rekening
Naam erflater: Dignus Domisse
Eechtgenoot: Lena Fonteijne
Woonplaats: Dreischor
Plaats en datum van overlijden: Dreischor
Aangever: Thomas Schorel
Datum aangifte: 20-07-1779
Baten boedel: $ 73:19:9
  [bron: Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)]
Raze 4545e Aktenummer:1 (blz:127):
Microfische nummer: 4545e/1 2307 t/m 2317
Soort akte: Rekening
Naam erflater: Lena Fonteijne
Weduwe van: Dingnus Domusz
Woonplaats: Dreischor
Plaats en datum van overlijden: 20-06-1780
Aangever: Joost der Weduwen
Datum aangifte: 15-04-1783
Ontroerndgoed: Ja
Baten boedel: $ 35:16:3
  [bron: Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)]
Lena:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 26-08-1733 in Dreischor [bron: DR-04/05] met Cornelis de Witte, nadat zij op 04-07-1773 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan [bron: DR-04/05].
Notitie bij het huwelijk van Lena en Cornelis: In de trouwakte met Cornelis de Witte staat zij vermeld als Lena Fonteine, en in RAZE`s 4545 C en E als Lena Fonteijne
(2) trouwde met Dingenes Domusse Bouwense. Dingenes trouwde later op 12-07-1747 in Dreischor met Lena Fonteijne (1713-1780).
Notitie bij Dingenes: hij trouwde als weduwnaar van Hermina Harmansse de Heldt

Kinderen van Lena en Cornelis:

1 Leuntje de Witte [1.1.7.3.4.1]. Bij de geboorteaangifte van Leuntje was de volgende getuige aanwezig: Jooje Frans. Zij is gedoopt op 29-10-1735 in Dreischor.
2 Joppa de Witte [1.1.7.3.4.2]. Bij de geboorteaangifte van Joppa was de volgende getuige aanwezig: Jobje Boluit (Bodbijl Borluijt). Zij is gedoopt op 01-09-1737 in Dreischor.
3 Cornelia de Witte [1.1.7.3.4.3]. Zij is gedoopt op 25-02-1742 in Dreischor.

Kind van Lena en Dingenes:

4 Cornelis Bouwense [1.1.7.3.4.4]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Janna Witte. Hij is gedoopt op 08-06-1749 in Dreischor.


1.1.7.5.2 Petronelle Fonteijne, dochter van Willem Fonteijne (zie 1.1.7.5) en Willemijntie Hendrikse. Zij is gedoopt op 11-04-1706 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Petronelle was de volgende getuige aanwezig: Mary Jans. Petronelle trouwde, 33 jaar oud, op 06-05-1739 in Zonnemaire [bron: Zonnemaire trouw 1636-1807] met Maarten Cornelis van der Linde, nadat zij op 05-04-1737 in Zonnemaire in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Petronelle en Maarten: ze woonde beide te Dreischor
Notitie bij Maarten: de bron van zijn kinderen zie kwartierstaten van M Vijverberg
Getuige bij:
30-10-1740     doop Pieternella van der Linde (geb. 1740) [zie 1.1.7.5.2.3]     [vader]   [bron: DR 03/DR02]

Kinderen van Petronelle en Maarten:

1 Cornelis van der Linde [1.1.7.5.2.1]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Berreman. Hij is gedoopt op 28-01-1738 in Dreischor [bron: DR 03/DR02].
2 Willemijntje van der Linde [1.1.7.5.2.2]. Bij de geboorteaangifte van Willemijntje was de volgende getuige aanwezig: Willemijntje Jans. Zij is gedoopt op 31-05-1739 in Dreischor [bron: DR 03/DR02].
3 Pieternella van der Linde [1.1.7.5.2.3]. Zij is gedoopt op 30-10-1740 in Dreischor [bron: DR 03/DR02]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Maarten Cornelis van der Linde [zie 1.1.7.5.2] [vader].
4 Willem van der Linde [1.1.7.5.2.4]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Cornelisse van der Linde. Hij is gedoopt op 04-11-1742 in Dreischor [bron: DR 03/DR02]. Willem is overleden op 05-06-1819 in Zonnemaire, 76 jaar oud [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire Aktejaar 1819 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Lande en Jan Landegens.
Notitie bij overlijden van Willem: hij was weduwnaar
5 Jannetje van der Linde [1.1.7.5.2.5]. Zij is gedoopt op 02-08-1744 in Dreischor [bron: DR 03/DR02].
6 Pieter van der Linde [1.1.7.5.2.6]. Hij is gedoopt op 16-07-1747 in Dreischor [bron: DR 03/DR02]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Stoffelijntje Schiettekatte.
7 Pieter van der Linde [1.1.7.5.2.7]. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Pieter van der Linde. Hij is gedoopt op 25-01-1750 in Dreischor [bron: DR 03/DR02].


1.1.7.5.4 Cornelia Fonteijne, dochter van Willem Fonteijne (zie 1.1.7.5) en Willemijntie Hendrikse. Zij is gedoopt op 19-02-1713 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Mary Jans. Cornelia is overleden op 22-02-1762 in Dreischor, 49 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Dreischor (DR-07) A-F Index weeskamers 1708-1810
Boedel inventarissen en rekeningen.

Raze 4545b Aktenummer:64 (blz:172)

Microfische nummer: 4545b/14 491 t/m 495
Soort akte: Staat en inventaris
Naam erflater: Cornelia Willemse Fonteine
Echtgenoot: Johannis Kloote
Woonplaats: Dreischor
Plaats en datum van overlijden: Dreischor 22-02-1762
Eerste erfgenaam: Cornelis Kloote 25 jaar
Volgende erfgenamen:
Willemijntje Kloote 24 jaar,
Willem Kloote 18,5 jaar
Jan Kloote 12,5 jaar
Aangever: Johannis Kloote
Datum aangifte: 20-01-1763
Ontroerendgoed: Ja
Baten boedel: $ 54:16:4
Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1736 in Dreischor [bron: Dreischor index trouwboeken 1650-1810] met Johannes Cloote, 22 jaar oud, nadat zij op 02-04-1736 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is een zoon van Cornelis Kloote en Cornelia Cornelisse. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johanna Kloterse. Hij is gedoopt op 24-12-1713 in Dreischor.

Kinderen van Cornelia en Johannes:

1 Cornelis Kloote [1.1.7.5.4.1]. Hij is gedoopt op 19-08-1736 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].
2 Willemijna Kloote [1.1.7.5.4.2]. Bij de geboorteaangifte van Willemijna was de volgende getuige aanwezig: Willemina Jan Chrijns. Zij is gedoopt op 16-03-1738 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].
3 Abraham Kloote [1.1.7.5.4.3]. Bij de geboorteaangifte van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Hermansen van Blois. Hij is gedoopt op 22-11-1739 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].
4 Abraham Kloote [1.1.7.5.4.4]. Hij is gedoopt op 20-09-1741 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Barremans.
5 Abraham Kloote [1.1.7.5.4.5]. Hij is gedoopt op 03-02-1743 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Cornelis Klote.
6 Willem Kloote [1.1.7.5.4.6]. Hij is gedoopt op 14-03-1745 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Willemijna Jans.
7 Cornelia Kloote [1.1.7.5.4.7]. Zij is gedoopt op 25-10-1747 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johanna Cornelisse Cloote (ovl. 1778).
8 Jacoba Kloote [1.1.7.5.4.8]. Zij is gedoopt op 09-05-1751 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Janna Witte [zie 1.1.7.3.2] [aangetrouwde nicht van moeder].
9 Joanna Kloote [1.1.7.5.4.9]. Zij is gedoopt op 12-05-1754 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Joanna was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Cornelisse Kloote.
10 Abraham Kloote [1.1.7.5.4.10]. Bij de geboorteaangifte van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Cornelisse Kloote. Hij is gedoopt op 13-03-1757 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].


1.1.7.5.6 Anna Fonteijne, dochter van Willem Fonteijne (zie 1.1.7.5) en Willemijntie Hendrikse. Zij is gedoopt op 08-06-1720 in Dreischor [bron: Dreischor doop 1644-1719]. Bij de doop van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jannetje van `t Hoff (geb. 1687) [zie 1.1.7.1] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 25-09-1743 in Dreischor [bron: Dreischor index trouwboeken 1650-1810] met Jan van Felius, 20 jaar oud, nadat zij op 06-09-1743 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-09-1743 in Dreischor [bron: E-mail van Hans van Felius]. Jan is een zoon van Joost Adriaans van Felius en Neeltien Jans Fraes. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannetien Adriaanse. Hij is gedoopt op 28-02-1723 in Nisse. Jan is overleden omstreeks 1769 in Dreischor, ongeveer 46 jaar oud. Jan trouwde later op 17-05-1769 in Dreischor [bron: E-mail van Hans van Felius] met Margje Loyemans (ovl. 1774).
Notitie bij Jan: jm van Nisse
Jan kocht te Dreischor een huis uit de boedel van Jannetje Ladegent,weduwe van Adriaan Hollander,waarvoor hij het benodigde geld 20 pond vlaams,leende van Cornelia van Lijn. Later bleek hij niet aan zijn verplichtingen tot aflossing te kunnen voldoen,waarna hij op 21-09-1759 voor het gerecht van Dreischor werd gedaagd door Johannis de Graaf echtgenoot van de eerder genoemde Cornelia van Lijn.Door het gerecht werd gelast het huis te verkopen,om zo de schuld te vereffenen.Koper was Pieter Flipsede Roo,voor een som van 16 pond vlaams,precies het bedrag dat jan nog verschuldigd was.Het was trouwens niet de eerste keer dat Jan in de financiŽle problemen kwam.Al op 08-09-1748 was hij voor de schepenen van Dreischor gedaagd,wegens het niet betalen van een schuld van 3 pond.Na de verkoop van zijn huis kwam hij overigens nog enkele malen in archiefstukken voor.Wat zijn hoofdberoep was is hieruit niet gebleken .Wel dat hij van alles en nog wat aanpakte om wat geld te verdienen.Zo werd hem uit de boedel van Maljert van Oost een som van 17 penningen wegens het afleggen van het lijk ,en op 21-07-1758 uit de boedel van Cornelia Harmens van Belois weduwe van Cornelis Klok,een som van 7 penningen wegens lijkbidden (Bron RAZE inv.nr 4517 invnr 4531 akte 61 13-02-1751 inv nr 4537 akten 16 en 27 inv nr 08-09-1748 ) Dit is van een E-mail van Hans van Felius overgenomen

Kinderen van Anna en Jan:

1 Neeltje van Felius [1.1.7.5.6.1]. Zij is gedoopt op 03-04-1744 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Samuel de Block.
2 Willemina van Felius [1.1.7.5.6.2]. Zij is gedoopt op 20-03-1746 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Willemijna Jans.
3 Joost van Felius [1.1.7.5.6.3]. Hij is gedoopt op 17-01-1747 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Joost was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Joosse van Felius. Joost is overleden op 04-02-1834 in Noordgouwe, 87 jaar oud.
4 Neeltje van Felius [1.1.7.5.6.4]. Zij is gedoopt op 11-05-1749 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Joosse van Felius.
5 Aaltje van Felius [1.1.7.5.6.5], geboren op 03-01-1751 in Dreischor. Zij is gedoopt op 24-01-1751 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811].
6 Joost van Felius [1.1.7.5.6.6]. Hij is gedoopt op 23-01-1752 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Joost was de volgende getuige aanwezig: Soffelijntje Adriaans van der Berge. Joost is overleden op 04-02-1834 in Noordgouwe, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1834 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1834 nr 2].
Notitie bij Joost: hij is de stamvader van de nog levende van Feliussen op Schouwen-duiveland
7 Willem van Felius [1.1.7.5.6.7], geboren op 01-07-1753 in Dreischor. Hij is gedoopt op 08-07-1753 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Robina de Wolf. Willem is overleden op 13-12-1830 in Dreischor, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1830 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1830 nr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Kip en Athonij Verjaal.
8 Cornelis van Felius [1.1.7.5.6.8], geboren op 14-01-1755 in Dreischor. Hij is gedoopt op 19-01-1755 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Robina de Wolf. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Robina de Wolf.


1.1.7.1.4.2 Leendert Fonteijne, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Bij de geboorteaangifte van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Hij is gedoopt op 16-02-1734 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Leendert is overleden in 1773 in Zonnemaire, 38 of 39 jaar oud [bron: Lidmaten Zonnemaire]. Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1760 in Zonnemaire [bron: Zonnemaire trouw 1636-1807 nr 648] met Janna Vergaale, 20 jaar oud. Janna is een dochter van Jan Pieterse Vergale en Cornelia Lambreghts van der Meulen (Vermeulen). Zij is gedoopt op 20-03-1740 in Brouwershaven.

Kinderen van Leendert en Janna:

1 Jan Fonteine, gedoopt op 11-09-1760 in Zonnemaire. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.
2 Nicolaas Fonteine, gedoopt op 19-09-1762 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.


1.1.7.1.4.5 Janna Fonteine, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Zij is gedoopt op 02-11-1738 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Janna is overleden op 14-03-1810 in Dreischor, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1810 [bron: Nadere toegangen verzamelband Dreischor 1806-1811]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes der Weduwe.
Notitie bij Janna: In de overlijdingsakte van Stoffelijntje word zij vermeld als Janna Fonteine,en bij Cornelia als Janna Fonteijne
Trouwgeld:
Janna betaald het trouwgeld voor het huwelijk met Pieter van Endhoven
bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D inv.nr 45391
  [bron: Trouwgelden Zeeuwse eilanden 1763-1805 bruiden]
Janna trouwde, 17 jaar oud, op 07-05-1756 in Dreischor met Adriaan Muste, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 16-04-1756 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Adriaan is geboren omstreeks 1734.

Kinderen van Janna en Adriaan:

1 Jan Muste [1.1.7.1.4.5.1]. Hij is gedoopt op 06-03-1757 in Dreischor.
2 Stoffelijntje Muste, gedoopt op 03-06-1759 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.5.2.
3 Cornelia Muste [1.1.7.1.4.5.3]. Zij is gedoopt op 07-03-1762 in Dreischor. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Ester Leendertse Speijer. Cornelia is overleden op 17-08-1811 in Dreischor, 49 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Guldemeester en Marinus de Jonge.
4 Martha Muste [1.1.7.1.4.5.4]. Zij is gedoopt op 22-04-1764 in Dreischor. Bij de doop van Martha was de volgende getuige aanwezig: Martha Muste.
5 Cornelis Muste [1.1.7.1.4.5.5]. Hij is gedoopt op 19-10-1766 in Dreischor.
6 Cornelis Muste [1.1.7.1.4.5.6]. Hij is gedoopt op 31-01-1768 in Dreischor. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Cornelis Fonteijne. Cornelis is overleden op 17-08-1811 in Dreischor, 43 jaar oud.
7 Jan Muste [1.1.7.1.4.5.7]. Hij is gedoopt op 05-08-1770 in Dreischor. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Jans Muste.
8 Esther Muste [1.1.7.1.4.5.8]. Zij is gedoopt op 31-01-1773 in Dreischor.


1.1.7.1.4.6 Neeltje Fonteine, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Zij is gedoopt op 18-09-1740 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Neeltje is overleden op 29-10-1817 in Zierikzee, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1817 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1817 nr 156]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Annanias Mol en Johannes van der Vliet.
Notitie bij Neeltje: In haar overlijdingsakte word zij vernoemd als Neeltje Cornelisse Fonteijne,en bij haar zoon Guillam en dochter Neeltje als Neeltje Fonteine
Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 13-10-1772 in Nieuwerkerk met Cornelis Guiljaamse van der Walle, ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 24-04-1772 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan [bron: Dreischor index trouwboeken 1650-1810/trouw 1650-1810]. Cornelis is geboren omstreeks 1740 in Ouwerkerk. Cornelis trouwde voorheen met Ariaantje Jans Scharre.
Notitie bij Cornelis: woont te Nieuwerkerk

hij was wdnr van Adriaantje Scharre
Testament:familie en erfrecht 26-02-1787 invoernr 4275-112 microfilm 4275/8
De personen die in het testament staan vermeld zij :
Cornelis van de Walle Comparant Landbouwer
Guiliaam van de Walle
Neeltje Cornelisse Fonteine
Cornelis Jacobsz van der Haven landbouwer
Govert de Zwarte,Nieuwerkerk
Anthonij Meermans,getuige
Jan Rueseler,getuige
vemoedelijk geboren te Ouwerkerk

Kinderen van Neeltje en Cornelis:

1 Ariaantje van der Walle, gedoopt op 06-03-1774 in Nieuwerkerk. Volgt 1.1.7.1.4.6.1.
2 Guiljaam van der Walle [1.1.7.1.4.6.2]. Hij is gedoopt op 19-03-1775 in Nieuwerkerk.
3 Guillam van der Walle, gedoopt op 19-01-1777 in Nieuwerkerk. Volgt 1.1.7.1.4.6.3.
4 Cornelis van der Walle [1.1.7.1.4.6.4], geboren op 26-03-1779 in Nieuwerkerk. Hij is gedoopt op 09-10-1779 in Nieuwerkerk [bron: Nieuwerkerk index doop 1656-1810 NI-04].


1.1.7.1.4.7 Cornelia Fonteijne, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Zij is gedoopt op 17-06-1742 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Cornelia is overleden op 22-04-1785 in Kerkwerve, 42 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Raze 5027 22-01-1778 compareerde Cornelia Fonteijne weduwe van Cornelis Krabbe en toonde akte van seclusie besloten boedelinventaris overgebracht 26-02-1778

Bron KE-04 788 d.d 22-01-1778:Vertoning van een testament door Cornelia Fonteijne,weduwe van Cornelis Krabbe,gepasseerd voor Notaris Alphonsus Baster te Zierikzee, betreffende de seclusie van de weeskamer de boedelinventaris werd overgebracht op 26-02-1778.

355-356 d.d 25-01-1780: Korte boedelinventaris overgebracht aan schout en schepenen van Kerkwerve van de nagelaten goederen van wijlen Maria Cornelisse Krabbe, overleden 22-10-1778, welke goederen volgens het langstlevende testament van haar ouders,Cornelis Krabbe en zijn huisvrouw Cornelia Cornelisse Fonteijne. gepasseerd voor Notaris Alphonsus Baster d.d 25-01-1769 toekomen aan haar moeder, de voornoemde Cornelia Cornelisse Fonteijne

424-430 d.d 01-01-1778 en 26-02-1778: Boedelinventaris van de nalatenschap van wijlen Cornelis Krabbe overleden 07-11-1777 op de Hofstede genaamd "Het Kasteeltje"overgebracht door zijn weduwe Cornelia Fonteijne, geassisteerd door Jan Cornelisse Fonteijne, broeder van de voornoemde weduwe, mede erfgenaam voor de helft was het dochtertje, genaamd Maria Krabbe oud 1jaar. Verwezen werd naar het testament d.d 25-01-1769 gepasseerd voor Notaris Alphonson Baster te Zierikzee

431 d.d 30-01-1778: Taxatie van de nalatenschap van Cornelis Krabbe, door zijn broeder Alebregt Krabbe en zijn zwager Jan Cornelisse Fonteijne

Raze 5027/1 Op 26-01-1778 is de inventaris van Cornelis Krabbe via de weeskamer overgebracht naar zijn weduwe Cornelia Cornelisse Fonteijne
Cornelia:
(1) ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 27-01-1769 in Kerkwerve [bron: Schouwen-duiveland trouw at/mk] met Cornelis Krabbe, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Cornelis: zij waren doopsgezind eerste huwelijk was een kerkelijke afkondiging

11-TRG-Touwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805
Datering : 1769-01-27
Plaats trouwgeld : Kerkwerve
Ambtsgebied : Schouwen-duiveland
Bruidegom : Cornelis Krabbe
Opmerking : Woonachtig in Kerkwerve
Bruid : Cornelia Fonteyne
Opmerking : Woonachtig in Kerkwerve
Toegangsnummer : 511 Rekenkamer van Zeeland , Rekenkamer D , (1573) 1597-1805 (1808)
Inventarisnummer : 45321 [ Aanvragen (verzoeken tot inzage op de studiezaal) ]
Cornelis is een zoon van Maarten Aalbregtse Krabbe en Maria Jansdr Aartse van der Wekken. Hij is gedoopt op 02-10-1739 in Noordgouwe. Cornelis is overleden op 07-11-1777, 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Raze 5023 dl3 26-02-1778 inventaris van Cornelis Maartense Krabbe overleden 07-11-1777 zijn weduwe Cornelia Fonteijne
Notitie bij Cornelis: j.m geboren onder Noordgouwe
(2) ging in ondertrouw, 40 jaar oud, op 15-11-1782 in Kerkwerve [bron: Schouwen-duiveland trouw at/mk] met Domus Bogerd, 29 jaar oud. Domus is een zoon van Hendrik Marinesse Boogerd en Jacomijntje Domisse Bouwense. Hij is gedoopt op 16-09-1753 in Dreischor. Bij de doop van Domus was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Minders. Domus is overleden op 16-01-1834 in Kerkwerve, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1834 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1834 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Domus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Blom en Hendrik Boogerd.
Notitie bij Domus: j.m geboren en wonende onder Kerkwerve wdnr van Maria den Boer en Elizabeth Pijpeling en vanaf 1798 landbouwer op de oosthoeve aan de mosseleeweg te Kerkwerve
Hij was schout , burgemeester en dijkgraaf

368 d.d 21-06-1785: Taxatie op verzoek van Domus Bogaard van de Hofstede en gevolgen, genaamd "Het Kasteel"met 78 gemet en 150 roeden koren en weiland, in totaal £ 628 Vlaams

363 d.d 25-10-1785: Korte boedelinventaris overgebracht door Domus Bogaard van de nalatenschap van wijlen Cornelia Fonteijne, laast huisvrouw van voornoemde Domus Bogaard, overleden op 22-04-1785. Als erfgenaam werd haar weduwnaar vermeld, ingevolgen het mutueel testament d.d. 09-11-1782, gepasseerd voor Notaris Willem Houwer.

28-07-1788 inventaris van Cornelia Fonteijne overleden Kerkwerve 22-04-1785 laatst huisvrouw van Domus Boogaard

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

1 Maarten Krabbe [1.1.7.1.4.7.1], geboren op 19-11-1771 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 24-11-1771 in Kerkwerve. Bij de doop van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Krina Hokke.
2 Leena Krabbe [1.1.7.1.4.7.2], geboren op 22-01-1775 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 29-01-1775 in Kerkwerve. Bij de doop van Leena was de volgende getuige aanwezig: Leena Fonteine.
3 Maria Krabbe [1.1.7.1.4.7.3], geboren op 09-09-1776 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 15-09-1776 in Kerkwerve. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Elizabeth Cornelisse Geertse. Maria is overleden op 22-10-1778 in Kerkwerve, 2 jaar oud [bron: Testament RAZE 355-356 Kerkwerve].
Notitie bij Maria: Raze 5023/15:De boedel van Cornelia Cornelisse Fonteijne komt op 22-10-1778 Maria toe


1.1.7.1.4.8 Pieternella Fonteijne, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Zij is gedoopt op 29-09-1743 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Pieternella is overleden op 14-12-1818 in Dreischor, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1818 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1818 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bakker en Johannes der Weduwe. Pieternella trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1769 in Dreischor met Pieter Izaakzn van der Berge, nadat zij op 07-07-1769 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in Nieuwerkerk.

Kinderen van Pieternella en Pieter:

1 Pietertje van der Berge [1.1.7.1.4.8.1]. Zij is gedoopt op 13-10-1771 in Dreischor. Bij de doop van Pietertje was de volgende getuige aanwezig: Pietertje Koster.
2 Cornelis van der Berge [1.1.7.1.4.8.2]. Hij is gedoopt op 27-11-1774 in Dreischor. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Janna Kornelis Fonteijne.
3 Izak van der Berge [1.1.7.1.4.8.3], geboren op 23-08-1778 in Dreischor. Bij de doop van Izak was de volgende getuige aanwezig: Susanna Jans Zorge. Izak is overleden op 21-12-1831 in Dreischor, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1831 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1831 nr 38]. Bij de overlijdensaangifte van Izak waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Goemans en Bartel van der Zandt.
Getuige bij:
01-04-1830     geboorteaangifte Adriaantje Oole (geb. 1830) [zie 1.1.7.1.4.11.1.8]     [neef van moeder]   [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 5]


1.1.7.1.4.10 Jacob Fonteijne, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Hij is gedoopt op 31-07-1746 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Jacob is overleden op 31-01-1822 in Dreischor, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1822 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1822 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Remacle Adam en Cornelis Fontijne (1780-1843) [zie 1.1.7.1.4.10.1] [zoon].
Notitie bij Jacob: in 1797 genoemd als inwoner van Dreischor Jacb C Fonteije.1822 Dreischor successie memorie overleden Jacob Cornelis Fonteijne

RAZE 4545F Aktenummer:80 (blz:162)
Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)

Microfische nummer: 4545f/6 195 t/m 197
Soortakte: Staat en Inventaris
Erflater: Maria Baroen
Echtgenoot: Jacob Fonteine
Woonplaats: Dreischor
Plaats en datum van overlijden: Dreischor 10-11-1804
Eerste erfgenaam: Cornelis Fonteine
Volgende erfgenaam : Johanna Fonteine
Aangever: Jacob Cornelisse Fonteyne
Datem aangifte 27-12-1804
testament: Ja
Ontroerend goed: Ja

Aktenummer : 4337-110
Notaris : Dignus Boom
Datum akte : 17-01-1805
Soortakte : executeursbenoeming , voogdij
Personen :
Jacob Cornelisse Fonteijne (Comparant)
Maria Baroen
Willem Houwer
Jan Cornelisse Fonteijne sr (executeur)
Pieter Baroen (executeur)

Atenummer : 4243-156
Notaris : Willem Houwer
Datum akte : 22-11-1781
Soort akte : testament
personen :
Jacob Cornelisse Fonteijne (comparant)
Maria Baroen : (comparant)
Johan de Kanter (getuige)
Willem van de Linde (getuige)

Drieschor DR-06
Eigenaren Huizen en Boerderijen 1633-1832

1990 : Weststraat 23 en Gasthuisstraat perceel 74 (blz : 117)
1832 : Weststraat kadastraal C 151
1820 : Bevolkingsregister n0 24
Veldboek : 1707 gedeeltelijk in 34e mate Papenblok no 12

23-04-1789 :
Cornelis Cornelisse Fonteijne
Huis en schuurtje met 35 roeden erf
West : Jacob Cornelisse Fonteijne
Oost : Gasthuisslop
Noord : Straat
Zuid : Gasthuis

0707-1791 :
Jacob Cornelisse Fonteijne x Dreischor 1779 Maria Cornelisse Baroen
Huis en Schuurtje met 35 roeden erf
West : de Koper
Oost : Gasthuisslop
Noord : Straat
zuid : Gasthuis

Johanna Fonteijne

06-07-1822 :
Cornelis Jacobse Fonteijne x Dreischor 1803 Cornelia Pieters Kip (1832)
Huis en erf no 24 met 2.12.55 ha
Notaris : D Boom
Jacob trouwde, 32 jaar oud, op 17-06-1779 in Dreischor met Maria Baroen, 28 jaar oud. Maria is een dochter van Cornelis Baroen en Johanna Romael. Zij is gedoopt op 22-11-1750 in Borsele.
Notitie bij de geboorte van Maria: Haar doop staat als vermoedelijk want het is geen officiele inschrijving

Kinderen van Jacob en Maria:

1 Cornelis Fontijne, geboren op 18-09-1780 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.
2 Johanna Fonteine [1.1.7.1.4.10.2], geboren op 29-10-1784 in Dreischor. Zij is gedoopt op 07-11-1784 in Dreischor. Johanna is overleden op 30-09-1834 in Zierikzee, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1834 [bron: Overlijdensakte Zierikzee aktejaar 1834 nr]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Samuel Ochtman.


1.1.7.1.4.11 Cornelis Fonteijne is geboren op 31-03-1748 in Dreischor, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-03-1748 [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Cornelis is overleden op 08-06-1820 in Dreischor, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1820 [bron: Overlijdensakte Drieschor aktejaar 1820 nr8]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Abraham van der Velde.
Notitie bij Cornelis: Drieschor DR-06
Eigenaren Huizen en Boerderijen 1633-1832

1990 : Zuidstraat 3 perceel : 68 (blz : 110)
1832 : Achterweg kadastraal C 211
1820 : Bevolkingsregister no 100


23-04-1789 :
Cornelis Cornelisse Fonteijne landbouwer x Jacoba Jobs Wolfhagen
Huis en schuurtje met 35 roeden erf
West : Jacob Cornelisse Fonteijne
Oost : Gasthuisslop
Noord : Straat
Zuid : Gasthuis

0707-1791 :
Jacob Cornelisse Fonteijne x Dreischor 1779 Maria Cornelisse Baroen
Schuur aan de zuidzijde van de Achterweg
West : Plaatsegrond
Oost : Maarten Rotte
Noord : Achterweg
zuid : Waterloop

1990 : Weststraat 9 perceel : 78 (blz : 123)
1832 : Weststraat Kadastraal C 169
1820 : Bevolkingsregister no : 13

02-02-1792 :
Cornelis Cornelisse Fonteijne (junior) x Jacoba Jobs Wolfhagen (1832)
Huis en Schuur
West : Adriana de Man
Oost : Willem Marinusse van de Noot
Noord : Straat
Zuid : Gracht om slot Windenburg

Hypotheekakte : 02-02-1792

Huis en Schuur :
West : Adriaan de Man
Oost : Joost Blom
Zuid : Gracht
Noord : Straat

Hypotheek : 26-02-1801
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister ]
Cornelis trouwde, 44 jaar oud, op 12-04-1792 in Dreischor [bron: Schouwen-duiveland at/mk] met Jacoba Wolfhage, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jacoba: Aktenummer : 4299-76
Notaris : Cornelis Martinus Sevenhuysen
Datum akte : 20-07-1800
Soort akte : attestatie
Personen :
Helena Jacobse Hart (Comparant)
Mattheus van der Have
Jacoba Wolfhage (Comparant)
Cornelis Fonteyne (Comparant)
Cornelia Dankerts (Comparant)
Meer personen in deze akte
Jacoba is geboren op 09-05-1768 in Brouwershaven, dochter van Job Gerritse Wolfhage. Zij is gedoopt op 13-05-1768 in Brouwershaven. Bij de doop van Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Tannetie Stoffels van de Velde. Jacoba is overleden op 18-09-1841 in Dreischor, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1841 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1841 nr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Herman en Jan Zorge.
Notitie bij overlijden van Jacoba: Successie memorie 18-09-1841 Dreischor Kantoor Zierikzee nr 11/173 1841 invetarisnr 664 flimcassettenr 104
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister ]

Kinderen van Cornelis en Jacoba:

1 Martina Fonteine, geboren op 26-11-1792 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.1.
2 Martina Fonteine, geboren op 26-11-1792 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.2.
3 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.4.11.3], geboren op 02-08-1794 in Dreischor. Zij is gedoopt op 10-08-1794 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Jacobse Missekout.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: De doop datum voor dit kind stond al vast maar het kindje was al overleden
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister ]
4 Cornelis Fonteine, geboren op 08-10-1798 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.4.
5 Cornelia Fonteine, geboren op 31-05-1805 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.5.


1.1.7.1.4.13 Lena Fonteijne, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Zij is gedoopt op 07-05-1752 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Lena was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Lena is overleden op 11-11-1836 om 08:00 in Dreischor, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-11-1836 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1836 nr 16]. Bij de overlijdensaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: DaniŽl Anthonijszoon Viergever en Marinus Willemszoon de Vrieze.
Notitie bij Lena: In haar overlijdingsakte staat zij vermeld als Lena Fonteijne,en in de overlijdingsakte van haar echtgenoot als lena Fonteine
Lena trouwde met Anthoni Viergever. Anthoni is een zoon van DaniŽl Viergever en Joppa Broodmans. Hij is gedoopt op 11-03-1753 in Zonnemaire. Anthoni is overleden op 21-03-1821 om 18:00 in Dreischor, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1821 [bron: Overlijsensakte Dreischor aktejaar 1821 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Anthoni waren de volgende getuigen aanwezig: DaniŽl Anthonijszoon Viergever en Marijnus de Vriese.

Kind van Lena en Anthoni:

1 DaniŽl Viergever [1.1.7.1.4.13.1], geboren omstreeks 1783.


1.1.7.1.4.14 Pieter Fonteijne, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4) en Ester Speijer. Hij is gedoopt op 07-05-1752 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop1720-1811]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Jannetje Leendertse Speijer. Pieter is overleden op 07-11-1826 om 14:00 in Noordgouwe, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1826 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1826 nr 31]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Anbraham Remeeus. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1778 in Dreischor met Susanna Zorge, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Susanna: Dreischor DR-06
Eigenaren Huizen en Boederijen 1633-1832

1990 ; Weststraat 3-5 Perceel : 82 (blz : 129)
1832 : Weststraat Kadastraal C 171
1820 : Bevolkinsregister no 11

24-05-1781 :
Pieter Cornelisse Fonteijne x Dreischor 1778 Susanna Jans Zorge
Huis en Schuurtje :
West : Maria Davidse van der Noot Laatst wed . van Jan Muste
Oost : Paulus d`Ooge , Jacobus van Cleef Jan Blom en Adriaan Oole.
Noord : Straat
Zuid : Gracht

Hypotheek 24-05-1781

1990 : Ring 4 Perceel : 41 (blz : 72)
1832 : Ring Kadastraal C186
1820 : Bevolkingsregister no : 97

02-03-1775 :
Pieter Cornelisse Fonteijne x Dreischor 1778 Susanna Jans Sorge
Huis en Schuur no 97

Hypotheek 23-12-1810
Susanna is een dochter van Jan Aalbregtse Zorge en Magdalena Carelse Guilleecke. Bij de geboorteaangifte van Susanna was de volgende getuige aanwezig: Susanna Houtzager. Zij is gedoopt op 09-08-1754 in Drieschor. Susanna is overleden op 12-03-1818 om 12:00 in Dreischor, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-03-1818 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1818 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Susanna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bakker en Gerard Gaakeer.
Notitie bij Susanna: RAZE 4545d Aktenummer:34 (blz:127):
bron: Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810 (Boedel inventarissen en rekeningen)]

Microfische nummer: 4545d/26 2288 t/m 2303
Soortakte: Staat van Inventaris
Naam erflater: Madelena Gelukenaar
Weduwe van: Jan Zorge
Woonplaats: Dreischor
Plaats en datum van aangifte: 30-10-1797
Eerste erfgenaam: Jan Pieterse van der Linde z.v Lena Zorge
Klienzoon van Jan Zorge minderjarige
Aangever: Susanna Zorge,huisvrouw van Pieter Cornelis Fonteine
Datum aangifte 15-11-1797
Ontroerendgoed: Ja
Getuige bij:
15-11-1807     doop Johannes Fonteijne (1807-1890) [zie 1.1.7.3.2.2.2.8]

Kinderen van Pieter en Susanna:

1 Cornelis Fonteine [1.1.7.1.4.14.1], geboren op 28-06-1789 in Dreischor. Hij is gedoopt op 05-07-1789 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Lena Cornelisse Fonteine.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: De doop datum voor dit kind stond al vast maar het kindje was al overleden
2 Jan Fonteine, geboren op 14-10-1792 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.14.2.


1.1.7.2.1.1 Lientje Telle, dochter van Jacob Jansse Telle en Anna Fonteijne (zie 1.1.7.2.1). Zij is gedoopt op 04-04-1734 in Zierikzee. Lientje is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 04-10-1807 in Brouwershaven. Lientje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1755 met Tonis Marinusse van der Velde.

1.1.7.2.1.2 Dingeman Marinusse Telle, zoon van Jacob Jansse Telle en Anna Fonteijne (zie 1.1.7.2.1). Hij is gedoopt op 29-07-1737 in Zierikzee. Dingeman is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 02-12-1799 in Zierikzee. Dingeman:
(1) trouwde, 2 maanden oud, op 12-05-1737 in Zierikzee met Johanna Franse Bodts.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 23-03-1785 in Zierikzee met Krijna Cornelisse van der Jagt.

1.1.7.2.1.4 Janna Telle, dochter van Jacob Jansse Telle en Anna Fonteijne (zie 1.1.7.2.1). Zij is gedoopt op 07-10-1742 in Zierikzee. Janna is overleden op 31-03-1810 in Zierikzee, 67 jaar oud. Janna:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 06-09-1769 in Zierikzee met Hendrikus Marinusse Goudzwaard, nadat zij op 16-08-1769 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 18-12-1782 in Zierikzee met Cornelis Bevelander, nadat zij op 01-12-1782 in Ouwerkerk in ondertrouw zijn gegaan.

1.1.7.2.6.4 Dingetje Fonteijne is geboren omstreeks 1740 in Dreischor, dochter van Jan Fonteijne (zie 1.1.7.2.6) en Tona Tonesse Blonde. Dingetje is overleden op 29-06-1788 in Dreischor, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Dingetje: Wij vermoeden dat zij een dochter is van dit echtpaar.
Zij deed te Nieuwerkerk belijdenis op 04-04-1760
Bron: NI 07 Lidmaten en Attestatie 1713-1809

Dreischor (DR-07) Index Weeskamers 1708-1810
Boedel inventaris en rekeningen

RAZE 4545d aktenummer :15 (blz : 120-121)

Soort akte : Staat en inventaris
Naam erflater : Dingetje Janse Fonteijne
Echtgenoot : Adriaan Pieterse Oole 52 jaar
Woonplaats: Dreschor
Plaats en datum van overlijden : Dreischor 29-06-1788
Aangever : Adriaan Pieterse Oole
Datum aangifte : 28-10-1789
Testament : Ja
Ontroerendgoed : Ja
Baten Boedel : $ 251:6:6
Dingetje:
(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 04-02-1773 in Bruinisse [bron: BS 03 Trouw 1590-1798] met Willem Visser, 45 jaar oud, nadat zij op 16-01-1773 in Nieuwerkerk in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Dingetje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Wim de Lier.
Notitie bij het huwelijk van Dingetje en Willem: De getuige was getuige te Dreischor
Willem is een zoon van Geert Kornelisse Visser en Marina Willemze Bal. Hij is gedoopt op 09-10-1727 in Bruinisse [bron: Info van Sietske Hoogerhuis]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Marij Jobz. Willem is weduwnaar van Elisabeth Jacobs de Rijke (geb. 1722), met wie hij trouwde op 25-06-1750 in Bruinisse [bron: Info van Sietske Hoogerhuis].
Notitie bij Willem: Hij was weduwnaar van Elisabeth Jacob de Rijke
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 10-05-1780 in Dreischor [bron: DR 05 index trouwboeken 1650-1810] met Adriaan Pieterse Oole.
Notitie bij het huwelijk van Dingetje en Adriaan: Dreischor (DR-07) Index Weeskamers 1708-1810
Boedel inventaris en rekeningen

RAZE 4545f Aktenummer : 15 (blz : 139)
Soort akte : Testament
Naam erflater : Adriaan Pieterse Oole en Dingetje Janse Fonteijne
Woonplaats : Dreischor
Plaats en datum van overlijden : Dreischor
Datum aangifte : 08-02-1781
Adriaan is overleden op 16-05-1806 in Dreischor.
Notitie bij overlijden van Adriaan: Dreischor (DR-07) Index Weeskamers 1708-1810
Boedel inventaris en rekeningen

RAZE 4545e Aketnummer :14 (blz : 132)

Soort akte : Rekeningen
Naam erflater: Adriaan Pieterse Oole
Weduwnaar van : Dingetje Fonteijne
Woonplaats : Dreischor
Plaars en datum van Overlijden: Dreischor 16-05-1806
Eerste erfgenaam :
Adriaantje Oole,
Joppa Oole getrouwd met Pieter Eystek
Hendricus van de Vate
Johanna getrouwd met Cornelis Gijbels
Sijsje van de Vate
Huijbregt van de Vate
Rutscherd van de Vate
Aangever: Dignus Boom en Tonis Oole
Datum aangifte: 28=05-1807
Testament : Ja
Ontroerendgoed: Ja
Bijzonderheden:
Cornelis van de Vate
Huybregt van der Wiele
Jacobus der Wiele
Janna Telle
Leijntje Telle
Jacob Telle
Neeltje Telle
Frans Telle (23 jaar)
Cornelis Telle ( 19 jaar)
Jan Telle (14 jaar)
Marinus Telle (12 jaar)
Andries Geelhoed
Janntje de Bruyne (3 jaar)
Baten boedel: $ 389:18:4
Notitie bij Adriaan: Dreischor (DR-07) A-F Index Weeskamers 1708-1810
Boedel Inventarissen en Rekeningen

RAZE 4545d Aktenummer : 69 (blz : 114-115)
Microfische nummer : 4545d/13 1840-1849
Soortakte : Staat en Inventaris
Naam erflater : Adriaan Pieterse Oole
Weduwnaar van : Dingtje Fonteijne
Woonplaats Dreischor
Plaats en datum van overlijden : Drwischor 16-05-1806
Eerste erfgenaam Jan Eystek gehuwd met Joppa Oole
Volgende erfgenamen :
Cornelis Bevelander gehuwd met Janna Felle
Jacob Felle
Andries Geelhoed
En de overige erfgenamen
Datum aangifte : 10-07-1806
Testament : Ja
Ontroerendgoed : Ja

Kind van Dingetje en Willem:

1 Cornelia Visser [1.1.7.2.6.4.1]. Zij is gedoopt op 29-05-1774 in Bruinisse [bron: BS 02 index doop 1590-1810].


1.1.7.3.2.2 Cornelis Fonteijne, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.3.2) en Janna Witte. Hij is gedoopt op 24-02-1743 in Dreischor. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Lena Fonteine. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1770 in Dreischor met Janna van der Vate, 24 jaar oud, nadat zij op 20-04-1770 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in Zonnemaire, dochter van Jan van der Vate en Janna van der Dooge. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Sijorge Verkore. Zij is gedoopt op 23-09-1745 in Zonnemaire.
Notitie bij de geboorte van Janna: Indentificatie : ZN 01-1339 (23-09-1745)
Soort en toegang :
Dopen voor 1811-dopen Zonnemaire 1631-1774
Personen :
Janna (dopeling)
Jan van den Vate (vader)
Janna Dooge (moeder)
Sijorge Verkore (getuige)
Plaat en soort plaats : Zonnemaire (plaats doop)

Kinderen van Cornelis en Janna:

1 Jan Fonteijne [1.1.7.3.2.2.1], geboren op 24-11-1770 in Dreischor. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Leena Fonteine.
2 Jan Fonteijne, geboren op 21-12-1771 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.
3 Johannes Fonteijne [1.1.7.3.2.2.3], geboren op 27-06-1773 in Dreischor. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Tannetje Retiersdr van der Noorde.


1.1.7.3.2.3 Joppa Fonteijne, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.3.2) en Martijntje Dankerse. Zij is gedoopt op 19-06-1763 in Dreischor. Bij de doop van Joppa waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Cornelisse en Martijntje Cornelis Dankerse. Joppa is overleden op 28-01-1832 in Bruinisse, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1832 [bron: Overlijdingsakte Bruinisse aktejaar 1832 akte 8]. Bij de overlijdensaangifte van Joppa waren de volgende getuigen aanwezig: Andries de Bakker en Marinus van der Berge.
Notitie bij overlijden van Joppa: Zij was toen weduwe van DaniŽl Willems Bal en Jasper Jacobszn van der Have
Notitie bij Joppa: Zij is wel 4 a 5 maant te vroeg geboren , waarom vader en moeder beide in de openbare kerk belijdenis en bewezen betoont hebben
Joppa:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 15-06-1785 in Bruinisse met DaniŽl Willems Bal, nadat zij op 22-05-1785 in Bruinisse in ondertrouw zijn gegaan [bron: BS-03].
Notitie bij DaniŽl: jm van Bruinisse
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10-08-1796 in Bruinisse [bron: BS-03] met Jasper van der Have, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joppa en Jasper: Trouwgeld betaald door de Bruid Joppa Fonteine op 01-07-1796 te Bruinisse Bruidegom was Jasper van der Have
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D inv.nr 45501
Jasper is een zoon van Jakob van der Have en Dina Jasperse. Hij is gedoopt op 18-07-1755 in Bruinisse. Jasper is overleden op 10-02-1832 in Bruinisse, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1832 [bron: Overlijdingsakte Bruinisse aktejaar 1832 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Jasper waren de volgende getuigen aanwezig: Andries de Bakker en Marinus van der Berge.
Notitie bij Jasper: jm van Bruinisse

Kinderen van Joppa en DaniŽl:

1 Maria Bal [1.1.7.3.2.3.1], geboren op 12-03-1786 in Bruinisse.
2 Cornelis Bal [1.1.7.3.2.3.2], geboren op 09-11-1788 in Bruinisse.
3 Willem Bal [1.1.7.3.2.3.3], geboren op 01-04-1792 in Bruinisse.
4 Martina Bal [1.1.7.3.2.3.4], geboren op 11-05-1794 in Bruinisse.
5 DaniŽl Bal [1.1.7.3.2.3.5], geboren op 25-10-1795 in Bruinisse.

Kinderen van Joppa en Jasper:

6 Dina van der Have [1.1.7.3.2.3.6], geboren op 09-07-1797 in Bruinisse.
7 Cornelis van der Have [1.1.7.3.2.3.7], geboren op 07-10-1798 in Bruinisse.
8 Martina van der Have [1.1.7.3.2.3.8], geboren op 01-12-1799 in Bruinisse. Martina is overleden op 20-03-1832 in Bruinisse, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1832 [bron: Overlijdingsakte Bruinisse aktejaar 1832 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus van der Berge en Adriaan de Mooij.
9 Jacob van der Have [1.1.7.3.2.3.9], geboren op 30-01-1803 in Bruinisse.
10 Dina van der Have [1.1.7.3.2.3.10], geboren op 15-02-1807 in Bruinisse.


1.1.7.1.4.2.1 Jan Fonteine, zoon van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2) en Janna Vergaale. Hij is gedoopt op 11-09-1760 in Zonnemaire [bron: Zonnemaire doop 1631-1810 nr 1661]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Landsheer. Jan is overleden op 30-11-1830 in Bommenede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1830 [bron: Overlijdensakte Bommenede Bloois aktejaar 1830 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [zoon].
Notitie bij overlijden van Jan: Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 17
Aktedatum: 1830
Gemeente: Bommenede
Overlijdensdatum: 30-11-1830
Overlijdensplaats: Bommenede
Overledene: Jan Leendertsz. Fonteijne
Geboorteplaats: Zonnemaire
Geslacht: Mannelijk
Burgerlijke staat: Onbekend
Leeftijd: 70 jaar
Beroep: Arbeider
Vader: Leendert Fonteijne
Moeder: Janna Vergaal
Beroep: Arbeidster
Toegangsnummer: 25 Burgerlijke Stand Zeeland (1796) 1811-1980, (1796) 1811-1980
Inventarisnummer: BOM-O-1830
Notitie bij Jan: RAZE 4442 08-02-1786 fnr. 1749 Soort akte ?? Kop.com
Regeling van nalatenschap van Jacob Huibr Stoutjesdijk P288 (x Janna van Oost)
SAMENVATTING bio 4x
P288 2906 4120 254 Op 08-02-1786 verkopen de erfgenamen van Jacob Stoutjesdijk, te weten Jilles Koreman, echtgenoot van Janna van Oost,
Jan Stoutjesdijk, Pieter Kas namens zijn echtgenote Maria Stoutjesdijk, voor £ 106 aan Jan Leendertse Fonteijne uit Zonnemaire een huis en šgterhuisje"
in Bommenede, staande aan de noordzijde van den Bommeneesen dijk, belend oost Matheus van Es, west Gijsbregt Kelderman, zuid de bane op de dijk
en noord de agterwegh.
Met ondertekening van o.a. "Leendert Touijesdijk",Jan Stoutjesdijk,PHK en Jilles Koreman

TRANSCRIPTIE 03-01-2006 door J.F.Stoutjesdijk, Bennekom.
Wij Barend Hocke, balliuw, Jan Pannekoeke, Klaas van den Boudt, Jilles P(ieters)e de Bill, Jan van den Mole, Cornelis hocke Jz(?) en Maarten Moolenburgh,
scheepens der hooge heerlijkheijt van Bommenede, oirkonden en bekennen dat op heeden de 8sten februarij 1786 voor ons gekomen ende gecompareert zijn,
Jilles Coorenman, in huijwelijk hebbende Janna van Oost, als erfgenaam van de helft des boedels en goederen als meergem. Jacob Stoutjesdijk met haren
geweesenen en nu overleeden man Jacob Stoutjesdijk in gemeenschap hebben beseeten, ende Leendert Stoutjesdijk, Jan Stoutjesdijk ende Pieter Kas, in huijwelijk
hebbende Maria Stoutjesdijk, als meerderjarig erfgen. van de andere helft des boedels en goederen nagelaten door gem.Jacob Stoutjesdijk,
de welke verklaarden als zijlieden haar publijcque veijlinge, gedaan den 16e meije 1785, daarna op 6e november 1785 finaal uijt de handt hadde verkogt,
en als nu naar het omzijn der drie gewoone sondaagse geboden kwamen te leveren, transporteeren in volle vrijen eigendom over te dragen aan ende ten
behoeve van Jan Leendertse Fonteijne, woonende te Zonnemaire, ten eijnde hij desselfs erven ende nakomelingen rustelijk en vreedelijk zoude besitten en
gebruiken zeeker huijs en agterhuijsje en verdere gevolge van dien staande aan de noordzijde van den Bommeneesen dijk, belent osst Matheus van Es,
west Gijsbregt Kelderman, zuit de bane op den dijk ende noort den agterwegh, ende dat om en voor de somma van sestigh ponden vlaams contant gelt,
op leverantie, waarvan de verkoopers bekennen voldaen en betaalt te sijn de laasten met den eersten penningh, de verkooper komt op het gebruijk van
ijn gekogte huijs ilico (?) na het doen van den leverantie, en heeft derhalven tot zijnen laste om te betalen de huisschatting pro den jare1786 en vervolgens,
en heeft derhalven nog verder tot zijnen laste om te betalen alle de oncosten deezer leverantie waarschap, zeegels, 40ste penningh en verder niets
uijtgesondert, alsoo van alles vrij gelt voor vrij en onbelast geld is bedongen, zullende dan nu den cooper het transporteere (?) de huijs agterhuijsje
en verder gevolge van dien, besitten en gebruijken met soodanigen recht van eijgendom, vrijdom ende dienstbaarheid, als het getransporteerde is hebbende,
ende nu (?) laast bij de gesamentlijke vercoopers is beseeten geweest, belovende hier van waarschap welke is deese ende verder allen commer ende
lasten aff te doen, dei voor dato deeses op het vercogte mogte zijn gestelt geweest, zullende den cooper deesen aangaande werden bevrijdt, verbindende de
vercooper hare daarvoor hare persoonen en goederen,ten bedwange als naer regten, ende verklaarde voorengen. Jan Leendert Fonteijne, dewelke
alhier mede is gecompareet, om voors. coop en en overdragte te accepteeren in voegen als voorsch. staatt. Ten oirconden is deese las oirgoneele
bij de vercoopers en den cooper, balliuw en scheepens geteijkent, en het gros hiervan door onsen secretaris.
[handtekeningen]: Jillis Koreman, Jan Fonteijne, Leendert Touijesdijk, Jan Stoutejesdijk, Klaas van den Bout PHK, Jilles den Bil, Jan v.d Mole, Corn s Hocke
Maarten Moolenburgh en mijn present als secretaris J Hokke 1786

BRON VAN DEZE TRANCRIPTIE IS J.F.STOUTJESDIJK
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 14-04-1786 in Zonnemaire met Jacomina van Zuijderlant, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Jacomina: Trouwgeld betaald door Bruidegom Jan Fonteine op 14-04-1786 te Zonnemaire
bruid Jacomijntje van Zuidland
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D inv.nr 45401
Jacomina is geboren op 18-10-1765 in Noordgouwe, dochter van Zacharias Pieterse Zuijderlant en Blasijntje Pieterse Bouwman. Zij is gedoopt op 20-10-1765 in Noordgouwe [bron: doop Akte Noordgouwe]. Bij de doop van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Bouwman en Jacomijntje Piks. Jacomina is overleden op 05-12-1841 om 05:00 in Bommenede, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1841 [bron: Overlijdensakte Bommenede en Bloois aktejaar 1841 nr 19]. Bij de overlijdensaangifte van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Jonge en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [zoon].

Kind van Jan en Jacomina:

1 Leendert Fonteijne, geboren op 10-01-1787 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.


1.1.7.1.4.2.2 Nicolaas Fonteine, zoon van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2) en Janna Vergaale. Hij is gedoopt op 19-09-1762 in Bommenede [bron: Zonnemaire doop 1631-1810 nr 1693]. Bij de doop van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Kornelia Landsheer. Nicolaas is overleden op 05-02-1819 in Noordgouwe, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1819 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1819 nr]. Bij de overlijdensaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Hendrik Bakker en Cornelis Marinus Quist.
Beroep:
Hovenier   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe 1811-1942 nr 5]
Trouwgeld:
Trouwgeld betaald door Nicolaas op 01-10-1794/09-1795 te Noordgouwe
Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 45491
  [bron: Trouwgeld Zeeuwse eilanden 1763-1805 Bruidegoms]
Getuige bij:
24-02-1817     geboorteaangifte Jan Fontijne (1817-1818) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.1]     [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1817 nr 1]
10-04-1818     geboorteaangifte Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2]     [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1818 nr 7]
24-10-1818     overlijdensaangifte Jan Fontijne (1817-1818) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.1]     [grootvader vaderszijde]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1818 nr 4]
Nicolaas trouwde, 32 jaar oud, op 17-12-1794 in Noordgouwe [bron: Trouwgeld Zeeuwse eilanden 1763-1805 Bruidegoms] met Jacomina van der Werf, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Jacomina: Trouwgeld betaald door Bruidegom Nicolaas Fonteine op 01-10-1794/09-1795 te Noordgouwe Bruid Jacomina van der Werve
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D inv.nr 45491
(In een nog gevonden akte word hij Nicolaas Leendert genoemd met als plaats Zonnemaire, bron: akte trouwgeld zeeuwse eilanden 1763-1805 bruidegoms)
Jacomina is geboren omstreeks 1765 in Noordwelle, dochter van Jan Jacobse van der Werf en Adriaantje Goeree. Jacomina is overleden op 05-12-1833 in Noordgouwe, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1833 nr 14].

Kind van Nicolaas en Jacomina:

1 Leendert Fonteine, geboren op 11-11-1795 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.


1.1.7.1.4.5.2 Stoffelijntje Muste, dochter van Adriaan Muste en Janna Fonteine (zie 1.1.7.1.4.5). Zij is gedoopt op 03-06-1759 in Dreischor. Stoffelijntje is overleden op 19-10-1845 in Dreischor, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1845 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Stoffelijntje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Schiettekatte (Ī1770-1847) [zie 1.1.7.1.4.5.2] [echtgenoot]. Stoffelijntje ging in ondertrouw, 42 jaar oud, op 16-04-1802 in Dreischor met Cornelis Schiettekatte, ongeveer 32 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1770. Hij is gedoopt op 25-03-1770 in Dreischor. Cornelis is overleden op 19-01-1847 in Dreischor, ongeveer 77 jaar oud.
Getuige bij:
19-10-1845     overlijdensaangifte Stoffelijntje Muste (1759-1845) [zie 1.1.7.1.4.5.2]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 11]
Stoffelijntje en Cornelis bleven kinderloos.

1.1.7.1.4.6.1 Ariaantje van der Walle, dochter van Cornelis Guiljaamse van der Walle en Neeltje Fonteine (zie 1.1.7.1.4.6). Zij is gedoopt op 06-03-1774 in Nieuwerkerk [bron: Nieuwerkerk index doop 1656-1810 NI-04]. Ariaantje trouwde met Samuel Koster.

1.1.7.1.4.6.3 Guillam van der Walle, zoon van Cornelis Guiljaamse van der Walle en Neeltje Fonteine (zie 1.1.7.1.4.6). Hij is gedoopt op 19-01-1777 in Nieuwerkerk [bron: Nieuwerkerk index doop 1656-1810 NI-04]. Guillam is overleden op 10-01-1834 in Zierikzee, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1834 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1834 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Guillam waren de volgende getuigen aanwezig: Hugo Bal en Samuel Koster. Guillam trouwde met Cornelia Ruiter.

1.1.7.1.4.10.1 Cornelis Fontijne is geboren op 18-09-1780 in Dreischor, zoon van Jacob Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.10) en Maria Baroen. Hij is gedoopt op 24-09-1780 in Dreischor. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Fontijne. Cornelis is overleden op 01-03-1843 om 04:00 in Dreischor, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1843 [bron: Overlijdingsakte Drieschor aktejaar 1843 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [zoon] en Jacob Fonteine (1817-1860) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8] [zoon].
Notitie bij Cornelis: In de geboorteakte van de kinderen staat hij als Cornelis Jansz (Jacobse) vermeld
Beroep:
Dijkbaas   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 8]
Getuige bij:
overlijdensaangifte Jacob Fonteine (1811-1811) [zie 1.1.7.1.4.10.1.5]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 28]
19-01-1813     geboorteaangifte Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1813 nr 5]
25-11-1818     overlijdensaangifte Samuel Fonteine (1818-1818) [zie 1.1.7.1.4.10.1.9]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 21]
31-01-1822     overlijdensaangifte Jacob Fonteijne (1746-1822) [zie 1.1.7.1.4.10]     [zoon]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1822 nr 4]
Cornelis ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 13-04-1804 in Dreischor met Cornelia Kip, 23 jaar oud. Cornelia is een dochter van Pieter Kip en Cornelia Zorge. Zij is gedoopt op 12-12-1780 in Dreischor. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelia van der Linde. Cornelia is overleden op 04-12-1856 om 16:00 in Dreischor, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1856 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1856 akte 18]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jan Dooge.

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

1 Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.1], geboren op 15-06-1805 in Dreischor. Hij is gedoopt op 23-06-1805 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Johanna Jacobse Fonteine. Jacob is overleden op 01-07-1805 in Dreischor, 16 dagen oud.
2 Pieternella Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.2], geboren op 08-02-1807 in Dreischor. Zij is gedoopt op 15-02-1807 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Grietje Zorge. Pieternella is overleden op 17-08-1809 in Dreischor, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1809 [bron: Nadere toegangen verzamelband Dreischor overlijden 1806-1811].
3 Maria Fonteine, geboren op 08-03-1808 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.3.
4 Pieternella Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.4], geboren op 15-02-1810 in Dreischor. Zij is gedoopt op 18-02-1810 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Pieternella was de volgende getuige aanwezig: Grietje Zorge. Pieternella is overleden op 31-08-1810 in Dreischor, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1810 [bron: Nadere toegangen verzamelband Dreischor overlijden 1806-1811].
5 Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.5], geboren op 05-09-1811 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1811 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 18]. Jacob is overleden op 09-12-1811 in Dreischor, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 28]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Johannes Viergever en Cornelis Fontijne (1780-1843) [zie 1.1.7.1.4.10.1] [vader].
6 Pieter Fonteine, geboren op 18-01-1813 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.
7 Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.7], geboren op 06-09-1815 om 11:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-09-1815 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 22]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge en Cornelis Eijke. Jacob is overleden op 27-03-1816 om 11:00 in Dreischor, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1816 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van der Berge.
8 Jacob Fonteine, geboren op 04-09-1817 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.
9 Samuel Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.9], geboren op 08-08-1818 om 11:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1818 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 19]. Bij de geboorteaangifte van Samuel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge en Johannis Abrahamse van de Velde. Samuel is overleden op 24-11-1818 om 20:00 in Dreischor, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1818 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Samuel waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge en Cornelis Fontijne (1780-1843) [zie 1.1.7.1.4.10.1] [vader].
10 Lena Fonteine, geboren op 20-04-1821 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.10.


1.1.7.1.4.11.1 Martina Fonteine is geboren op 26-11-1792 in Dreischor, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.11) en Jacoba Wolfhage. Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Martina was de volgende getuige aanwezig: Martina Cornelis Dankertse. Martina is overleden op 16-02-1860 om 18:00 in Dreischor, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1860 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1792 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bleiker en Willem Pelle [zie 1.1.7.1.4.11.1.8] [schoonzoon].
Notitie bij Martina: In de trouwakte van Martina en Abraham Oole staat zij vermeld als Martina Cornelisse Fonteijne,en in de overlijdingsakte als Martina Fonteine,en in de Huwelijkseakte van haar met Wilhelmus van Est als Martina Fonteine
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister ]
Martina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29-09-1813 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr] met Abraham Ole, 31 jaar oud. Abraham is een zoon van Jacob Oole en Cornelia van der Veldens. Hij is gedoopt op 15-09-1782 in Dreischor. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Oole. Abraham is overleden op 18-03-1835 om 12:00 in Dreischor, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1835 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Frans de Bil en Hubrecht Oole.
Beroep:
Cannonier garde cote   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922]
Getuige bij:
26-08-1819     geboorteaangifte Joppa Oole (geb. 1819) [zie 1.1.7.1.4.11.1.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 20]
06-11-1822     geboorteaangifte Cornelis Oole (1822-1822) [zie 1.1.7.1.4.11.1.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 31]
20-11-1822     overlijdensaangifte Cornelis Oole (1822-1822) [zie 1.1.7.1.4.11.1.5]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 22]
28-03-1826     overlijdensaangifte Jacob Oole (1816-1826) [zie 1.1.7.1.4.11.1.3]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor1811-1941 nr 4]
19-07-1827     geboorteaangifte Hubrina Oole (1827-1834) [zie 1.1.7.1.4.11.1.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 14]
11-12-1831     overlijdensaangifte Cornelia Oole (1814-1831) [zie 1.1.7.1.4.11.1.1]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 29]
24-07-1834     overlijdensaangifte Hubrina Oole (1827-1834) [zie 1.1.7.1.4.11.1.7]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 6]
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 04-03-1836 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 1] met Wilhelmus Verhelst, ongeveer 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Martina en Wilhelmus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Berman, Samuel Kip, Marinus van der Man en Abraham Oole. Wilhelmus is geboren omstreeks 1794 in Zierikzee. Wilhelmus is overleden op 11-06-1854 om 14:00 in Dreischor, ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1854 [bron: Overlijdensakte Drieschor aktejaar 1854 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmus waren de volgende getuigen aanwezig: Arij van der Have en Willem Pelle [zie 1.1.7.1.4.11.1.8] [schoonzoon echtgenote].
Notitie bij Wilhelmus: Volgens de huwelijkseakte heet hij Wilhelmus van Elst en volgens de geboorteakte van zijn dochter heet hij Willem Verhelst
Beroep:
Werkman   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 1]
Getuige bij:
04-10-1838     geboorteaangifte Christina Verhelst (1834-1860) [zie 1.1.7.1.4.11.1.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 25]

Kinderen van Martina en Abraham:

1 Cornelia Oole [1.1.7.1.4.11.1.1], geboren op 21-03-1814 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1814 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 9]. Cornelia is overleden op 11-12-1831 om 09:00 in Dreischor, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1831 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader].
2 Jacoba Oole, geboren op 17-04-1815 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.1.2.
3 Jacob Oole [1.1.7.1.4.11.1.3], geboren op 26-07-1816 om 17:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1816 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 22]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Klompe en Cornelis Eijke (geb. Ī1806) [zie 1.1.7.1.4.11.1.2]. Jacob is overleden op 28-03-1826 om 07:00 in Dreischor, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1826 [bron: Overlijdingsakte Dreischor1811-1941 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Oole en Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader].
4 Joppa Oole, geboren op 25-08-1819 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.1.4.
5 Cornelis Oole [1.1.7.1.4.11.1.5], geboren op 06-11-1822 om 08:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1822 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 31]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Monte, Marinus de Pranje en Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader]. Cornelis is overleden op 20-11-1822 om 01:00 in Dreischor, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1822 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Monte en Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader].
6 Maria Oole, geboren op 03-12-1823 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.1.6.
7 Hubrina Oole [1.1.7.1.4.11.1.7], geboren op 19-07-1827 om 05:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1827 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Hubrina waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Kip en Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader]. Hubrina is overleden op 24-07-1834 om 16:00 in Dreischor, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1834 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Hubrina waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Kip en Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader].
8 Adriaantje Oole, geboren op 31-03-1830 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.1.8.

Kind van Martina en Wilhelmus:

9 Christina Verhelst [1.1.7.1.4.11.1.9], geboren op 03-10-1834 om 12:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1838 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 25]. Bij de geboorteaangifte van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Everwijn, Cornelis Monte en Wilhelmus Verhelst (Ī1794-1854) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader]. Christina is overleden op 19-09-1860 om 17:00 in Dreischor, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1860 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Willem Pelle [zie 1.1.7.1.4.11.1.8] [zwager].


1.1.7.1.4.11.2 Martina Fonteine is geboren op 26-11-1792 in Dreischor, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.11) en Jacoba Wolfhage. Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Martina was de volgende getuige aanwezig: Martina Cornelis Dankertse. Martina is overleden op 16-02-1860 om 18:00 in Dreischor, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1860 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1792 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Martina was de volgende getuige aanwezig: Willem Pelle [zie 1.1.7.1.4.11.2.8] [schoonzoon].
Notitie bij Martina: In de trouwakte van Martina en Abraham Oole staat zij vermeld als Martina Cornelisse Fonteijne,en in de overlijdingsakte als Martina Fonteine,en in de Huwelijkseakte van haar met Wilhelmus van Est als Martina Fonteine
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister]
Martina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29-09-1813 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr] met Abraham Oole, 31 jaar oud. Abraham is een zoon van Jacob Oole en Cornelia van Doelen. Hij is gedoopt op 15-09-1782 in Dreischor. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje Oole. Abraham is overleden op 18-03-1835 in Dreischor, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1835 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 1].
Beroep:
Cannonier garde cote   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922]
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 04-03-1836 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 1] met Wilhelmus van Elst, 42 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 16-05-1793 in Zierikzee, zoon van Petrus van Elst en Christina Eestens. Wilhelmus is overleden op 11-06-1854 in Dreischor, 61 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmus: Volgens de huwelijkseakte heet hij Wilhelmus van Elst en volgens de geboorteakte van zijn dochter heet hij Willem Verhelst
Beroep:
Werkman   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 1]
Getuige bij:
doop Christina Verhelst (1834-1860) [zie 1.1.7.1.4.11.2.9]     [vader]

Kinderen van Martina en Abraham:

1 Cornelia Oole [1.1.7.1.4.11.2.1], geboren op 21-03-1814 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1814 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 9]. Cornelia is overleden op 11-12-1831 in Dreischor, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1831 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 29].
2 Jacoba Oole, geboren op 17-04-1815 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.2.2.
3 Jacob Oole [1.1.7.1.4.11.2.3], geboren op 26-07-1816 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1816 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 22]. Jacob is overleden op 28-03-1826 in Dreischor, 9 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1826 [bron: Overlijdingsakte Dreischor1811-1941 nr 4].
4 Joppa Oole, geboren op 25-08-1819 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.2.4.
5 Cornelis Oole [1.1.7.1.4.11.2.5], geboren op 06-11-1822 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-11-1822 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 31]. Cornelis is overleden op 20-11-1822 in Dreischor, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1822 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 22].
6 Maria Oole [1.1.7.1.4.11.2.6], geboren op 03-12-1823 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1823 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 33]. Maria is overleden op 30-03-1903 in Kruiningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1903 [bron: Overlijgingsakte Kruiningen 1811-1940 nr 13].
7 Huibrina Oole [1.1.7.1.4.11.2.7], geboren op 19-07-1827 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1827 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 14]. Huibrina is overleden op 24-07-1834 in Dreischor, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1834 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 6].
8 Adriaantje Oole, geboren op 31-03-1830 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.2.8.

Kind van Martina en Wilhelmus:

9 Christina Verhelst [1.1.7.1.4.11.2.9], geboren op 03-10-1834 om 00:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1838 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 25]. Bij de doop van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Everwijn, Cornelis Monte en Wilhelmus van Elst (1793-1854) [zie 1.1.7.1.4.11.2] [vader]. Christina is overleden op 19-09-1860 om 17:00 in Dreischor, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1860 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Christina waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bleiker en Willem Pelle [zie 1.1.7.1.4.11.1.8] [aangetrouwde neef moederszijde].


1.1.7.1.4.11.4 Cornelis Fonteine is geboren op 08-10-1798 in Dreischor, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.11) en Jacoba Wolfhage. Hij is gedoopt op 14-10-1798 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Johanna Nuijens. Cornelis is overleden op 23-12-1874 om 05:30 in Dreischor, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1874 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1874 nr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Klaasse en Samuel Klaasse.
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister]
Cornelis trouwde, 46 jaar oud, op 16-04-1845 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 1] met Cornelia Viergever, 33 jaar oud. Cornelia is geboren op 13-05-1811 in Zonnemaire, dochter van Gillis Viergever en Pieternella Kortvriend. Cornelia is overleden op 19-01-1879 in Dreischor, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1879 [bron: Overlijdingskte Dreischor 1811-1941 nr 1].
Notitie bij Cornelia: zij was wed van Adriaan Klaasse

Kind van Cornelis en Cornelia:

1 Jacoba Fonteine, geboren op 24-03-1846 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.4.1.


1.1.7.1.4.11.5 Cornelia Fonteine is geboren op 31-05-1805 in Dreischor, dochter van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.11) en Jacoba Wolfhage. Zij is gedoopt op 09-06-1805 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Thona Domisse. Cornelia is overleden op 28-02-1861 om 02:00 in Noordgouwe, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1861 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1861 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romeijn en Renier Zorge (1826-1891) [zie 1.1.7.1.4.11.5.1] [zoon].
Notitie bij Cornelia: In de huwelijkseakte staat zij vemeld als Cornelia Fonteine,en in de overlijdingsakte als Cornelia Fonteijne
Religie:
Gereformeerd   [bron: Bevolkingsregister ]
Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 30-05-1826 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 8] met Jan Zorge, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Dingenis de Bakker, Cornelis de Bakker, Hendrik van der Berge en Jean Remacle Adam. Jan is geboren op 06-11-1796 in Dreischor, zoon van Reinier Zorge en Maria Jansse van der Velde. Hij is gedoopt op 13-06-1796 in Dreischor. Jan is overleden op 15-12-1849 om 06:00 in Noordgouwe, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1849 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1849 nr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bruijnzeel en Adriaan Oole.
Getuige bij:
05-09-1842     overlijdensaangifte Marinus Zorge (1837-1842) [zie 1.1.7.1.4.11.5.6]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1842 nr 12]

Kinderen van Cornelia en Jan:

1 Renier Zorge [1.1.7.1.4.11.5.1], geboren op 26-11-1826 om 18:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1826 [bron: Geboorteakte Drieschor aktejaar 1826 nr 42]. Bij de geboorteaangifte van Renier waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Bakker en Abraham Oole. Renier is overleden op 11-01-1891 om 10:00 in Noordgouwe, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1891 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1891 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Renier waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse en Martinus Phillippens Veerhout.
Getuige bij:
28-02-1861     overlijdensaangifte Cornelia Fonteine (1805-1861) [zie 1.1.7.1.4.11.5]     [zoon]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1861 nr 3]
2 Cornelis Zorge, geboren op 23-05-1828 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.5.2.
3 Maria Zorge [1.1.7.1.4.11.5.3], geboren op 30-10-1830 om 09:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1830 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1830 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Monte en Abraham Oole. Maria is overleden op 18-10-1835 om 23:00 in Noordgouwe, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1835 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1835 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Gaanderse en Cornelis Steur.
4 Jakob Zorge [1.1.7.1.4.11.5.4], geboren op 29-03-1833 om 23:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-03-1833 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1833 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Jakob was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Steur.
5 Jan Zorge, geboren op 27-08-1834 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.11.5.5.
6 Marinus Zorge [1.1.7.1.4.11.5.6], geboren op 30-01-1837 om 15:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1837 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1837 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Steur. Marinus is overleden op 04-09-1842 om 16:00 in Noordgouwe, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-09-1842 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1842 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romeijn en Jan Zorge (1796-1849) [zie 1.1.7.1.4.11.5] [vader].
7 Adriaan Zorge [1.1.7.1.4.11.5.7], geboren op 19-08-1839 om 20:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1839 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1839 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pieter van der Linden en Cornelis Steur. Adriaan is overleden op 30-08-1839 om 11:00 in Noordgouwe, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1839 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe Aktejaar 1839 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pieter van der Linden en Cornelis Steur.
8 Samuel Zorge [1.1.7.1.4.11.5.8], geboren op 01-04-1841 om 14:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1841 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1841 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Samuel waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Pieter van der Linden en Kornelis Hart (geb. 1815) [zie 1.1.7.1.4.11.1.6]. Samuel is overleden op 01-06-1877 om 05:00 in Rotterdam, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1877 [bron: Overlijdensakte Rotterdam aktejaar 1877 nr 1901]. Bij de overlijdensaangifte van Samuel waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Havermans en Bernardus Johannes Kleikamp.
9 Marinus Zorge, geboren op 07-12-1843 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.11.5.9.
10 Joppa Zorge [1.1.7.1.4.11.5.10], geboren op 31-03-1848 om 23:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1848 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1848 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Joppa waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Oole en Pieter Romeijn. Joppa is overleden op 10-07-1848 om 22:00 in Noordgouwe, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1848 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1848 nr16]. Bij de overlijdensaangifte van Joppa waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Oole en Pieter Romeijn.
11 Martina Zorge, geboren op 31-03-1848 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.11.5.11.


1.1.7.1.4.14.2 Jan Fonteine is geboren op 14-10-1792 in Dreischor, zoon van Pieter Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.14) en Susanna Zorge. Hij is gedoopt op 21-10-1792 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Magdalena Gullikkenaar en Jan Zorge. Jan is overleden op 21-04-1855 om 05:00 in Noordgouwe, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1855 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1855 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Reinier Gaanderse en Pieter Romeijn.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron : Schouwen-duiveland indices testamenten en huwelijksevoorwaarden 19-04-1837 Noordgouwe notaris C.J.van der Halen
Notitie bij Jan: In zijn huwelijkseakte staat hij vermeld als Jean Fonteijne,en in zijn overlijdingsakte als Jean Fonteine
Beroepen:
Aubergiste   [bron: Huwelijkseakte Dreischor nr 2]
Ontvanger der Accijnsen   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe 1811-1942 nr 9]
Jan trouwde, 18 jaar oud, op 21-05-1811 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1811 nr 2] met Johanna Pannekoek, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis C Fonteijne, Pieter van der Hoope en Johannus Abraham van de Velde. Johanna is geboren op 03-09-1791 in Noordgouwe, dochter van Johannis Pannekoek en Susanna Paddemoes. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Janna Paddemoes. Zij is gedoopt op 11-09-1791 in Noordgouwe [bron: Index doopboek Noordgouwe]. Johanna is overleden op 24-05-1869 om 20:00 in Noordgouwe, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1869 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1869 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dalebout en Pieter Romeijn.
Beroep:
Domestique   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 2]
Purgative rekening:
Naam erflater: Johannes Pannekoek
Woonplaats: Noordgouwe
Plaats en datum van overlijden: Noordgouwe
Eerste erfgenaam: Johanna Pannekoek, gehuwd met Jan Fonteine
Aangever: Wessel Cornelis Ferleman
Darum aangifte: 14-05-1811
  [bron: RAZE 4597 aktenr 8]

Kind van Jan en Johanna:

1 Pierre Fonteijne [1.1.7.1.4.14.2.1], geboren op 04-04-1812 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1812. Bij de doop van Pierre was de volgende getuige aanwezig: Jan der Weduwen. Pierre is overleden op 22-11-1813 in Noordgouwe, 1 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Pierre waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus Janse Dekker en Jan Pannekoek.


1.1.7.3.2.2.2 Jan Fonteijne is geboren op 21-12-1771 in Dreischor, zoon van Cornelis Fonteijne (zie 1.1.7.3.2.2) en Janna van der Vate. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Martijntje Dankers. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 08-12-1797 in Dreischor met Johanna Nuijels, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Johanna: Trouwgeld betaald door Bruidegom Jan Corneliszoon Fonteine op 08-12-1797 te Dreschor , Bruid Johanna Pieterse Nuijens
Bron : Archief Rekenkamer van Zeeland D inv.nr 45521
Johanna is een dochter van Pieter Nuijels en Geertruida Visser. Zij is gedoopt op 04-11-1778 in Bommenede.

Kinderen van Jan en Johanna:

1 Cornelis Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.1], geboren op 15-04-1798 in Dreischor. Hij is gedoopt op 22-04-1798 in Dreischor. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jacoba Wolfhage. Cornelis is overleden op 15-11-1824 in Dreischor, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1824 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 26].
2 Pieter Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.2], geboren op 13-12-1799 in Dreischor. Hij is gedoopt op 22-12-1799 in Dreischor. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Geertruid Vis.
Getuige bij:
22-07-1836     huwelijk Hubrecht Fonteine (1810-1877) en Johanna Leendertse (1809-1849) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9]     [broer bruidegom]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 7]
3 Geertruida Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.3], geboren op 20-12-1800 in Dreischor. Zij is gedoopt op 28-12-1800 in Dreischor. Bij de doop van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Geertruid Vis. Geertruida is overleden op 17-01-1874 in Dreischor, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1874 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 1].
4 Janna Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.4], geboren op 07-03-1802 in Dreischor. Zij is gedoopt op 14-03-1802 in Dreischor.
5 Pieter Fonteijne, geboren op 17-12-1803 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.5.
6 Johannes Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.6], geboren op 13-04-1805 in Dreischor. Hij is gedoopt op 21-04-1805 in Dreischor.
7 Maria Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.7], geboren op 28-09-1806 in Dreischor. Zij is gedoopt op 05-10-1806 in Dreischor. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Joppa Viergever. Maria is overleden op 27-06-1849 in Dreischor, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1849 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 14].
8 Johannes Fonteijne, geboren op 10-11-1807 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.8.
9 Hubrecht Fonteine, geboren op 18-01-1810 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.


1.1.7.1.4.2.1.1 Leendert Fonteijne is geboren op 10-01-1787 in Bommenede, zoon van Jan Fonteine (zie 1.1.7.1.4.2.1) en Jacomina van Zuijderlant. Leendert is overleden op 12-04-1853 om 08:00 in Bommenede, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-04-1853 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1853 nr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Bakker en Adriaan Houze.
Getuige bij:
doop Thona de Jonge (1844-1844) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.6]     [grootvader moederszijde]
05-03-1812     geboorteaangifte Jeanette Fonteijne (geb. 1812) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1812 nr]
05-02-1817     geboorteaangifte Jan Fonteijne (1817-1821) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1817 nr 2]
05-12-1818     geboorteaangifte Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Nieuwerkerk aktejaar 1818 nr 24]
22-09-1821     overlijdensaangifte Jan Fonteijne (1817-1821) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.3]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1821 nr 6]
30-11-1821     geboorteaangifte Jacomijntje Fonteijne (1821-1886) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1821 nr 8]
17-06-1824     geboorteaangifte Jan Fonteijne (1824-1826) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1824 nr 10]
31-01-1826     geboorteaangifte Hendrika Fonteijne (geb. 1826) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1826 nr 2]
22-08-1826     overlijdensaangifte Jan Fonteijne (1824-1826) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.6]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1826 nr 9]
27-01-1829     geboorteaangifte Janna Fonteijne (1829-1831) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1829 nr 1]
01-12-1830     overlijdensaangifte Jan Fonteine (1760-1830) [zie 1.1.7.1.4.2.1]     [zoon]   [bron: Overlijdensakte Bommenede Bloois aktejaar 1830 nr 17]
10-10-1831     overlijdensaangifte Janna Fonteijne (1829-1831) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.8]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1831 nr 13]
20-10-1831     geboorteaangifte Maria Fonteijne (1831-1898) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1831 nr 17]
26-11-1833     geboorteaangifte Lena Fonteijne (1833-1902) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1833 nr 20]
08-10-1835     geboorteaangifte Adriaan de Jonge (geb. 1835) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.1]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1835 nr 17]
13-02-1837     geboorteaangifte Cornelis Fonteijne (1837-1839) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.11]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1837 nr 7]
18-09-1837     geboorteaangifte Leendert de Jonge (geb. 1837) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.2]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1837 nr 20]
09-07-1839     overlijdensaangifte Cornelis Fonteijne (1837-1839) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.11]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1839 nr 6]
02-10-1839     geboorteaangifte Leuntje de Jonge (geb. 1839) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.3]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1839 nr 17]
11-01-1841     geboorteaangifte Thona Koorenman (1841-1874) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.1]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1841 nr 1]
06-12-1841     overlijdensaangifte Jacomina van Zuijderlant (1765-1841) [zie 1.1.7.1.4.2.1]     [zoon]   [bron: Overlijdensakte Bommenede en Bloois aktejaar 1841 nr 19]
10-01-1842     geboorteaangifte Anthonij de Jonge (1842-1842) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.4]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1842 nr 3]
17-01-1842     overlijdensaangifte Anthonij de Jonge (1842-1842) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.4]     [grootvader moederszijde]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1842 nr 1]
05-10-1842     geboorteaangifte Jannetje Koorenman (1842-1919) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.2]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1842 nr 16]
14-01-1843     geboorteaangifte Thona de Jonge (1843-1843) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.5]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1843 nr 1]
17-01-1843     overlijdensaangifte Thona de Jonge (1843-1843) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.5]     [grootvader moederszijde]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1843 nr 2]
26-09-1844     overlijdensaangifte Thona de Jonge (1844-1844) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.6]     [grootvader moederszijde]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1844 nr 22]
26-11-1845     geboorteaangifte Lena Koorenman (1845-1846) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.3]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1845 nr 28]
17-03-1847     overlijdensaangifte Johannis de Vlieger (1815-1847) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2]     [vader echtgenote]   [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire 1811-1940 nr 3]
22-02-1848     overlijdensaangifte Pieter Koorenman (1797-1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5]     [vader echtgenote]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1848 nr: 6]
Leendert trouwde met Tona Jonker. Tona is geboren op 10-05-1794 in Duivendijke, dochter van Tonis Jonker en Adriaantje Kloet. Tona is overleden op 11-01-1862 om 05:00 in Bommenede, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1862 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1862 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Tona waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Donker en Adriaan van der Meer.

Kinderen van Leendert en Tona:

1 Jeanette Fonteijne, geboren op 04-03-1812 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.1.
2 Adriaantje Fonteijne, geboren op 20-12-1813 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.2.
3 Jan Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.3], geboren op 04-02-1817 om 10:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1817 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1817 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boer en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Jan is overleden op 22-09-1821 in Bommenede, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1821 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1821 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader].
4 Anthonij Fonteijne, geboren op 04-12-1818 in Nieuwerkerk. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.4.
5 Jacomijntje Fonteijne, geboren op 30-11-1821 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.5.
6 Jan Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.6], geboren op 17-06-1824 om 01:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1824 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1824 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Jan is overleden op 21-08-1826 om 20:00 in Bommenede, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1826 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1826 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader].
7 Hendrika Fonteijne, geboren op 31-01-1826 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.7.
8 Janna Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.8], geboren op 26-01-1829 om 19:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1829 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1829 nr 1]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hooze en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Janna is overleden op 10-10-1831 om 10:00 in Bommenede, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1831 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1831 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader].
9 Maria Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.9], geboren op 20-10-1831 om 13:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1831 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1831 nr 17]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk, Pieter Straijer en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Maria is overleden op 03-08-1898 om 15:00 in Zonnemaire, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1898 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire aktejaar 1898 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Johannes Jonker en Ludovicus Kornelis Kluit.
10 Lena Fonteijne, geboren op 25-11-1833 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.
11 Cornelis Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.11], geboren op 13-02-1837 om 11:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1837 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1837 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jakob Romijn en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Cornelis is overleden op 09-07-1839 om 20:00 in Bommenede, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1839 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1839 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van der Velde en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader].


1.1.7.1.4.2.2.1 Leendert Fonteine is geboren op 11-11-1795 in Noordgouwe, zoon van Nicolaas Fonteine (zie 1.1.7.1.4.2.2) en Jacomina van der Werf. Hij is gedoopt op 22-11-1795 in Noordgouwe [bron: NO 03]. Bij de doop van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Maria Jans Jacobs. Leendert is overleden op 18-06-1876 om 11:00 in Schuddebeurs, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1876 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1876 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romeijn en Herman van der Wielen.
Notitie bij Leendert: Hij was 57 jaar werkzaam als tuinman bij de familie de Jonge op de buitenplaats "Welgelegen" te Schuddenbeurs
Getuige bij:
24-02-1817     geboorteaangifte Jan Fontijne (1817-1818) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1817 nr 1]
10-04-1818     geboorteaangifte Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1818 nr 7]
30-11-1820     geboorteaangifte Jan Fontijne (1820-1896) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1820 nr 24]
Leendert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1816 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1816 nr 6] met Janna van der Werf, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Janna: Huwelijkseaankondigingen op 21/28-04-1816
Janna is geboren op 02-01-1797 in Brouwershaven, dochter van Jan Jans van der Werf en Roka Marinusse Quist. Zij is gedoopt op 08-01-1797 in Brouwershaven. Janna is overleden op 27-03-1837 om 10:00 in Noordgouwe, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1837 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1837 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Straijer en Cornelis Quist (Ī1715-1798).
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 09-05-1838 in Zierikzee [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1838 nr 8] met Carla Hutchison, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Carla waren de volgende getuigen aanwezig: Charles Chivat, Leendert van Hekke, Cornelis van Immerzeel en Johannis de Vos. Carla is geboren op 25-10-1794 in Middelburg, dochter van Pieter Hutchison en Huberdina de Graaf. Zij is gedoopt op 02-11-1794. Carla is overleden op 16-01-1863 om 22:00 in Noordgouwe, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1863 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1863 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Carla waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Jacobus Vink.

Kinderen van Leendert en Janna:

1 Jan Fontijne [1.1.7.1.4.2.2.1.1], geboren op 23-02-1817 om 21:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1817 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1817 nr 1]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Hendrik Bukken, Nicolaas Fonteine (1762-1819) [zie 1.1.7.1.4.2.2] [grootvader vaderszijde] en Leendert Fonteine (1795-1876) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1] [vader]. Jan is overleden op 23-10-1818 om 19:00 in Noordgouwe, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1818 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1818 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Hendrik Bukken en Nicolaas Fonteine (1762-1819) [zie 1.1.7.1.4.2.2] [grootvader vaderszijde].
2 Marinus Fonteijne, geboren op 09-04-1818 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.
3 Jan Fontijne, geboren op 30-11-1820 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.


1.1.7.1.4.10.1.3 Maria Fonteine is geboren op 08-03-1808 in Dreischor, dochter van Cornelis Fontijne (zie 1.1.7.1.4.10.1) en Cornelia Kip. Zij is gedoopt op 13-03-1808 in Dreischor [bron: Dreischor index doopboeken 1644-1810/doop 1720-1811]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Joanna Fonteine. Maria is overleden op 07-01-1881 om 12:00 in Dreischor, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1881 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Kwaak en Johannis Marinus Snouck.
Notitie bij Maria: Op haar verzoek is op 16-05-1879 het woonhuis ,schuur,tuin en erf te Dreischor en het bouwland "in de Hond" door de notaris Mr.J.Moolenburgh openbaar te verkopen
Maria trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1836 in Dreischor [bron: Huwelikseakte Dreischor 1811-1922 nr 5] met Cornelis Berman, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Berman, Cornelis van der Linde, Athonij Verjaal en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [broer bruid]. Cornelis is geboren op 05-01-1803 in Dreischor, zoon van Adriaan Berman en Tona Segerse Alegoed. Hij is gedoopt op 16-01-1803 in Dreischor. Cornelis is overleden op 21-01-1895 in Dreischor, 92 jaar oud [bron: Overlijdingsakte reiscor 1811-9141 nr 1].
Getuige bij:
16-12-1840     huwelijk Jacob Fonteine (1817-1860) en Elizabeth Moelker (1820-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8]     [zwager bruidegom]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1840 nr 14]

Kind van Maria en Cornelis:

1 Adriaan Berman, geboren op 05-09-1836 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.3.1.


1.1.7.1.4.10.1.6 Pieter Fonteine is geboren op 18-01-1813 in Dreischor, zoon van Cornelis Fontijne (zie 1.1.7.1.4.10.1) en Cornelia Kip. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1813 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1813 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: F.H. Herman en Cornelis Fontijne (1780-1843) [zie 1.1.7.1.4.10.1] [vader]. Pieter is overleden op 28-10-1882 om 10:30 in Dreischor, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1882 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1882 nr 23]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck en Cornelis Fonteijne (1836-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.1] [zoon].
Notitie bij Pieter: Hij staat in diverse akten vermeld als Fonteijne/Fonteine en Fonteyne
Getuige bij:
04-05-1836     huwelijk Cornelis Berman (1803-1895) en Maria Fonteine (1808-1881) [zie 1.1.7.1.4.10.1.3]     [broer bruid]   [bron: Huwelikseakte Dreischor 1811-1922 nr 5]
16-12-1840     huwelijk Jacob Fonteine (1817-1860) en Elizabeth Moelker (1820-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8]     [broer bruidegom]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1840 nr 14]
25-05-1842     overlijdensaangifte Cornelia Fonteine (1840-1842) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.3]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1842 nr 4]
15-09-1842     overlijdensaangifte Maria Fonteine (1841-1842) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.4]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1842 nr 11]
01-03-1843     overlijdensaangifte Cornelis Fontijne (1780-1843) [zie 1.1.7.1.4.10.1]     [zoon]   [bron: Overlijdingsakte Drieschor aktejaar 1843 nr 8]
01-12-1849     overlijdensaangifte Adriaan Fonteine (1849-1849) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.8]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1849 nr 23]
19-04-1850     geboorteaangifte Cornelia Fonteine (geb. 1850) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.5]     [oom vaderszijde]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1850 nr 18]
14-10-1853     geboorteaangifte Cornelia Dooge (1853-1941) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10.2]     [oom moederszijde]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1853 nr 38]
31-05-1857     overlijdensaangifte Tannetje Fonteine (1857-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.10]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 11]
17-05-1860     overlijdensaangifte Lena Fonteine (1821-1860)   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941]
18-05-1860     overlijdensaangifte Lena Fonteine (1821-1860) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10]     [broer]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1860 nr 8]
17-09-1860     overlijdensaangifte Jacob Fonteine (1817-1860) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8]     [broer]   [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1860 nr 12]
26-03-1884     overlijdensaangifte Leendert Fonteine (1843-1844) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.5]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar nr 4]
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 13-04-1836 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1836 nr 2] met Aaltje van der Linde, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 25-01-1817 om 10:00 in Dreischor, dochter van Leendert van der Linden en Kaatje van der Nood. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1817 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1817 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bakker en Hendrik van der Berge. Aaltje is overleden op 28-12-1893 om 05:00 in Dreischor, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1893 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1893 nr 19]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Adriaan de Roo.

Kinderen van Pieter en Aaltje:

1 Cornelis Fonteijne [1.1.7.1.4.10.1.6.1], geboren op 24-08-1836 om 13:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1836 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1836 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Monte en Athonij Verjaal. Cornelis is overleden op 20-03-1907 in Vrijenban (Zuid Holland), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1907 [bron: Overlijdensakte Vrijenban (Zuid Holland) aktejaar 1907 nr 4].
Getuige bij:
11-05-1877     huwelijk Willem van der Linde (geb. 1849) en Cornelia Fonteine (1847-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7]     [broer bruid]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1877 nr 7]
18-11-1881     huwelijk Pieter Krepel (1860-1936) en Adriaantje Tannetje Fonteine (1860-1903) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11]     [broer bruid]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1881 nr 11]
30-10-1882     overlijdensaangifte Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6]     [zoon]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1882 nr 23]
2 Kaatje Fonteijne, geboren op 22-04-1838 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.2.
3 Cornelia Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.6.3], geboren op 20-02-1840 om 09:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1840 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1840 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Herman en Liza Verjaal. Cornelia is overleden op 25-05-1842 om 14:00 in Dreischor, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1842 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1842 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Herman en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [vader].
4 Maria Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.6.4], geboren op 12-09-1841 om 07:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1841 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1841 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Jan Herman. Maria is overleden op 15-09-1842 om 01:00 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1842 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1842 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [vader].
5 Leendert Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.6.5], geboren op 13-02-1843 om 03:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1843 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1843 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Gerard van der Stolpe. Leendert is overleden op 26-03-1844 om 12:00 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1884 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [vader].
6 Leendert Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.6.6], geboren op 14-03-1845 om 22:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1845 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1845 nr 13]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Gerard van der Stolpe. Leendert is overleden op 28-12-1901 om 09:00 in Dreischor, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1901 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1901 nr 23]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
Getuige bij:
11-05-1877     huwelijk Willem van der Linde (geb. 1849) en Cornelia Fonteine (1847-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7]     [broer bruid]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1877 nr 7]
7 Cornelia Fonteine, geboren op 14-09-1847 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.7.
8 Adriaan Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.6.8], geboren op 27-11-1849 om 23:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1849 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1849 nr 37]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bleijker en Jan Minne. Adriaan is overleden op 01-12-1849 om 16:00 in Dreischor, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1849 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1849 nr 23]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes der Weduwe en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [vader].
Notitie bij overlijden van Adriaan: Successie memorie 01-12-1849 Dreischor kantoor Zierikzee nr 55/1849 inventarisnr 689 flimbox 108
9 Maria Fonteine, geboren op 05-02-1852 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.9.
10 Tannetje Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.6.10], geboren op 04-04-1857 om 05:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1857 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1857 nr 13]. Bij de geboorteaangifte van Tannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Pelle [zie 1.1.7.1.4.11.1.8] [aangetrouwde achterneef van vader] en Daniel de Vrieze. Tannetje is overleden op 31-05-1857 om 13:00 in Dreischor, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1857 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Tannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bleijker en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [vader].
11 Adriaantje Tannetje Fonteine, geboren op 04-02-1860 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.11.


1.1.7.1.4.10.1.8 Jacob Fonteine is geboren op 04-09-1817 om 04:00 in Dreischor, zoon van Cornelis Fontijne (zie 1.1.7.1.4.10.1) en Cornelia Kip. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1817 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1817 nr 23]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge en Samuel Ochtman. Jacob is overleden op 16-09-1860 om 03:30 in Dreischor, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1860 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1860 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dooge en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [broer].
Getuige bij:
01-03-1843     overlijdensaangifte Cornelis Fontijne (1780-1843) [zie 1.1.7.1.4.10.1]     [zoon]   [bron: Overlijdingsakte Drieschor aktejaar 1843 nr 8]
12-09-1852     geboorteaangifte Aagje Dooge (1852-1902) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10.1]     [oom moederszijde]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1852 nr 29]
15-08-1855     geboorteaangifte Johannes Dooge (1855-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10.3]     [oom moederszijde]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1855 nr 21]
12-06-1857     overlijdensaangifte Elizabeth Moelker (1820-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 13]
Jacob:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-12-1840 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1840 nr 14] met Elizabeth Moelker, 20 jaar oud, nadat zij op 04-12-1840 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Moelker, Johannis van der Velde, Cornelis Berman (1803-1895) [zie 1.1.7.1.4.10.1.3] [zwager bruidegom] en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Elizabeth: Huwelijkseaankondigngen
06/13-12-1840
Elizabeth is geboren op 01-04-1820 in Noordgouwe [bron: Extract uit het register van geboorte van de gemeente Noordgouwe], dochter van Marinus Moelker en Krina Kwist. Elizabeth is overleden op 11-06-1857 om 01:30 in Dreischor, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1857 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Arij van der Have en Jacob Fonteine (1817-1860) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8] [echtgenoot].
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 17-10-1857 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1857 nr 12] met Willemijntje van der Vate, 41 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Willemijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bleiker, Jan van Bloois, Arij van der Have en Abraham van der Velde (geb. 1797). Willemijntje is geboren op 23-10-1815 in Ellemeet [bron: Extract uit het register van geboorte van de gemeente Ellemeet], dochter van Cornelis van der Vate en Neeltje Meulmeester. Willemijntje is overleden op 22-09-1906 om 12:30 in Dreischor, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-09-1906 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1906 nr 15]. Bij de overlijdensaangifte van Willemijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Anthonij Kosten.

Kinderen van Jacob en Elizabeth:

1 Cornelis Fonteine, geboren op 05-07-1841 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.
2 Marinus Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.2], geboren op 06-12-1842 om 17:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1842 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1842 nr 34]. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Jan Herman. Marinus is overleden op 23-03-1866 om 16:00 in Veere, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1866 [bron: Overlijdingsakte Veere aktejaar 1866 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Beus en Gerrit Landman.
3 Pieter Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.3], geboren op 16-09-1844 om 11:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1844 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1844 nr 29]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Everwijn en Gerard van der Stolpe.
4 Willem Fonteine, geboren op 21-04-1847 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.
5 Cornelia Fonteine, geboren op 18-04-1850 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.5.
6 Krina Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.6], geboren op 14-09-1852 om 22:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1852 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1852 nr 31]. Bij de geboorteaangifte van Krina waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Oole en Jan Dooge (1829-1876) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10] [aangetrouwde oom vaderszijde]. Krina is overleden op 28-05-1872 om 07:30 in Dreischor, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1872 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1872 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Krina waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Lemson en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [broer].
7 Jan Fonteine, geboren op 11-07-1855 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.

Kind van Jacob en Willemijntje:

8 Nicolaas Fonteine, geboren op 14-02-1859 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.


1.1.7.1.4.10.1.10 Lena Fonteine is geboren op 20-04-1821 om 11:00 in Dreischor, dochter van Cornelis Fontijne (zie 1.1.7.1.4.10.1) en Cornelia Kip. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1821 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1821 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge en Cornelis Monte. Lena is overleden op 17-05-1860 om 22:30 in Dreischor, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1860 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1860 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dooge en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [broer]. Lena trouwde, 30 jaar oud, op 05-09-1851 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1851 nr 8] met Jan Dooge, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Berman, Jan Eijke, Adriaan Kip en Cornelis Tuijn.
Notitie bij het huwelijk van Lena en Jan: Huwelijkseafkondigingen
24/31-08-1851
Jan is geboren op 15-02-1829 om 04:00 in Dreischor, zoon van Johannis Dooge en Haagje Schraver. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1829 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1829 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Gakeer en Leendert Viergever. Jan is overleden op 26-08-1876 om 06:00 in Dreischor, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1876 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1876 nr 20]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck en Adriaan der Weduwe.
Getuige bij:
15-09-1852     geboorteaangifte Krina Fonteine (1852-1872) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.6]     [aangetrouwde oom vaderszijde]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1852 nr 31]
14-10-1853     geboorteaangifte Cornelia Dooge (1853-1941) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1853 nr 38]
07-02-1857     overlijdensaangifte Johannes Dooge (1855-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10.3]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 2]
20-05-1857     overlijdensaangifte Cornelis Dooge (1857-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10.4]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 10]

Kinderen van Lena en Jan:

1 Aagje Dooge [1.1.7.1.4.10.1.10.1], geboren op 11-09-1852 om 14:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1852 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1852 nr 29]. Bij de geboorteaangifte van Aagje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Johannis Praat en Jacob Fonteine (1817-1860) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8] [oom moederszijde]. Aagje is overleden op 17-03-1902 om 21:00 in Dreischor, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1902 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1902 nr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Aagje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
2 Cornelia Dooge, geboren op 14-10-1853 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.10.2.
3 Johannes Dooge [1.1.7.1.4.10.1.10.3], geboren op 15-08-1855 om 17:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1855 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1855 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Arij van der Have en Jacob Fonteine (1817-1860) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8] [oom moederszijde]. Johannes is overleden op 07-02-1857 om 16:00 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1857 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes der Weduwe en Jan Dooge (1829-1876) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10] [vader].
4 Cornelis Dooge [1.1.7.1.4.10.1.10.4], geboren op 22-02-1857 om 06:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1857 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1857 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bleijker en Pieter Fonteine. Cornelis is overleden op 20-05-1857 om 04:00 in Dreischor, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1857 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1857 nr 10]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Fonteine en Jan Dooge (1829-1876) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10] [vader].


1.1.7.1.4.11.1.2 Jacoba Oole is geboren op 17-04-1815 om 22:00 in Dreischor, dochter van Abraham Ole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1815 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bakker en Hendrik van der Berge. Jacoba is overleden op 06-03-1907 om 21:00 in Dreischor, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1907 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Kosten en Hubrecht Natte.
Notitie bij Jacoba: Zij was eerder weduwe van Adriaan Rietdijk
Jacoba trouwde, 45 jaar oud, op 02-05-1860 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 4] met Cornelis Eijke, ongeveer 54 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1806 in Dreischor.
Getuige bij:
27-07-1816     geboorteaangifte Jacob Oole (1816-1826) [zie 1.1.7.1.4.11.1.3]   [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 22]
27-03-1833     huwelijk Joannes Christianus Hillebrand (geb. Ī1808) en Maatje Hoogeboom (geb. 1810)   [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1833 nr 11]

1.1.7.1.4.11.1.4 Joppa Oole is geboren op 25-08-1819 om 09:00 in Dreischor, dochter van Abraham Ole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1819 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Joppa waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge en Abraham Ole (1782-1835) [zie 1.1.7.1.4.11.1] [vader]. Joppa is overleden in Noord Amerika.
Notitie bij Joppa: Zij emigreerde in 1865 naar Noord Amerika
Joppa:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 05-12-1845 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 8] met Johannes Viergever, ongeveer 8 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1837 in Zonnemaire. Johannes is overleden omstreeks 1849, ongeveer 12 jaar oud.
Beroep:
Landbouwersknecht   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 8]
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 08-03-1850 in Dreischor met Johannis van der Berge, 47 jaar oud. Johannis is geboren op 25-11-1802 in Dreischor. Hij is gedoopt op 05-12-1802 in Dreischor.

1.1.7.1.4.11.1.6 Maria Oole is geboren op 03-12-1823 om 06:00 in Dreischor, dochter van Abraham Ole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1823 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 33]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Monte en Marinus de Pranje. Maria is overleden op 30-03-1903 om 06:00 in Kruiningen, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1903 [bron: Overlijgingsakte Kruiningen 1811-1940 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Kievit en Jacobus de Nooijer. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 27-02-1856 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 2] met Kornelis Hart, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Kornelis: Hij was eerder getrouwd met Neeltje van Almkerk
Kornelis is geboren op 03-03-1815 in Noordgouwe.
Getuige bij:
01-04-1841     geboorteaangifte Samuel Zorge (1841-1877) [zie 1.1.7.1.4.11.5.8]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1841 nr 14]

1.1.7.1.4.11.1.8 Adriaantje Oole is geboren op 31-03-1830 om 19:00 in Dreischor, dochter van Abraham Ole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1830 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Kip en Izak van der Berge (1778-1831) [zie 1.1.7.1.4.8.3] [neef van moeder]. Adriaantje trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1853 in Dreischor met Willem Pelle.
Getuige bij:
13-06-1854     overlijdensaangifte Wilhelmus Verhelst (Ī1794-1854) [zie 1.1.7.1.4.11.1]     [schoonzoon echtgenote]   [bron: Overlijdensakte Drieschor aktejaar 1854 nr 17]
04-04-1857     geboorteaangifte Tannetje Fonteine (1857-1857) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.10]     [aangetrouwde achterneef van vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1857 nr 13]
16-02-1860     overlijdensaangifte Martina Fonteine (1792-1860) [zie 1.1.7.1.4.11.1]     [schoonzoon]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1792 nr 2]
19-09-1860     overlijdensaangifte Christina Verhelst (1834-1860) [zie 1.1.7.1.4.11.2.9]     [aangetrouwde neef moederszijde]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 13]
20-09-1860     overlijdensaangifte Christina Verhelst (1834-1860) [zie 1.1.7.1.4.11.1.9]     [zwager]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1955 nr 13]

1.1.7.1.4.11.2.2 Jacoba Oole is geboren op 17-04-1815 in Dreischor, dochter van Abraham Oole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1815 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 11]. Jacoba is overleden op 06-03-1907 in Dreischor, 91 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1907 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 3].
Notitie bij Jacoba: Zij was eerder weduwe van Adriaan Rietdijk
Jacoba trouwde, 45 jaar oud, op 02-05-1860 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 4] met Cornelis Eijke, ongeveer 54 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1806 in Dreischor.

1.1.7.1.4.11.2.4 Joppa Oole is geboren op 25-08-1819 in Dreischor, dochter van Abraham Oole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1819 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 20]. Joppa is overleden in Noord Amerika.
Notitie bij Joppa: Zij emigreerde in 1865 naar Noord Amerika
Joppa trouwde, 30 jaar oud, op 08-03-1850 in Dreischor met Johannis van der Berge, 47 jaar oud. Johannis is geboren op 25-11-1802 in Dreischor. Hij is gedoopt op 05-12-1802 in Dreischor.

1.1.7.1.4.11.2.8 Adriaantje Oole is geboren op 31-03-1830 in Dreischor, dochter van Abraham Oole en Martina Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1830 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 5]. Adriaantje trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1853 in Dreischor met Willem Pelle.
Getuige bij:
16-02-1860     overlijdensaangifte Martina Fonteine (1792-1860) [zie 1.1.7.1.4.11.2]     [schoonzoon]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1792 nr 2]

1.1.7.1.4.11.4.1 Jacoba Fonteine is geboren op 24-03-1846 om 14:00 in Dreischor, dochter van Cornelis Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.4) en Cornelia Viergever. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1846 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1846 nr 12]. Bij de geboorteaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Gerard van der Stolpe. Jacoba is overleden op 02-12-1921 om 20:00 in Dreischor, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1921 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1921 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jacoba waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Natte en Maarten van der Velde. Jacoba trouwde, 27 jaar oud, op 20-02-1874 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1874 nr 1] met Jacob Klaasse, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacoba en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Adriaansz Klaasse, Samuel Klaasse, Cornelis Marinusz Klaasse en Mattheus Leendert Slager. Jacob is geboren op 27-02-1843 om 01:00 in Dreischor, zoon van Marinus Klaasse en Dina van Dijke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1844 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1844 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Gerard van der Stolpe. Jacob is overleden op 07-05-1915 om 04:00 in Dreischor, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1915 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1915 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Iman Willen van Stappen en Maarten van der Velde.

Kinderen van Jacoba en Jacob:

1 Marinus Cornelis Klaasse, geboren op 21-05-1875 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.4.1.1.
2 Cornelis Klaasse, geboren op 27-11-1876 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.4.1.2.
3 Liza Klaasse, geboren op 17-08-1878 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.11.4.1.3.


1.1.7.1.4.11.5.2 Cornelis Zorge is geboren op 23-05-1828 om 01:00 in Dreischor, zoon van Jan Zorge en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1828 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1828 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Kip en Abraham Oole. Cornelis is overleden op 21-08-1867 om 01:00 in Nieuwerkerk, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1867 [bron: Overlijdensakte Nieuwerkerk aktejaar 1867 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Heijboer en Johan Laurens van Oost. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 15-08-1856 in Oosterland [bron: Huwelijkseakte Oosterland 1811-1922 nr 6] met Janna van der Maas, 22 jaar oud. Janna is geboren op 12-08-1834 in Oosterland.

1.1.7.1.4.11.5.5 Jan Zorge is geboren op 27-08-1834 om 23:00 in Noordgouwe, zoon van Jan Zorge en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1834 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1834 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Steur. Jan is overleden op 01-07-1911 om 21:30 in Nieuwerkerk, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1911 [bron: Overlijdensakte Nieuwerkerk aktejaar 1911 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Heijboer en Samuel Kornelis van Oost. Jan trouwde met Elizabeth Johanna Hoogerland.

1.1.7.1.4.11.5.9 Marinus Zorge is geboren op 07-12-1843 om 20:00 in Noordgouwe, zoon van Jan Zorge en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1843 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1843 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Pieter Romeijn. Marinus is overleden op 12-12-1892 in Rotterdam, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1892 [bron: Rotterdam aktejaar 1892 akte nr 4875]. Marinus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1871 in Oosterland [bron: Huwelijkseakte Oosterland 1811-1922 nr 6] met Lena Hanse, ongeveer 21 jaar oud. Lena is geboren omstreeks 1850 in Sirjansland.

1.1.7.1.4.11.5.11 Martina Zorge is geboren op 31-03-1848 om 23:00 in Noordgouwe, dochter van Jan Zorge en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1848 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1848 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Oole en Pieter Romeijn. Martina is overleden op 08-03-1925 om 03:00 in Zierikzee, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1925 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1925 nr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Martina waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Hoogeboom en Leendert Peute. Martina trouwde, 18 jaar oud, op 15-08-1866 in Kerkwerve [bron: Huwelijkseakte Kerkwerve 1811-1922 nr 6] met Pieter de Haan, 36 jaar oud. Pieter is geboren op 17-12-1829 in Kerkwerve.

1.1.7.3.2.2.2.5 Pieter Fonteijne is geboren op 17-12-1803 in Dreischor, zoon van Jan Fonteijne (zie 1.1.7.3.2.2.2) en Johanna Nuijels. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Geertruid Nuijlens. Hij is gedoopt op 28-12-1803 in Dreischor. Pieter is overleden op 02-09-1847 om 00:00 in Dreischor, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1847 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1847 nr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Eijke en Hubrecht Fonteine (1810-1877) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9] [broer]. Pieter trouwde met Cornelia Kostense.

1.1.7.3.2.2.2.8 Johannes Fonteijne is geboren op 10-11-1807 in Dreischor, zoon van Jan Fonteijne (zie 1.1.7.3.2.2.2) en Johanna Nuijels. Hij is gedoopt op 15-11-1807 in Dreischor. Bij de doop van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Susanna Zorge (1754-1818) [zie 1.1.7.1.4.14]. Johannes is overleden op 26-04-1890 in Nieuwerkerk, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1890 [bron: Overlijdingsakte Nieuwerkerk 1811-1942 nr 9].
Notitie bij Johannes: Beroep Herbergier in herberg "De Wereld"te Nieuwerkerk
Johannes trouwde met Jannetje Stouten.

1.1.7.3.2.2.2.9 Hubrecht Fonteine is geboren op 18-01-1810 in Dreischor, zoon van Jan Fonteijne (zie 1.1.7.3.2.2.2) en Johanna Nuijels. Hij is gedoopt op 28-01-1810 in Dreischor. Bij de doop van Hubrecht was de volgende getuige aanwezig: Adriaantje Steenland. Hubrecht is overleden op 31-12-1877 in Grand Rapid , Kent , Michigan, 67 jaar oud.
Getuige bij:
overlijdensaangifte Fonteine (1841-1841)
05-10-1836     geboorteaangifte Jan Fontijne (1836-1899) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1836 nr 30]
28-12-1838     geboorteaangifte Hendrik Fontijne (1838-1872) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1838 nr 40]
23-07-1841     geboorteaangifte Cornelis Fontijne (1841-1917) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1841 nr 18]
23-07-1841     overlijdensaangifte Fonteine (geb. 1841) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.3]     [vader]   [bron: Akte Dreischor aktejaar 1841 nr 1]
03-09-1847     overlijdensaangifte Pieter Fonteijne (1803-1847) [zie 1.1.7.3.2.2.2.5]     [broer]   [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1847 nr 29]
03-09-1847     overlijdensaangifte Pieter Fonteine (1803-1847)   [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1847 nr 29]
25-06-1849     overlijdensaangifte Johanna Leendertse (1809-1849)   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1849 nr 13]
11-10-1849     overlijdensaangifte Johanna Fonteijne (1848-1849)   [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1849 nr 21]
17-06-1867     overlijdensaangifte Janna Fonteijne (1844-1867)   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1867 nr 6]
Hubrecht:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 22-07-1836 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 7] met Johanna Leendertse, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hubrecht en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Kip, Athonij Verjaal, Pieter Fonteine (geb. 1799) [zie 1.1.7.3.2.2.2.2] [broer bruidegom] en Johannes Fonteine (1807-1890). Johanna is geboren op 21-04-1809 in Brouwershaven, dochter van Hendrik Leendertse en Janna de Lange. Zij is gedoopt op 24-04-1809 in Brouwershaven. Johanna is overleden op 25-06-1849 in Dreischor, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1849 [bron: Overllijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 13].
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 27-07-1860 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 8] met Jannetje van de Velde, 45 jaar oud, nadat zij op 14-07-1860 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Hubrecht en Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Berman, Marinus Bleiker, Hendrik Everwijn en Arij van der Have.
Notitie bij het huwelijk van Hubrecht en Jannetje: Huwelijkseafkondigingen
15/22-07-1860
Jannetje is geboren op 19-06-1815 in Dreischor, dochter van Johannes Johannesse van de Velde en Lena Kip.
Notitie bij Jannetje: Hubrecht emigreerde in 1871 met vrouw en 2 kinderen naar Grand Rapid (genealogische afschriften 810/3 pag :142 ) Hij hoopte op een beter bestaan

Kinderen van Hubrecht en Johanna:

1 Jan Fontijne, geboren op 04-10-1836 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.1.
2 Hendrik Fontijne, geboren op 28-12-1838 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.2.
3 Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.9.3], levenloos geboren zoon, geboren om 08:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1841 [bron: Akte Dreischor aktejaar 1841 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Hubrecht Fonteine (1810-1877) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9] [vader].
4 Cornelis Fontijne, geboren op 23-07-1841 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.4.
5 Janna Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.9.5], geboren op 13-02-1844 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1844 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 9]. Janna is overleden op 17-06-1867 in Dreischor, 23 jaar oud [bron: ZNI 1867-06-19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1867 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1950 nr 6].
6 Marinus Fontijne, geboren op 07-10-1845 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.6.
7 Johanna Fontijne [1.1.7.3.2.2.2.9.7], geboren op 28-01-1848 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1848 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 6]. Johanna is overleden op 11-10-1849 in Dreischor, 1 jaar oud.


1.1.7.1.4.2.1.1.1 Jeanette Fonteijne is geboren op 04-03-1812 in Bommenede, dochter van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1) en Tona Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1812 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1812 nr]. Bij de geboorteaangifte van Jeanette waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus van Bloois, Stoffel Fonteijne en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Jeanette trouwde, 23 jaar oud, op 31-03-1835 in Bommenede [bron: Huwelijkseakte Bommenede aktejaar 1835 nr 1] met Kornelis de Jonge, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jeanette en Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Harman de Gossias, Leendert Machielse, Adriaan de Mooij en Pieter van Noordende.
Notitie bij het huwelijk van Jeanette en Kornelis: Huwelijkse afkondigingen 08/15-03-1835

Zij zijn in 1846 geŽmigreert naar New York Noord Amerika met drie kinderen Adriaan , Leendert en Leuntje
Genealogische afschriften 810/2 pag 5
Toegang 164 verzameling genealogische afschriften inventaris 810
Kornelis is geboren op 14-02-1809 in Biezelinge. Hij is gedoopt op 19-02-1809 in Biezelinge.
Getuige bij:
doop Thona de Jonge (1844-1844) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.6]     [vader]
08-10-1835     geboorteaangifte Adriaan de Jonge (geb. 1835) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1835 nr 17]
18-09-1837     geboorteaangifte Leendert de Jonge (geb. 1837) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1837 nr 20]
02-10-1839     geboorteaangifte Leuntje de Jonge (geb. 1839) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1839 nr 17]
11-01-1841     geboorteaangifte Thona Koorenman (1841-1874) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.1]     [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1841 nr 1]
10-01-1842     geboorteaangifte Anthonij de Jonge (1842-1842) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1842 nr 3]
17-01-1842     overlijdensaangifte Anthonij de Jonge (1842-1842) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.4]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1842 nr 1]
14-01-1843     geboorteaangifte Thona de Jonge (1843-1843) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1843 nr 1]
17-01-1843     overlijdensaangifte Thona de Jonge (1843-1843) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.5]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1843 nr 2]
26-09-1844     overlijdensaangifte Thona de Jonge (1844-1844) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1.6]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1844 nr 22]
26-11-1845     geboorteaangifte Lena Koorenman (1845-1846) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.3]     [aangetrouwde oom moederszijde]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1845 nr 28]

Kinderen van Jeanette en Kornelis:

1 Adriaan de Jonge [1.1.7.1.4.2.1.1.1.1], geboren op 07-10-1835 om 16:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1835 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1835 nr 17]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader].
2 Leendert de Jonge [1.1.7.1.4.2.1.1.1.2], geboren op 18-09-1837 om 07:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1837 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1837 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Cent van Schelven, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader].
3 Leuntje de Jonge [1.1.7.1.4.2.1.1.1.3], geboren op 02-10-1839 om 07:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1839 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1839 nr 17]. Bij de geboorteaangifte van Leuntje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bolle, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader].
4 Anthonij de Jonge [1.1.7.1.4.2.1.1.1.4], geboren op 09-01-1842 om 23:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1842 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1842 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Anthonij waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Kooreman, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader]. Anthonij is overleden op 16-01-1842 om 00:00 in Bommenede, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1842 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1842 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Anthonij waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader].
5 Thona de Jonge [1.1.7.1.4.2.1.1.1.5], geboren op 14-01-1843 om 03:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1843 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1843 nr 1]. Bij de geboorteaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Werf, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader]. Thona is overleden op 17-01-1843 om 12:00 in Bommenede, 3 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1843 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1843 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader].
6 Thona de Jonge [1.1.7.1.4.2.1.1.1.6], geboren op 01-03-1844 om 07:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-03-1844 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1844 nr 6]. Bij de doop van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Kooreman, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader]. Thona is overleden op 25-09-1844 om 16:00 in Bommenede, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1844 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1844 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [vader].


1.1.7.1.4.2.1.1.2 Adriaantje Fonteijne is geboren op 20-12-1813 in Dreischor, dochter van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1) en Tona Jonker. Adriaantje is overleden op 03-01-1853 om 17:30 in Bommenede, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1853 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1853 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Hooze en Jan Pannekoek (geb. 1821) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [echtgenoot]. Adriaantje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-11-1835 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonnemaire 1811-1922 nr 3] met Johannis de Vlieger, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriaantje en Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Bakker, Gillus van der Berge, Dirk Quintus en Cent van Schelven. Johannis is geboren op 17-10-1815 om 09:00 in Noordgouwe, zoon van Jacob de Vlieger en Johanna de Feijter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1815 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1815 nr]. Bij de geboorteaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis de Blonde, Pieter de Rijke en Jacob de Vlieger [vader]. Johannis is overleden op 17-03-1847 om 13:00 in Zonnemaire, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1847 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire 1811-1940 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob de Vlieger [vader] en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader echtgenote].
Getuige bij:
16-03-1836     geboorteaangifte Johanna de Vlieger (geb. 1836) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1836 nr 5]
23-10-1837     geboorteaangifte Leendert de Vlieger (geb. 1837) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1837 nr 21]
11-08-1840     geboorteaangifte Jacob de Vlieger (geb. 1840) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1840 nr 10]
03-04-1843     geboorteaangifte Thona de Vlieger (geb. 1843) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1843 nr 8]
24-12-1845     geboorteaangifte Martijna de Vlieger (1845-1846) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1845 nr 21]
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 25-10-1848 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonemaire aktejaar 1848 nr 4] met Jan Pannekoek, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriaantje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Brouwer, Machiel Constandse, Jacob van der Werf en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [zwager bruid]. Jan is geboren op 12-03-1821 om 12:00 in Dreischor, zoon van Pieter Pannekoek en Rachel de Feiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1821 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1821 nr 8]. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van der Berge, Cornelis Monte en Pieter Pannekoek [vader].
Getuige bij:
doop Anthonie Pannekoek (1851-1873) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.7]     [vader]
doop Rachel Pannekoek (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.6]     [vader]
04-01-1853     overlijdensaangifte Adriaantje Fonteijne (1813-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1853 nr 1]

Kinderen van Adriaantje en Johannis:

1 Johanna de Vlieger [1.1.7.1.4.2.1.1.2.1], geboren op 16-03-1836 om 08:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1836 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1836 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne, Cornelis de Jonge en Johannis de Vlieger (1815-1847) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader].
2 Leendert de Vlieger, geboren op 22-10-1837 in Zonnemaire. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.2.2.
3 Jacob de Vlieger, geboren op 10-08-1840 in Zonnemaire. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.2.3.
4 Thona de Vlieger, geboren op 02-04-1843 in Zonnemaire. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.2.4.
5 Martijna de Vlieger [1.1.7.1.4.2.1.1.2.5], geboren op 24-12-1845 om 08:30 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1845 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1845 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Martijna waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne, Cornelis de Jonge en Johannis de Vlieger (1815-1847) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader]. Martijna is overleden op 25-10-1846 in Zonnemaire, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1846 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire 1811-1940 nr 14].

Kinderen van Adriaantje en Jan:

6 Rachel Pannekoek [1.1.7.1.4.2.1.1.2.6], geboren op 11-08-1849 om 19:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1849 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1849 nr 16]. Bij de doop van Rachel waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Fernooijs, Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [oom moederszijde] en Jan Pannekoek (geb. 1821) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1849 [bron: Geboorteakte Zonnemaire 1811-1902 nr 16].
7 Anthonie Pannekoek [1.1.7.1.4.2.1.1.2.7], geboren op 15-09-1851 om 05:00 in Bommende/Bloois. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1851 [bron: Geboorteakte Bommende/Bloois aktejaar 1851 nr 18]. Bij de doop van Anthonie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boer, Dirk Quintus en Jan Pannekoek (geb. 1821) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader]. Anthonie is overleden op 22-03-1873 om 15:00 in Zonnemaire, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1873 [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1873 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Anthonie waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes de Bruijne en Adriaan Donker.


1.1.7.1.4.2.1.1.4 Anthonij Fonteijne is geboren op 04-12-1818 om 08:00 in Nieuwerkerk, zoon van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1) en Tona Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1818 [bron: Geboorteakte Nieuwerkerk aktejaar 1818 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Anthonij waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Jakobus de Moor, Boudewijn Plokhaar en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader].
Getuige bij:
doop Rachel Pannekoek (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2.6]     [oom moederszijde]
20-08-1846     overlijdensaangifte Lena Koorenman (1845-1846) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.3]     [oom moederszijde]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1846 nr: 10]
22-02-1848     overlijdensaangifte Pieter Koorenman (1797-1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5]     [broer echtgenote]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1848 nr: 6]
29-07-1848     geboorteaangifte Tona Fonteijne (geb. 1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1848 nr 11]
19-07-1850     geboorteaangifte Jannetje Fonteijne (1850-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1850 nr 12]
25-12-1851     overlijdensaangifte Jannetje Fonteijne (1850-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4.2]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1851 nr 15]
20-02-1852     geboorteaangifte Jannetje Fonteijne (geb. 1852) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar nr 3]
Anthonij trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1847 in Bommenede/Zonnemaire [bron: Trouwboek Zonnemaire 1843-1932] met Kattelijntje Dekker, 27 jaar oud, nadat zij op 15-04-1847 in Bommenede in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Anthonij en Kattelijntje: Huwelijkse afkondigingen 18/25-04-1847
Kattelijntje is geboren op 15-02-1820 om 22:00 in Noordgouwe, dochter van Jan Dekker en Jannetje Dalebout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1820 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1820 nr]. Bij de geboorteaangifte van Kattelijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dekker [vader], Jacobus Dekker en Marinus Moelker.

Kinderen van Anthonij en Kattelijntje:

1 Tona Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.4.1], geboren op 29-07-1848 om 10:30 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1848 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1848 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Tona waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel Contandse, Jan Fernaaijs en Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [vader].
2 Jannetje Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.4.2], geboren op 19-07-1850 om 05:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1850 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1850 nr 12]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Simon de Graaff, Johannes de Groene en Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [vader]. Jannetje is overleden op 25-12-1851 om 18:00 in Bommenede, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-12-1851 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1851 nr 15]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boer en Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [vader].
3 Jannetje Fonteijne [1.1.7.1.4.2.1.1.4.3], geboren op 19-02-1852 om 08:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1852 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Kooreman, Adriaan van der Meere en Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [vader]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1852 [bron: Geboorteakte Bommenede 1811-1866 nr 3].


1.1.7.1.4.2.1.1.5 Jacomijntje Fonteijne is geboren op 30-11-1821 om 05:00 in Bommenede, dochter van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1) en Tona Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1821 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1821 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Jacomijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Jacomijntje is overleden op 30-04-1886 om 07:00 in Zonnemaire, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1886 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire aktejaar 1886 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Jacomijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Kluit en Adriaan van Leersum. Jacomijntje trouwde, 18 jaar oud, op 21-08-1840 in Bommenede [bron: Huwelijkseakte Bommenede aktejaar nr 4] met Pieter Koorenman, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacomijntje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boer, Johannis Kooreman, Jan Kooreman en Cornelis van der Velde.
Notitie bij het huwelijk van Jacomijntje en Pieter: Hij was weduwnaar van Willemina Tockhoorn
Pieter is geboren op 10-01-1797 in Zonnemaire [bron: Extract uit het doop register der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Zonnemaire], zoon van Johannes Koorenman en Jannetje Planting. Pieter is overleden op 22-02-1848 om 12:00 in Bommenede, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1848 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1848 nr: 6]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader echtgenote] en Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [broer echtgenote]. Pieter trouwde voorheen op 21-08-1840 in Bommenede Bloois [bron: Huwelijksakte Bommenede aktejaar 1840 nr 4] met Willemina Tukhoone.
Getuige bij:
11-01-1841     geboorteaangifte Thona Koorenman (1841-1874) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1841 nr 1]
05-10-1842     geboorteaangifte Jannetje Koorenman (1842-1919) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1842 nr 16]
26-11-1845     geboorteaangifte Lena Koorenman (1845-1846) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1845 nr 28]
20-08-1846     overlijdensaangifte Lena Koorenman (1845-1846) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5.3]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1846 nr: 10]

Kinderen van Jacomijntje en Pieter:

1 Thona Koorenman, geboren op 10-01-1841 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.5.1.
2 Jannetje Koorenman, geboren op 04-10-1842 in Bommenede. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.5.2.
3 Lena Koorenman [1.1.7.1.4.2.1.1.5.3], geboren op 25-11-1845 om 11:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1845 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1845 nr 28]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde], Pieter Koorenman (1797-1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5] [vader] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [aangetrouwde oom moederszijde]. Lena is overleden op 20-08-1846 om 09:00 in Bommenede, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1846 [bron: Overlijdingsakte Bommenede aktejaar 1846 nr: 10]. Bij de overlijdensaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Koorenman (1797-1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5] [vader] en Anthonij Fonteijne (geb. 1818) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.4] [oom moederszijde].


1.1.7.1.4.2.1.1.7 Hendrika Fonteijne is geboren op 31-01-1826 om 01:00 in Bommenede, dochter van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1) en Tona Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1826 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1826 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader].
Notitie bij Hendrika: Zij is aangenomen als lidmaat te Zonnemaire op 25-03-1846
Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1847 in Bommenede met Jan Ochtman, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Jan: Huwelijkseafkondigingen 14/21-11-1847
Jan is geboren op 20-07-1823 om 10:00 in Zierikzee, zoon van Samuel Ochtman en Hendrika Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1823 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1823 nr 134]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Fitzner, Samuel Ochtman [vader] en Marinus Slager.
Getuige bij:
29-03-1848     geboorteaangifte Samuel Ochtman (geb. 1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1848 nr 8]
25-10-1848     huwelijk Jan Pannekoek (geb. 1821) en Adriaantje Fonteijne (1813-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijkseakte Zonemaire aktejaar 1848 nr 4]
06-04-1850     geboorteaangifte Thona Ochtman (geb. 1850) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1850 nr 7]
15-07-1852     geboorteaangifte Hendrik Cornelis Ochtman (geb. 1852) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1852 nr 12]
21-10-1854     geboorteaangifte Leendert Ochtman (geb. 1854) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1854 nr 20]
16-05-1855     huwelijk Bartel van Verre (1832-1908) en Lena Fonteijne (1833-1902) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1855 nr 5]
30-11-1856     geboorteaangifte Dingeman Job Ochtman (geb. 1856) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1856 nr 21]
15-12-1858     geboorteaangifte Jacomina Ochtman (geb. 1858) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1858 nr 14]
03-04-1860     geboorteaangifte Johan Hendrik Ochtman (1860-1860) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1860 nr 8]
09-06-1860     overlijdensaangifte Johan Hendrik Ochtman (1860-1860) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.7]     [vader]   [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1860 nr 10]
03-11-1861     geboorteaangifte Klara Maria Ochtman (geb. 1861) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1861 nr 16]
16-12-1864     geboorteaangifte Johan Hendrik Ochtman (geb. 1864) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1864 nr 21]

Kinderen van Hendrika en Jan:

1 Samuel Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.1], geboren op 28-03-1848 om 22:00 in Bommenede. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-03-1848 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1848 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Samuel waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boer, Nicolaas Krijger en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
2 Thona Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.2], geboren op 05-04-1850 om 02:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1850 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1850 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel Contandse, Jan Fernaaijs en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
3 Hendrik Cornelis Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.3], geboren op 14-07-1852 om 07:30 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1852 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1852 nr 12]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Everwijn, Jan Fernaaijs en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
4 Leendert Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.4], geboren op 21-10-1854 om 11:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1854 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1854 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Fernaaijs, Marinus Meerman en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
5 Dingeman Job Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.5], geboren op 29-11-1856 om 22:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1856 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1856 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Dingeman waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes de Bruijne, Abraham Fernaaijs en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
6 Jacomina Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.6], geboren op 14-12-1858 om 11:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-12-1858 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1858 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Hendrikse, Marinus Meerman en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
7 Johan Hendrik Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.7], geboren op 02-04-1860 om 18:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1860 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1860 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Meerman, Adriaan Struik en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader]. Johan is overleden op 08-06-1860 om 03:00 in Zonnemaire, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1860 [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1860 nr 10]. Bij de overlijdensaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Struik en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
8 Klara Maria Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.8], geboren op 02-11-1861 om 20:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1861 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1861 nr 16]. Bij de geboorteaangifte van Klara waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van der Bout, Marinus Meerman en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].
9 Johan Hendrik Ochtman [1.1.7.1.4.2.1.1.7.9], geboren op 15-12-1864 om 11:00 in Zonnemaire. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1864 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1864 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Johannes van der Meer, Marinus Meerman en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [vader].


1.1.7.1.4.2.1.1.10 Lena Fonteijne is geboren op 25-11-1833 om 18:00 in Bommenede, dochter van Leendert Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1) en Tona Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1833 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1833 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Almkerk, Leendert van Almkerk en Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [vader]. Lena is overleden op 02-04-1902 om 03:30 in Middelburg, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1902 [bron: Overlijdensakte Middelburg aktejaar 1902 nr 96]. Bij de overlijdensaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit ter Meulen en Eugbert Reudink. Lena trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1855 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1855 nr 5] met Bartel van Verre, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Bartel waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van der Sluijs, Herbert van Veen, Dingenus van Verre en Jan Ochtman (geb. 1823) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.7] [zwager bruid]. Bartel is geboren op 08-05-1832 om 12:00 in Zierikzee, zoon van Willem van Verre en Cornelia van der Meijde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1832 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1832 nr 60]. Bij de geboorteaangifte van Bartel waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van Verre [vader], Bartel van Verre en Johannes Wilson. Bartel is overleden op 03-12-1908 om 18:00 in Middelburg, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1908 [bron: Overlijdingsakte Middelburg aktejaar 1908 nr 248]. Bij de overlijdensaangifte van Bartel waren de volgende getuigen aanwezig: Anton Pieter Rogiers en Johannes Jacobus van der Weel.
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe 1811-1922 nr 5]
Getuige bij:
20-09-1856     geboorteaangifte Cornelia van Verre (1856-1936) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1856 nr 14]
14-01-1858     geboorteaangifte Leendert van Verre (1858-1894) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1858 nr 4]
13-08-1859     geboorteaangifte Willem van Verre (1859-1939) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1859 nr17]
08-03-1862     geboorteaangifte Tona van Verre (geb. 1862) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1862 nr 6]
16-09-1864     geboorteaangifte Dingenus van Verre (1865-1939) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1865 nr 26]
24-10-1867     geboorteaangifte Hendrik van Verre (1867-1867) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1867 nr 20]
31-12-1867     overlijdensaangifte Hendrik van Verre (1867-1867) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.6]     [vader]   [bron: Overlidensakte Noordgouwe aktejaar 1867 nr 17]
12-08-1868     overlijdensaangifte van Verre (1868-1868) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.7]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1868 nr 16]
29-12-1869     geboorteaangifte Hendrik van Verre (1869-1872) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1869 nr 36]
25-03-1872     geboorteaangifte Johanna van Verre (1872-1944) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1872 nr 11]
28-05-1872     overlijdensaangifte Hendrik van Verre (1869-1872) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.8]     [vader]   [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1872 nr 14]
24-12-1873     geboorteaangifte Hendrik van Verre (1873-1874) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.10]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1873 nr 31]
26-12-1874     geboorteaangifte Anthonie Hendrik van Verre (1874-1961) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.11]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1874 nr 34]
27-02-1877     overlijdensaangifte van Verre (1877-1877) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10.12]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1877 nr 3]

Kinderen van Lena en Bartel:

1 Cornelia van Verre, geboren op 20-09-1856 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.1.
2 Leendert van Verre, geboren op 14-01-1858 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.2.
3 Willem van Verre, geboren op 12-08-1859 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.3.
4 Tona van Verre, geboren op 08-03-1862 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.4.
5 Dingenus van Verre, geboren op 16-09-1865 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.5.
6 Hendrik van Verre [1.1.7.1.4.2.1.1.10.6], geboren op 24-10-1867 om 01:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1867 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1867 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn, Jacob van der Werff en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Hendrik is overleden op 31-12-1867 om 16:00 in Noordgouwe, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1867 [bron: Overlidensakte Noordgouwe aktejaar 1867 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader].
7 van Verre [1.1.7.1.4.2.1.1.10.7], levenloos geboren dochter, geboren op 12-08-1868 in Noordgouwe. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1868 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1868 nr 16]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader].
8 Hendrik van Verre [1.1.7.1.4.2.1.1.10.8], geboren op 29-12-1869 om 05:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1869 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1869 nr 36]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dalebout, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Hendrik is overleden op 28-05-1872 om 11:00 in Noordgouwe, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1872 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1872 nr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader].
9 Johanna van Verre, geboren op 25-03-1872 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.9.
10 Hendrik van Verre [1.1.7.1.4.2.1.1.10.10], geboren op 24-12-1873 om 18:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1873 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1873 nr 31]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Hendrik is overleden op 07-02-1874 om 11:00 in Noordgouwe, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1874 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1874 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Barend Verre.
11 Anthonie Hendrik van Verre, geboren op 26-12-1874 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.1.1.10.11.
12 van Verre [1.1.7.1.4.2.1.1.10.12], levenloos geboren dochter, geboren op 25-02-1877 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan in 2. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1877 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1877 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader].


1.1.7.1.4.2.2.1.2 Marinus Fonteijne is geboren op 09-04-1818 om 18:00 in Noordgouwe, zoon van Leendert Fonteine (zie 1.1.7.1.4.2.2.1) en Janna van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1818 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1818 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Hendrik Bukken, Nicolaas Fonteine (1762-1819) [zie 1.1.7.1.4.2.2] [grootvader vaderszijde] en Leendert Fonteine (1795-1876) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1] [vader]. Marinus is overleden op 17-10-1851 om 00:30 in Zierikzee, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1851 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1851 nr 125]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Verseput en Johannse de Vis.
Getuige bij:
24-11-1830     huwelijk Cornelis Hordijk (geb. 1802) en Stoffelina Fontijne (1810-1834)   [bron: Huwelijksakte Brouwershaven aktejaar 1830 nr 10]
08-08-1842     geboorteaangifte Janna Pieternella Fonteijne (1842-1850) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1842 nr 141]
26-10-1843     geboorteaangifte Jacobus Johan Fonteijne (geb. 1843) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1843 nr 202]
26-04-1845     geboorteaangifte Leendert Fontijne (1845-1929) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1845 nr 98]
21-05-1845     huwelijk Jan Fontijne (1820-1896) en Geertrui Hammer (1815-1866) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3]     [broer bruidegom]   [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1845 nr 26]
09-03-1847     geboorteaangifte Pieternella Maria Fonteijne (1847-1850) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1847 nr 49]
26-03-1849     geboorteaangifte Karel Fonteijne (1849-1849) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1849 nr 69]
07-06-1849     overlijdensaangifte Karel Fonteijne (1849-1849) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.5]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1849 nr 79]
02-09-1850     geboorteaangifte Pieter Johannes Fonteijne (1850-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1850 nr 150]
Marinus trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1841 in Zierikzee [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1841 nr 25] met Adriana Keukelaar, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marinus en Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Hendrik van Oost, Matthijs Plaum, Jacob Rinkler en Johannes de Vos. Adriana is geboren op 14-05-1821 om 08:00 in Wissekerke, dochter van Jacobus Keukelaar en Pieternella Holtzappel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1821 [bron: Geboorteakte Wissekerke aktejaar 1821 nr 35]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Keukelaar [vader], Jan van Oost en Jacob J Simeijn. Adriana is overleden op 20-11-1904 om 11:00 in Oosterland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1904 [bron: Overlijdensakte Oosterland aktejaar 1904 nr 24]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Lindhout en Lambertus Johannes van Westen.

Kinderen van Marinus en Adriana:

1 Janna Pieternella Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.1], geboren op 07-08-1842 om 05:30 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1842 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1842 nr 141]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Gilden, Jacobus Keukelaar [grootvader moederszijde] en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader]. Janna is overleden op 14-06-1850 om 01:00 in Zierikzee, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1850 [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1850 nr 79]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Jansen en Johannes de Vos.
2 Jacobus Johan Fonteijne, geboren op 25-10-1843 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.
3 Leendert Fontijne, geboren op 26-04-1845 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.
4 Pieternella Maria Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.4], geboren op 09-03-1847 om 04:00 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1847 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1847 nr 49]. Bij de geboorteaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Gilden, Matthijs Plaum en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader]. Pieternella is overleden op 09-04-1850 om 10:00 in Zierikzee, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1850 [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1850 nr 56]. Bij de overlijdensaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Herman van Delsen en Johannes de Vos.
5 Karel Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.5], geboren op 24-03-1849 om 23:00 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1849 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1849 nr 69]. Bij de geboorteaangifte van Karel waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Gilden, Jacobus Keukelaar [grootvader moederszijde] en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader]. Karel is overleden op 07-06-1849 om 03:00 in Zierikzee, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1849 [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1849 nr 79]. Bij de overlijdensaangifte van Karel waren de volgende getuigen aanwezig: Joost Uil en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader].
6 Pieter Johannes Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.6], geboren op 01-09-1850 om 11:00 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1850 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1850 nr 150]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Dignus Grootveld, Pieter Legemate en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader]. Pieter is overleden op 23-02-1851 om 21:00 in Zierikzee, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1851 [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1851 nr 28]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Herman van Delsen en Johannes de Vos.


1.1.7.1.4.2.2.1.3 Jan Fontijne is geboren op 30-11-1820 om 04:00 in Noordgouwe, zoon van Leendert Fonteine (zie 1.1.7.1.4.2.2.1) en Janna van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1820 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1820 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Dalebout, Cornelis Marinus Quist en Leendert Fonteine (1795-1876) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1] [vader]. Jan is overleden op 19-08-1896 om 22:00 in Noordgouwe, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1896 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1896 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse en Pieter Vink.
Notitie bij Jan: In diverse akten staat hij vermeld als Fonteine/Fonteijne
Beroepen:
Hovenier
Brievengaarder   [bron: ZNI 1869-08-22]
Getuige bij:
04-04-1848     geboorteaangifte Johan Koenraad Fonteijne (1848-1898) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1848 nr 12]
23-11-1849     geboorteaangifte Leendert Fonteijne (1849-1940)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1849 nr 30]
23-11-1849     geboorteaangifte Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1849 nr 30]
19-08-1851     geboorteaangifte Ida Fonteijne (1851-1885)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1851 nr 22]
19-08-1851     geboorteaangifte Ida Fonteijne (1851-1885) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1851 nr 22]
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1845 in Zierikzee [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1845 nr 26] met Geertrui Hammer, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Jongmans, Jan van de Velde, Johannes de Vos en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [broer bruidegom]. Geertrui is geboren op 16-02-1815 om 03:00 in Schoonhoven, dochter van Johan Coenraad Hammer en Johanna Ida Josenhans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1815 [bron: Geboorteakte Schoonhoven aktejaar 1815 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Berghe, Johan Coenraad Hammer [vader] en Gerret Zwaantjes. Geertrui is overleden op 30-05-1866 om 01:00 in Noordgouwe, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1866 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1866 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Marinus van der Wielen.
Notitie bij overlijden van Geertrui: Successie memorie 18-09-1873 Noordgouwe kantoor Zieirkzee nr 2/6371-1873 inventarisnr 707 flimboxnr 110
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 06-04-1870 in Zierikzee [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1870 nr 8] met Anna Spork, 49 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Heuseveld, Jan Eliza de Kok, Pieter Spork en Jan van de Velde. Anna is geboren op 08-08-1820 om 07:00 in Zierikzee, dochter van Pieter Spork en Maria Bakkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1820 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1820 nr 156]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Spork, Pieter Teijselaar en Cornelis Teijselaar. Anna is overleden op 18-09-1873 om 14:00 in Noordgouwe, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1873 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1873 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Marinus van der Wielen.
Notitie bij overlijden van Anna: Succesie memorie 18-09-1873 Noordgouwe kantoor Zierikzee nr 2/6371-1873 inventarisnr 714 filmbox 111
zij was weduwe van bastiaan Heuseveld
Anna trouwde later op 06-04-1870 in Zierikzee [bron: Huwelijksakte Zierikzee aktejaar 1870 nr 8] met Bastiaan Heuseveld.
Notitie bij Anna: Zij was weduwe van Bastiaan Heuseveld
(3) trouwde, 54 jaar oud, op 24-11-1875 in Zierikzee [bron: Huwelijksakte Zierikzee aktejaar 1875 nr 57] met Tona van der Mussele, 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Tona: zij trouwden onder huwelijksevoorwaarden bij notaris J.M. Bouwin
Tona is geboren op 01-07-1824 om 07:00 in Zierikzee, dochter van Tonis van der Mussele en Catharina Elisabeth van Verheijde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-07-1824 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1824 nr 117]. Bij de geboorteaangifte van Tona waren de volgende getuigen aanwezig: Jan den Blaauwen, Thomas Brouwers en Tonis van der Mussele. Tona is overleden op 20-03-1911 om 15:00 in Noordgouwe, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1911 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1911 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Tona waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Akkerdaas en Pieter Kort.

Kinderen van Jan en Geertrui:

1 Johan Koenraad Fonteijne, geboren op 04-04-1848 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.
2 Leendert Fonteijne, geboren op 23-11-1849 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.
3 Ida Fonteijne, geboren op 19-08-1851 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.3.


1.1.7.1.4.10.1.3.1 Adriaan Berman is geboren op 05-09-1836 in Dreischor, zoon van Cornelis Berman en Maria Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1836 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 25]. Adriaan is overleden op 07-02-1867 in Dreischor, 30 jaar oud [bron: Overlijdingsakte Dreischor 181101941 nr 3]. Adriaan trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1865 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr: 2] met Maatje van der Linde.

1.1.7.1.4.10.1.6.2 Kaatje Fonteijne is geboren op 22-04-1838 om 08:00 in Dreischor, dochter van Pieter Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6) en Aaltje van der Linde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1838 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1838 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Kaatje waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Everwijn en Cornelis Monte. Kaatje is overleden op 20-12-1862 om 20:00 in Noordgouwe, 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1862 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1862 nr 19]. Bij de overlijdensaangifte van Kaatje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Marinus de Jonge (1838-1869) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.2] [echtgenoot]. Kaatje trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1860 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1860 nr 3] met Marinus de Jonge, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kaatje en Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bleiker, Cornelis Eijke, Johannes Eijke en Arij van der Have.
Notitie bij het huwelijk van Kaatje en Marinus: Huwelijkseafkondigingen 22/29-04-1860
Marinus is geboren op 06-03-1838 om 16:00 in Noordgouwe, zoon van Marinus de Jonge en Johanna de Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1838 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1838 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus de Jonge [vader], Jan Pieter van der Linde en Cornelis Steur. Marinus is overleden op 20-08-1869 om 18:00 in Noordgouwe, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1869 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1869 nr9]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal en Pieter Romijn. Marinus trouwde later op 16-04-1864 in Dreischor met Anna van As.
Getuige bij:
11-10-1846     geboorteaangifte Janna Fonteijne (1846-1925)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1846 nr 24]
27-01-1861     geboorteaangifte Johannis de Jonge (geb. 1861) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1861 nr 4]
26-11-1862     overlijdensaangifte de Jonge (1862-1862) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.2.2]     [vader]   [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1862 nr 3]
21-12-1862     overlijdensaangifte Kaatje Fonteijne (1838-1862) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.2]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1862 nr 19]

Kinderen van Kaatje en Marinus:

1 Johannis de Jonge [1.1.7.1.4.10.1.6.2.1], geboren op 26-01-1861 om 16:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1861 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1861 nr 4]. Bij de geboorteaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Ree, Pieter Romijn en Marinus de Jonge (1838-1869) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.2] [vader].
Getuige bij:
05-11-1917     geboorteaangifte Pieter Hendrik Hage (geb. 1917) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.4.4]     [achterneef van moeder]   [bron: Geboorteakte Ellemeet aktejaar 1917 nr 14]
2 de Jonge [1.1.7.1.4.10.1.6.2.2], levenloos geboren dochter, geboren op 26-11-1862 om 05:00 in Noordgouwe. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1862 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1862 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Marinus de Jonge (1838-1869) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.2] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.6.7 Cornelia Fonteine is geboren op 14-09-1847 om 09:00 in Dreischor, dochter van Pieter Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6) en Aaltje van der Linde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1847 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1847 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Johannes Eijke. Cornelia is overleden op 03-05-1907 om 12:00 in Dreischor, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1907 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1907 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Kosten en Pieter van der Linde (1881-1933) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7.2] [zoon]. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1877 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1877 nr 7] met Willem van der Linde, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis van der Velde, Willem Verhulst, Cornelis Fonteijne (1836-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.1] [broer bruid] en Leendert Fonteine (1845-1901) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.6] [broer bruid]. Willem is geboren op 31-12-1849 om 01:00 in Dreischor, zoon van Jan van der Linde en Janna van Bloois. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1849 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1849 nr 38]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Eijke, Jan van der Linde [vader] en Cornelis Tuijn.
Getuige bij:
14-07-1879     geboorteaangifte Janna van der Linde (1879-1955) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1879 nr 24]
11-04-1881     geboorteaangifte Pieter van der Linde (1881-1933)   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 17]
11-04-1881     geboorteaangifte Pieter van der Linde (1881-1933) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 17]
20-02-1883     geboorteaangifte Jan van der Linde (1883-1897) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1883 nr 3]
18-07-1884     geboorteaangifte Cornelis van der Linde (1884-1884) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 13]
10-02-1888     geboorteaangifte Aaltje van der Linde (1888-1964) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 3]

Kinderen van Cornelia en Willem:

1 Janna van der Linde, geboren op 13-07-1879 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.7.1.
2 Pieter van der Linde, geboren op 09-04-1881 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.7.2.
3 Jan van der Linde [1.1.7.1.4.10.1.6.7.3], geboren op 19-02-1883 om 20:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1883 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1883 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck, Adriaan der Weduwe en Willem van der Linde (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7] [vader]. Jan is overleden op 30-08-1897 om 05:30 in Dreischor, 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1897 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1897 nr 16]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
4 Cornelis van der Linde [1.1.7.1.4.10.1.6.7.4], geboren op 18-07-1884 om 07:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1884 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 13]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Athonij Verjaal en Willem van der Linde (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7] [vader]. Cornelis is overleden op 24-08-1884 om 21:00 in Dreischor, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1884 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1884 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos en Athonij Verjaal.
5 Aaltje van der Linde, geboren op 09-02-1888 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.7.5.


1.1.7.1.4.10.1.6.9 Maria Fonteine is geboren op 05-02-1852 om 12:00 in Dreischor, dochter van Pieter Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6) en Aaltje van der Linde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1852 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1852 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Eijke en Jan van Speijer. Maria is overleden op 15-10-1929 om 04:00 in Zonnemaire, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1929 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire aktejaar 1929 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel de Roo en Krijn Cornelis van der Weel.
Notitie bij Maria: Zij staat in diverse akten vermeld als Fonteijne/Fonteine
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1877 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1877 nr 2] met Frans van Bloois, 24 jaar oud. Frans is geboren op 27-12-1852 om 15:00 in Dreischor, zoon van Dingeman van Bloois en Cornelia de Bil. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1852 [bron: Geboorteakte Drieschor aktejaar 1852 nr 51]. Bij de geboorteaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Dingeman van Bloois [vader] en Johannis der Weduwen. Frans is overleden op 30-01-1918 om 21:00 in Zonnemaire, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1918 [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1918 nr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper van Almenkerk en Herman Evertse.
Beroep:
Veldarbeider (Huwelijkseakte van zijn zoon Dingeman)   [bron: Huwelijkseakte Terneuzen 1796-1922 nr 32]
Getuige bij:
06-05-1878     geboorteaangifte Cornelia van Bloois (geb. 1878) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1878 nr 16]
22-12-1879     geboorteaangifte Aaltje van Bloois (1879-1957) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1879 nr 42]
11-06-1881     geboorteaangifte Dingeman van Bloois (1881-1943) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 26]
25-09-1882     geboorteaangifte Pieternella van Bloois (1882-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1882 nr 28]
08-10-1883     geboorteaangifte Kaatje van Bloois (1883-1885) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1883 nr 32]
03-12-1884     geboorteaangifte Pieter van Bloois (1884-1956) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 37]
06-01-1886     geboorteaangifte Kaatje van Bloois (geb. 1886) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1886 nr 3]
04-07-1887     geboorteaangifte Cornelis van Bloois (geb. 1887) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1887 nr 19]
24-12-1888     geboorteaangifte Leendert van Bloois (1888-1888) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 35]
26-12-1889     geboorteaangifte Leendert van Bloois (1889-1890) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.10]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1889 nr 43]
04-08-1891     geboorteaangifte Leendert van Bloois (geb. 1891) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.11]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1891 nr 24]
04-07-1893     geboorteaangifte Adriaan van Bloois (1893-1894) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.12]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1893 nr 17]
17-06-1895     geboorteaangifte Adriaan van Bloois (geb. 1895) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.13]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1895 nr 11]

Kinderen van Maria en Frans:

1 Cornelia van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.1], geboren op 06-05-1878 om 02:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-05-1878 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1878 nr 16]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Everwijn, Johannis Marinus Snouck en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader].
2 Aaltje van Bloois, geboren op 20-12-1879 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.9.2.
3 Dingeman van Bloois, geboren op 10-06-1881 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.9.3.
4 Pieternella van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.4], geboren op 24-09-1882 om 14:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1882 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1882 nr 28]. Bij de geboorteaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck, Athonij Verjaal en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Pieternella is overleden op 26-10-1882 om 10:00 in Dreischor, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1882 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1882 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Pieternella waren de volgende getuigen aanwezig: Joris Cornelis Modderkreeke en Johannis Marinus Snouck.
5 Kaatje van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.5], geboren op 07-02-1883 om 12:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1883 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1883 nr 32]. Bij de geboorteaangifte van Kaatje waren de volgende getuigen aanwezig: Athonij Verjaal, Adriaan der Weduwe en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Kaatje is overleden op 02-02-1885 om 18:00 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1885 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1885 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Kaatje waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos en Adriaan der Weduwe.
6 Pieter van Bloois, geboren op 02-12-1884 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.9.6.
7 Kaatje van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.7], geboren op 05-01-1886 om 22:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1886 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1886 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Kaatje waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader].
8 Cornelis van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.8], geboren op 03-07-1887 om 12:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1887 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1887 nr 19]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader].
9 Leendert van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.9], geboren op 23-12-1888 om 01:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1888 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 35]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Leendert is overleden op 30-12-1888 om 23:00 in Dreischor, 7 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1888 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1888 nr 19]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos en Adriaan der Weduwe.
10 Leendert van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.10], geboren op 25-12-1889 om 15:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1889 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1889 nr 43]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Leendert is overleden op 09-09-1890 om 07:00 in Dreischor, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1890 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1890 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos en Adriaan der Weduwe.
11 Leendert van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.11], geboren op 04-08-1891 om 04:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1891 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1891 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Anthonij Padmos en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader].
12 Adriaan van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.12], geboren op 04-07-1893 om 14:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1893 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1893 nr 17]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Adriaan de Roo en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Adriaan is overleden op 17-02-1894 om 03:00 in Dreischor, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1894 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1894 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan de Roo en Athonij Verjaal.
13 Adriaan van Bloois [1.1.7.1.4.10.1.6.9.13], geboren op 15-06-1895 om 09:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1895 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1895 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Adriaan de Roo en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.6.11 Adriaantje Tannetje Fonteine is geboren op 04-02-1860 om 17:00 in Dreischor, dochter van Pieter Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6) en Aaltje van der Linde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1860 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1860 nr 4]. Bij de geboorteaangifte van Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bleiker en Cornelis Koole. Adriaantje is overleden op 29-06-1903 om 12:00 in Dodrecht, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1903 [bron: Overlijdensakte Dordrecht aktejaar 1903 nr 391]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs van Schelt en Bernardus Hubertus van Zuilichem. Adriaantje trouwde, 21 jaar oud, op 18-11-1881 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1881 nr 11] met Pieter Krepel, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriaantje en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Zeger van de Linde, Abraham Remeeus, Jacob Verjaal en Cornelis Fonteijne (1836-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.1] [broer bruid]. Pieter is geboren op 05-10-1860 om 02:30 in Dodrecht, zoon van Pieter Krepel en Geertje van der Doe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1860 [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1860 nr 28]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dooge, Pieter Krepel [vader] en Dingeman Telle. Pieter is overleden op 09-02-1936 om 16:00 in Dubbeldam, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1936 [bron: Overlijdensakte Dubbeldam aktejaar 1936 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Hubertus Zuilieham. Pieter trouwde later met Johanna Jansen.
Notitie bij Pieter: hij woonde met zijn trouwen in Nieuwerkerk
Beroep:
Assistent   [bron: Huwelijkseakte van zoon Pieter]
Getuige bij:
22-03-1882     geboorteaangifte Geertje Krepel (1882-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1882 nr 7]
30-08-1884     geboorteaangifte Pieter Krepel (geb. 1884) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1884 nr 745]
20-05-1887     geboorteaangifte Aaltje Krepel (geb. 1887) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1887 nr 435]
04-02-1891     geboorteaangifte Geertruida Krepel (geb. 1891) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1891 nr 125]

Kinderen van Adriaantje en Pieter:

1 Geertje Krepel [1.1.7.1.4.10.1.6.11.1], geboren op 21-03-1882 om 03:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1882 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1882 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Athonij Verjaal, Adriaan der Weduwe en Pieter Krepel (1860-1936) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11] [vader]. Geertje is overleden op 28-09-1882 om 18:00 in Dreischor, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1882 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1882 nr 19]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Joris Cornelis Modderkreeke en Athonij Verjaal.
2 Pieter Krepel, geboren op 27-08-1884 in Dordrecht. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.11.2.
3 Aaltje Krepel, geboren op 17-05-1887 in Dodrecht. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.11.3.
4 Geertruida Krepel, geboren op 02-02-1891 in Dodrecht. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.6.11.4.


1.1.7.1.4.10.1.8.1 Cornelis Fonteine is geboren op 05-07-1841 om 05:00 in Dreischor, zoon van Jacob Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8) en Elizabeth Moelker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1841 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1841 nr 16]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Jan Herman. Cornelis is overleden op 08-05-1912 om 19:30 in Dreischor, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1912 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1912 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Iman Willem van Stoppen en Maarten van der Velde.
Getuige bij:
24-07-1863     geboorteaangifte Elizabeth Fonteine (1863-1941) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1863 nr 15]
13-04-1865     geboorteaangifte Jan Fonteine (1865-1865) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1865 nr 13]
22-10-1865     overlijdensaangifte Jan Fonteine (1865-1865) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.2]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1865 nr 25]
18-06-1866     geboorteaangifte Jacob Fonteine (1866-1945) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1866 nr 15]
19-10-1868     geboorteaangifte Hendrik Fonteine (1868-1954) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1868 nr 32]
24-11-1871     geboorteaangifte Willem Fonteine (1871-1871) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1871 nr 42]
08-12-1871     overlijdensaangifte Johanna Walkier (1843-1871) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1871 nr 28]
12-12-1871     overlijdensaangifte Willem Fonteine (1871-1871) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.5]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte aktejaar 1871 nr 29]
28-05-1872     overlijdensaangifte Krina Fonteine (1852-1872) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.6]     [broer]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1872 nr 13]
27-05-1907     overlijdensaangifte Willemina Legemate (1850-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1907 nr 7]
Cornelis:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-03-1863 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1863 nr 14] met Johanna Walkier, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bleiker, Marinus Bleiker, Arij van der Have en Adriaan van Popering.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Johanna: Huwelijkseafkondigingen 01-03-1863
Johanna is geboren op 08-04-1843 om 12:00 in Kerkwerve, dochter van Hendrik Walkier en Janna Hanse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1871 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1843 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Blom, Anthonie Viergever en Hendrik Walkier [vader]. Johanna is overleden op 08-12-1871 om 07:30 in Dreischor, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1871 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1871 nr 28]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan de Wilde en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [echtgenoot].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 06-03-1875 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1875 nr 2] met Willemina Legemate, 24 jaar oud, nadat zij op 19-02-1875 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Berman, Johannes Clauding, Jacob Eijke en Joris Cornelis Modderkreeke. Willemina is geboren op 24-10-1850 om 23:00 in Kerkwerve, dochter van Pieter Legemate en Johanna Hanse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1850 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1850 nr 26]. Bij de geboorteaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Legemate [vader], Willem de Vrieze en Johannis van der Zande. Willemina is overleden op 27-05-1907 om 07:00 in Dreischor, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1907 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1907 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Kosten en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [echtgenoot].

Kinderen van Cornelis en Johanna:

1 Elizabeth Fonteine, geboren op 23-07-1863 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.1.
2 Jan Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.2], geboren op 13-04-1865 om 10:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1865 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1865 nr 13]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Bleiker, Jan Hordijk en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader]. Jan is overleden op 22-10-1865 om 15:00 in Dreischor, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1865 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1865 nr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Samuel Klaasse en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader].
3 Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.3], geboren op 17-06-1866 om 19:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-06-1866 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1866 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bleiker, Willem Viergever en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader]. Jacob is overleden op 07-04-1945 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-04-1945 [bron: Overlijdigsakte Bergen op Zoom 1811-1955 nr 1].
Notitie bij Jacob: Hij heeft ook nog in de Psychiatrische inrichting st Jorisgasthuis te Delft gezeten
Bevolkingsregister:
Deel: 45-Gestichten IV-Vrederust,folie 21 vanuit Delft aangekomen op 20-04-1921   [bron: Bevolkingregister van Bergen op Zoom]
4 Hendrik Fonteine, geboren op 17-10-1868 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.
5 Willem Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.5], geboren op 24-11-1871 om 03:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1871 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1871 nr 42]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis van der Linde, Cornelis Weduwen en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader]. Willem is overleden op 12-12-1871 om 11:00 in Dreischor, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1871 [bron: Overlijdingsakte aktejaar 1871 nr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Lemson en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.8.4 Willem Fonteine is geboren op 21-04-1847 om 19:40 in Dreischor, zoon van Jacob Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8) en Elizabeth Moelker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1847 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1847 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen en Marc Patmos. Willem is overleden op 09-08-1913 om 14:30 in Kerkwerve, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1913 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1913 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Hendrikse en Triest de Jonge.
Getuige bij:
24-08-1876     geboorteaangifte Elizabeth Fonteine (1876-1964) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1876 nr 22]
06-02-1878     geboorteaangifte Adriaantje Fonteine (geb. 1878) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1878 nr 3]
25-02-1880     overlijdensaangifte Fonteine (1880-1880) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.3]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1880 nr 124]
13-10-1881     overlijdensaangifte Fonteine (1881-1881) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.4]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1881nr 132]
13-12-1882     geboorteaangifte Cornelia Fonteine (1882-1905) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1882 nr 223]
12-05-1884     geboorteaangifte Leendert Fonteine (1884-1885) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1884 nr 79]
09-09-1887     geboorteaangifte Bastiana Fonteine (geb. 1887) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe akte 1887 nr 14]
29-09-1888     overlijdensaangifte Fonteine (1888-1888) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.9]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1888 nr 15]
05-02-1890     geboorteaangifte Krina Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1890 nr 5]
06-12-1893     geboorteaangifte Leendert Fonteine (1893-1894) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.11]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1893 nr 30]
25-10-1894     overlijdensaangifte Leendert Fonteine (1893-1894) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.11]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1894 nr 14]
04-12-1895     geboorteaangifte Jakob Leendert Fonteine (1895-1968) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.12]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1895 nr 25]
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 13-04-1876 in Kerkwerve [bron: Huwelijkseakte Kerkwerve aktejaar 1876 nr 1] met Lena van Westenbrugge, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Burg, Pieter Evertse, Jakobus Johannis Magchielse en Johannis van der Zande. Lena is geboren op 12-08-1851 om 16:00 in Kerkwerve, dochter van Leendert van Westenbrugge en Adriana Natte. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1851 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1851 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Boluijt, Leendert van Westenbrugge [vader] en Johannis van der Zande. Lena is overleden op 27-02-1919 om 05:00 in Kerkwerve, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1919 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1919 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Triest de Jonge en Hendrikus Kesteloo.

Kinderen van Willem en Lena:

1 Elizabeth Fonteine, geboren op 23-08-1876 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.1.
2 Adriaantje Fonteine, geboren op 05-02-1878 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.
3 Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.4.3], levenloos geboren dochter, geboren op 25-08-1880 in Zierikzee. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1880 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1880 nr 124]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Quant en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader].
4 Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.4.4], levenloos geboren zoon, geboren op 13-10-1881 in Zierikzee. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1881 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1881nr 132]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Quant en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader].
5 Cornelia Fonteine, geboren op 12-12-1882 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.5.
6 Leendert Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.4.6], geboren op 11-05-1884 om 16:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1884 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1884 nr 79]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Loenjers, Johannes de Vos en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Leendert is overleden op 27-06-1885 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1885 [bron: Overlijdingsakte Dreischor 1811-1941 nr 23].
7 Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.4.7], levenloos geboren zoon, geboren op 15-07-1886 in Noordgouwe. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1886 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1886 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse en Pieter Vink.
8 Bastiana Fonteine, geboren op 09-09-1887 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.
9 Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.4.9], levenloos geboren zoon, geboren op 29-09-1888 in Kerkwerve. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-09-1888 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1888 nr 15]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis op den Brouw en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader].
10 Krina Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.
11 Leendert Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.4.11], geboren op 06-12-1893 om 10:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1893 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1893 nr 30]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanis Bongaards, Jan Evertse en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Leendert is overleden op 25-10-1894 om 04:00 in Kerkwerve, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1894 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1894 nr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Evertse en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader].
12 Jakob Leendert Fonteine, geboren op 03-12-1895 in Kerkwerve. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.12.


1.1.7.1.4.10.1.8.5 Cornelia Fonteine is geboren op 18-04-1850 om 15:00 in Dreischor, dochter van Jacob Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8) en Elizabeth Moelker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1850 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1850 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Moelker en Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [oom vaderszijde]. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1877 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1877 nr 5] met Pieter Tuinman, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dooge, Guiljam Dooge, Hendrik Everwijn en Pieter Zeger van de Linde.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Pieter: zij zijn op 31-07-1880 naar Noord-Amerika vertrokken
Pieter is geboren op 11-01-1846 om 06:00 in Dreischor, zoon van Willem Tuinman en Aaltje van der Doe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1846 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1846 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen, Gerard van der Stolpe en Willem Tuinman [vader].

Kinderen van Cornelia en Pieter:

1 Willem Tuinman [1.1.7.1.4.10.1.8.5.1], geboren op 01-05-1878 om 02:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1878 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1878 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Athonij Verjaal en Pieter Tuijman (geb. 1846).
2 Jakop Tuinman, geboren in 10-1890 in Grand Rapid Michigan. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.5.2.


1.1.7.1.4.10.1.8.7 Jan Fonteine is geboren op 11-07-1855 om 03:00 in Dreischor, zoon van Jacob Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8) en Elizabeth Moelker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1855 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1855 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Bleijker en Johannes Kip. Jan is overleden op 01-09-1942 om 05:15 in Dreischor, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1942 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1942 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard.
Getuige bij:
02-02-1880     geboorteaangifte Jacob Leendert Fonteine (1880-1880) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1880 nr 8]
02-09-1880     overlijdensaangifte Jacob Leendert Fonteine (1880-1880) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.1]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1880 nr 13]
06-06-1881     geboorteaangifte Adriana Elizabeth Fonteine (1881-1944) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 24]
30-08-1882     geboorteaangifte Cornelis Fonteine (1882-1949) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1882 nr 26]
24-01-1884     geboorteaangifte Leendert Fonteine (1884-1884) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 2]
18-06-1884     overlijdensaangifte Leendert Fonteine (1884-1884) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.4]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1884 nr 12]
26-05-1885     geboorteaangifte Willem Fonteine (1885-1946) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1885 nr 13]
18-09-1886     geboorteaangifte Lena Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1886 nr 37]
14-02-1888     geboorteaangifte Jacoba Fonteine (1888-1947) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 4]
19-04-1889     geboorteaangifte Bastiana Fonteine (1889-1890) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1889 nr 16]
11-09-1890     geboorteaangifte Marinus Fonteine (1890-1890) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1890 nr 26]
05-01-1892     geboorteaangifte Leendert Fonteine (1892-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.10]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1892 nr 2]
15-06-1894     geboorteaangifte Elizabeth Fonteine (1894-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.11]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1894 nr 8]
20-10-1896     geboorteaangifte Neeltje Fonteine (1896-1901) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.12]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1896 nr 33]
21-01-1901     geboorteaangifte Cornelia Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.13]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1901 nr 1]
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 05-09-1879 in Kerkwerve [bron: Huwelijkseakte Kerkwerve aktejaar 1879 nr 5] met Elisabeth van Westenbrugge, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Burgoud, Pieter Evertse, Jakobus Johannis Machielse en Johannis van der Zande. Elisabeth is geboren op 05-05-1859 in Kerkwerve [bron: Inschijving van geboorte Kerkwerve], dochter van Leendert van Westenbrugge en Adriana Natte. Elisabeth is overleden op 25-05-1931 om 17:00 in Dreischor, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1931 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1931 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Natte en Maarten van der Velde.

Kinderen van Jan en Elisabeth:

1 Jacob Leendert Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.7.1], geboren op 01-02-1880 om 21:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1880 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1880 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Athonij Verjaal, Willem Vlaander en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Jacob is overleden op 02-09-1880 om 00:30 in Dreischor, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1880 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1880 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Everwijn en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader].
Notitie bij overlijden van Jacob: hij was maar 7 maanden
2 Adriana Elizabeth Fonteine, geboren op 05-06-1881 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.
3 Cornelis Fonteine, geboren op 28-08-1882 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.
4 Leendert Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.7.4], geboren op 23-01-1884 om 18:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1884 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwen en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Leendert is overleden op 18-06-1884 om 02:30 in Dreischor, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1884 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1884 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader].
5 Willem Fonteine, geboren op 25-05-1885 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.5.
6 Lena Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.6.
7 Jacoba Fonteine, geboren op 13-02-1888 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.7.
8 Bastiana Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.7.8], geboren op 18-04-1889 om 00:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1889 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1889 nr 16]. Bij de geboorteaangifte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwen en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Bastiana is overleden op 02-10-1890 om 20:30 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1890 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1890 nr 27]. Bij de overlijdensaangifte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck en Adriaan der Weduwe.
9 Marinus Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.7.9], geboren op 09-08-1890 om 16:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1890 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1890 nr 26]. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Johannis Marinus Snouck en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Marinus is overleden op 20-09-1890 om 06:00 in Dreischor, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-09-1890 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1890 nr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos en Adriaan der Weduwen.
10 Leendert Fonteine, geboren op 04-01-1892 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.10.
11 Elizabeth Fonteine, geboren op 15-06-1894 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.11.
12 Neeltje Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.7.12], geboren op 19-10-1896 om 20:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1896 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1896 nr 33]. Bij de geboorteaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Adriaan de Roo en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Neeltje is overleden op 28-02-1901 om 23:00 in Dreischor, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1901 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1901 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
13 Cornelia Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.13.


1.1.7.1.4.10.1.8.8 Nicolaas Fonteine is geboren op 14-02-1859 om 06:30 in Dreischor, zoon van Jacob Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8) en Willemijntje van der Vate. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1859 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1859 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Arij van der Have en Adriaan de Wilde. Nicolaas is overleden op 17-09-1923 om 11:00 in Dreischor, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1923 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1923 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Keetje Kort en Maarten van der Velde.
Getuige bij:
18-01-1869     geboorteaangifte Cornelis Fonteine (1896-1930) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.11]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1869 nr 2]
16-05-1884     geboorteaangifte Jacob Fonteine (1884-1885) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 10]
26-07-1885     overlijdensaangifte Jacob Fonteine (1884-1885) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.2]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1885 nr 25]
05-12-1885     geboorteaangifte Marinus Fonteine (1885-1953) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1885 nr 30]
15-01-1887     geboorteaangifte Willemina Fonteine (geb. 1887) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1887 nr 2]
20-01-1888     geboorteaangifte Johanna Helena Fonteine (1888-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 2]
22-07-1889     geboorteaangifte Leendert Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1889 nr 23]
17-02-1891     geboorteaangifte Cornelia Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1891 nr 5]
24-02-1892     geboorteaangifte DaniŽl Fonteine (1892-1959) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1892 nr 10]
31-08-1893     geboorteaangifte Jacob Fonteine (1893-1962) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.9]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1893 nr 23]
06-11-1894     geboorteaangifte Pieter Fonteine (1894-1969) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.10]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1894 nr 24]
23-01-1897     geboorteaangifte Joppa Fonteine (geb. 1897) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.12]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1897 nr 2]
18-06-1898     geboorteaangifte Janna Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.13]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1898 nr 19]
18-10-1899     geboorteaangifte Bartel Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.14]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1899 nr 28]
15-03-1905     geboorteaangifte Willemina Fonteine (geb. 1905) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.4.1]     [grootvader moederszijde]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1905 nr 8]

Kinderen van Nicolaas uit onbekende relatie:

1 Willem van Donge [1.1.7.1.4.10.1.8.8.1], geboren op 11-09-1880 om 05:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1881 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 31]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus van Donge, Hendrik Everwijn en Johannis Marinus Snouck.
Notitie bij de geboorte van Willem: Hij was een voorkind
Willem is overleden op 09-07-1897 om 18:30 in Dreischor, 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1897 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1897 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
2 Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.8.2], geboren op 15-05-1884 om 23:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1884 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Johannis Marinus Snouck en Nicolaas Fonteine (1859-1923) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8] [vader]. Jacob is overleden op 26-07-1885 om 01:30 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-07-1885 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1885 nr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck en Nicolaas Fonteine (1859-1923) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8] [vader].
3 Marinus Fonteine, geboren op 04-12-1885 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.3.
4 Willemina Fonteine, geboren op 14-01-1887 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.4.
5 Johanna Helena Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.8.5], geboren op 19-01-1888 om 13:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1888 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Nicolaas Fonteine (1859-1923) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8] [vader]. Johanna is overleden op 24-12-1907 om 13:30 in Rotterdam, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1907 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1888 nr 1].
6 Leendert Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.6.
7 Cornelia Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.7.
8 DaniŽl Fonteine, geboren op 23-02-1892 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.8.
9 Jacob Fonteine, geboren op 31-08-1893 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.9.
10 Pieter Fonteine, geboren op 06-11-1894 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.10.
11 Cornelis Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.8.11], geboren op 17-01-1896 om 18:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1869 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1869 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Adriaan de Roo en Nicolaas Fonteine (1859-1923) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8] [vader]. Cornelis is overleden op 28-05-1930 om 18:30 in Nieuwveen, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1930 [bron: Overlijdingsakte Nieuwveen aktejaar 1930 nr 18]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Ruth de Ball en Johannes Hermanus Kramer.
Getuige bij:
16-02-1921     huwelijk Pieter Verloo (geb. 1896) en Joppa Fonteine (geb. 1897) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.12]     [broer bruid]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1921 nr 1]
07-04-1922     huwelijk Bartel Fonteine en Adriaantje Stoutjesdijk [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.8.14]     [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksakte Oosterland aktejaar 1922 nr 4]
12 Joppa Fonteine, geboren op 23-01-1897 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.12.
13 Janna Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.13.
14 Bartel Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.8.14.


1.1.7.1.4.10.1.10.2 Cornelia Dooge is geboren op 14-10-1853 om 05:00 in Dreischor, dochter van Jan Dooge en Lena Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1853 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1853 nr 38]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van de Velde, Pieter Fonteine (1813-1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6] [oom moederszijde] en Jan Dooge (1829-1876) [zie 1.1.7.1.4.10.1.10] [vader]. Cornelia is overleden op 11-03-1941 om 22:00 in Kerkwerve, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1941 [bron: Overlijdensakte Kerkwerve aktejaar 1941 nr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Jan van Strien. Cornelia trouwde met Marinus Rotte. Marinus is geboren op 11-11-1851 in Kerkwerve.

1.1.7.1.4.11.4.1.1 Marinus Cornelis Klaasse is geboren op 21-05-1875 om 19:00 in Dreischor, zoon van Jacob Klaasse en Jacoba Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1875 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1875 nr 19]. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van der Doe en Leendert Lemson. Marinus is overleden op 29-01-1944 om 16:30 in Dreischor, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1944 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1944 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Gouszwaard. Marinus trouwde met Johanna Zegerina Dooge. Johanna is geboren omstreeks 1876 in Dreischor. Johanna trouwde later op 02-05-1902 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 4] met Marinus Cornelis Klaasse (geb. 1875).

1.1.7.1.4.11.4.1.2 Cornelis Klaasse is geboren op 27-11-1876 om 20:00 in Dreischor, zoon van Jacob Klaasse en Jacoba Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1876 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1876 nr 34]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Moerland en Johannis Marinus Snouck. Cornelis is overleden op 31-08-1957 om 10:30 in Dreischor, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1957 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1957 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 01-03-1905 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1905 nr 2] met Cornelia van der Linde, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1880 in Dreischor.

1.1.7.1.4.11.4.1.3 Liza Klaasse is geboren op 17-08-1878 om 13:00 in Dreischor, zoon van Jacob Klaasse en Jacoba Fonteine (zie 1.1.7.1.4.11.4.1). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1878 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1878 nr 27]. Bij de geboorteaangifte van Liza waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Everwijn en Johannis Marinus Snouck. Liza is overleden op 28-10-1932 om 21:00 in Zierikzee, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1932 [bron: Overlijdingsakte Zierikzee aktejaar 1932 nr 64]. Bij de overlijdensaangifte van Liza waren de volgende getuigen aanwezig: Joost Rotte en Jacob Verseput. Liza trouwde, 26 jaar oud, op 09-06-1905 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1905 nr 6] met Neeltje Kosten, ongeveer 26 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1879 in Renesse.

1.1.7.3.2.2.2.9.1 Jan Fontijne is geboren op 04-10-1836 om 15:00 in Dreischor, zoon van Hubrecht Fonteine (zie 1.1.7.3.2.2.2.9) en Johanna Leendertse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1836 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1836 nr 30]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Monte, Athonij Verjaal en Hubrecht Fonteine (1810-1877) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9] [vader]. Jan is overleden op 07-11-1899 om 09:00 in Kerkwerve, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1899 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1899 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Evertse en Martinus Rotte.
Notitie bij Jan: Hij staat in diverse akten vermeld als Fonteijne/Fonteine en Fontijne
Getuige bij:
02-03-1869     geboorteaangifte Hubrecht Kornelis Fonteine (1869-1890) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1869 nr 5]
29-01-1876     geboorteaangifte Grietje Fontijne (1876-1877) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1876 nr 5]
28-03-1884     geboorteaangifte Johanna Fonteine (1884-1925) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1884 nr 4]
30-10-1886     geboorteaangifte Marinus Fonteine (1886-1970) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kwekrwerve aktejaar 1886 nr 23]
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 15-11-1865 in Duivendijke met Cornelia Jonker, 22 jaar oud, nadat zij op 25-08-1865 in Duivendijke in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Adrianus Hollander, Stoffel Jonker, Frans de Kok en Jan Kristelijn.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelia: Huwelijkseafkondigingen 27-08-1865
Cornelia is geboren op 15-09-1843 om 02:00 in Duivendijke, dochter van Thonis Jonker en Adriaantje van Krimpen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1843 [bron: Geboorteakte Duivendijke aktejaar 1843 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Thonis Jonker [vader], Adriaan de Kok en Bastiaan Kostense. Cornelia is overleden op 11-12-1874 om 23:00 in Kerkwerve, 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1874 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1874 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Johannis van der Zande.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 24-03-1875 in Kerkwerve met Janna Beije, 27 jaar oud. Janna is geboren op 27-04-1847 om 18:00 in Kerkwerve, dochter van Kornelis Beije en Grietje Vlaander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1847 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1847 nr 9]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Kornelis Beije [vader], Cornelis van Burg en Johannis Hazebroek. Janna is overleden op 01-08-1876 om 03:00 in Noordgouwe, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1876 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1876 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Bartel van Verre.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 28-03-1878 in Poortvliet [bron: Huwelijkseakte Poortvliet aktejaar 1878 nr 2] met Sara Johanna Capelle, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonie van Beek, Johannis van der Bel, FranÁus van Dijke en Leendert van Zatbommel. Sara is geboren op 21-09-1848 om 15:00 in Nieuwerkerk, dochter van Adrianus Capelle en Maatje van Graafeiland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1848 [bron: Geboorteakte Nieuwerkerk aktejaar 1848 nr 25]. Bij de geboorteaangifte van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Thomas Brouwer, Adrianus Capelle [vader] en Simon Kister. Sara is overleden op 23-11-1918 om 14:30 in Zierikzee, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1918 [bron: Overlijdensakte Kerkwerve aktejaar 1918 nr 15]. Bij de overlijdensaangifte van Sara waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Evertse en Adriaan Kloet.

Kinderen van Jan en Cornelia:

1 Hubrecht Kornelis Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.9.1.1], geboren op 02-03-1869 om 11:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1869 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1869 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Hubrecht waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Evertse, Johannis van der Zande en Jan Fontijne (1836-1899) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1] [vader]. Hubrecht is overleden op 28-12-1890 om 13:00 in Kerkwerve, 21 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1890 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1890 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Hubrecht waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan op den Brouw en Pieter Jonker.
2 Adriana Johanna Fonteine, geboren op 26-11-1871 in Kerkwerve. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.1.2.

Kind van Jan en Janna:

3 Grietje Fontijne [1.1.7.3.2.2.2.9.1.3], geboren op 28-01-1876 om 22:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1876 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1876 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Pieter Romijn en Jan Fontijne (1836-1899) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.1] [vader]. Grietje is overleden op 01-08-1877 om 15:00 in Noordgouwe, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1877 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1877 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn en Bartel van Verre.

Kinderen van Jan en Sara:

4 Hendrik Johannis Fontijne. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.1.4.
5 Johanna Fonteine, geboren op 27-03-1884 in Kerkwerve. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.1.5.
6 Marinus Fonteine, geboren op 29-10-1886 in Kerkwerve. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.1.6.


1.1.7.3.2.2.2.9.2 Hendrik Fontijne is geboren op 28-12-1838 om 11:00 in Dreischor, zoon van Hubrecht Fonteine (zie 1.1.7.3.2.2.2.9) en Johanna Leendertse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1838 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1838 nr 40]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: David Akkerdaas, Cornelis Monte en Hubrecht Fonteine (1810-1877) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9] [vader]. Hendrik is overleden op 05-05-1872 om 18:00 in Dreischor, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1872 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1872 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Lemson en Dirk van der Linde.
Getuige bij:
14-07-1864     geboorteaangifte Hubrecht Marinus Fonteine (geb. 1864) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1864 nr 23]
17-06-1867     overlijdensaangifte Janna Fonteijne (1844-1867)   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1867 nr 6]
10-11-1867     geboorteaangifte Marinus Cornelis Fonteine (1867-1894)   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1867 nr 23]
10-11-1867     geboorteaangifte Marinus Cornelis Fonteine (1867-1894) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1867 nr 23]
30-08-1869     geboorteaangifte Johanna Fonteine (geb. 1869) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1869 nr 25]
23-05-1871     geboorteaangifte Cornelis Fonteine (1871-1872)   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1871 nr 18]
23-05-1871     geboorteaangifte Cornelis Fonteine (1871-1872) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1871 nr 18]
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1862 in Dreischor met Janna Telle, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 04-04-1862 in Dreischor in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Bleiker, Arij van der Have, Joost Kloote en Dingeman Telle.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Janna: Huwelijkseafkondigingen 06/13-04-1862
Janna is geboren omstreeks 1838 in Dreischor, dochter van Marinus Telle en Aaltje van den Berge.

Kinderen van Hendrik en Janna:

1 Hubrecht Marinus Fonteine, geboren op 13-07-1864 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.2.1.
2 Marinus Cornelis Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.9.2.2], geboren op 10-11-1867 om 09:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-11-1867 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1867 nr 23]. Bij de geboorteaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van Burg, Herman der Weduwen en Hendrik Fontijne (1838-1872) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2] [vader]. Marinus is overleden op 09-04-1894 om 19:00 in Noordgouwe, 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1894 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1894 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Philippus Neerhout en Abraham Prinse.
Getuige bij:
06-05-1893     huwelijk Johannis van de Kasteele (geb. 1868) en Johanna Fonteine (geb. 1869) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2.3]     [broer bruid]   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1893 nr 3]
3 Johanna Fonteine, geboren op 28-08-1869 in Dreischor. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.2.3.
4 Cornelis Fonteine [1.1.7.3.2.2.2.9.2.4], geboren op 23-05-1871 om 05:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1871 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1871 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Lemson, Johannis van der Velde en Hendrik Fontijne (1838-1872) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9.2] [vader]. Cornelis is overleden op 13-01-1872 om 15:00 in Dreischor, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1872 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1872 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van der Linde en Johannis van der Velde.


1.1.7.3.2.2.2.9.4 Cornelis Fontijne is geboren op 23-07-1841 om 08:00 in Dreischor, zoon van Hubrecht Fonteine (zie 1.1.7.3.2.2.2.9) en Johanna Leendertse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1841 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1841 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: August Lodewijk Amelunxen, Jan Herman en Hubrecht Fonteine (1810-1877) [zie 1.1.7.3.2.2.2.9] [vader]. Cornelis is overleden op 24-02-1917 in Kalamazoo Grand Rapid, 75 jaar oud. Hij is begraven in Grandville Cemetery kent Country Michigan.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overleden aan wondroos in het ziekenhuis te Kalamazoo
Notitie bij Cornelis: Hij emigreerde in 1865 naar Noord Amerika
Zijn voor en achternaam is daar veranderd in Cornelius Fountain
Hij is op Castle Garden in New York aangekomen
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 04-01-1869 in Grand Rapid Kent Michigan met Jane Standard. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Jane was de volgende getuige aanwezig: H. Standard. Jane is geboren in Nederland.
Notitie bij overlijden van Jane: Zij is geboren in Nederland

Kinderen van Cornelis en Jane:

1 Herbert Fountain, geboren in 1870 in Grand Rapid Michigan. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.4.1.
2 Rupert Foutain [1.1.7.3.2.2.2.9.4.2], geboren omstreeks 1870 in Grand Rapid , Kent , Michigan.
3 Henry Fountain, geboren op 15-06-1872 in Grand Rapid , Kent , Michigan. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.4.3.
4 Joseph Fountain, geboren op 02-09-1874 in Grand Rapid , Kent , Michigan. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.4.4.
5 Edward Adrain Fountain, geboren op 05-04-1877 in Grand Rapid , Kent , Michigan. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.4.5.
6 Adrain Fountain [1.1.7.3.2.2.2.9.4.6], geboren op 05-04-1877 in Grand Rapid , Kent , Michigan.


1.1.7.3.2.2.2.9.6 Marinus Fontijne is geboren op 07-10-1845 in Dreischor, zoon van Hubrecht Fonteine (zie 1.1.7.3.2.2.2.9) en Johanna Leendertse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1845 [bron: Geboorteakte Dreischor 1811-1905 nr 38].
Notitie bij Marinus: Zijn voornaam en achternaam is in Amerika veranderd naar Martin Fountain
Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1871 in Grand Rapid , Kent , Michigan met Jacomina de Hamer, 24 jaar oud. Jacomina is geboren op 07-02-1847 om 21:00 in Wolphaarsdijk, dochter van Jan de Hamer en Maria Kallemein. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1847 [bron: Gebooteakte Wolphaarsdijk aktejaar 1847 nr 7]. Bij de geboorteaangifte van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Hamer [vader], Adriaan Walhout en Jan Zande.

Kinderen van Marinus en Jacomina:

1 John Henry Fountain, geboren op 25-06-1873 in Grand Rapid , Kent , Michigan. Volgt 1.1.7.3.2.2.2.9.6.1.
2 Jane Fountain [1.1.7.3.2.2.2.9.6.2], geboren omstreeks 1874 in Grand Rapid , Kent , Michigan. Jane is overleden op 15-08-1876 in Grand Rapid , Kent , Michigan, ongeveer 2 jaar oud.


1.1.7.1.4.2.1.1.2.2 Leendert de Vlieger is geboren op 22-10-1837 om 22:00 in Zonnemaire, zoon van Johannis de Vlieger en Adriaantje Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1837 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1837 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Jonge, Cent van Schelven en Johannis de Vlieger (1815-1847) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader]. Leendert trouwde, 36 jaar oud, op 30-01-1874 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonnemaire 1811-1922 nr 2] met Janna van der Berge, 29 jaar oud. Janna is geboren op 19-09-1844 in Dreischor.

1.1.7.1.4.2.1.1.2.3 Jacob de Vlieger is geboren op 10-08-1840 om 08:00 in Zonnemaire, zoon van Johannis de Vlieger en Adriaantje Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1840 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1840 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne, Cornelis de Jonge en Johannis de Vlieger (1815-1847) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader]. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1869 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonnemaire 1811-1922 nr 2] met Adriana van Nieuwenhuize, 27 jaar oud. Adriana is geboren op 03-04-1842 in Zonnemaire.

1.1.7.1.4.2.1.1.2.4 Thona de Vlieger is geboren op 02-04-1843 om 09:00 in Zonnemaire, dochter van Johannis de Vlieger en Adriaantje Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1843 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1843 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne, Jacob de Vlieger [grootvader vaderszijde] en Johannis de Vlieger (1815-1847) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.2] [vader]. Thona trouwde, 23 jaar oud, op 30-11-1866 in Bommenede [bron: Huwelijkseakte Bommenede 1811-1866 nr 5] met Stoffel Bos, 25 jaar oud. Stoffel is geboren op 13-12-1840 in Duivendijke.

1.1.7.1.4.2.1.1.5.1 Thona Koorenman is geboren op 10-01-1841 om 05:00 in Bommenede, dochter van Pieter Koorenman en Jacomijntje Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1841 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1841 nr 1]. Bij de geboorteaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde], Pieter Koorenman (1797-1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5] [vader] en Kornelis de Jonge (geb. 1809) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.1] [aangetrouwde oom moederszijde]. Thona is overleden op 17-03-1874 om 05:00 in Zonnemaire, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1874 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire aktejaar 1874 nr: 3]. Bij de overlijdensaangifte van Thona waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes de Bruijne en Jasper Meer. Thona trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1864 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonemaire 1811-1922 nr 5] met Boudewijn Braber, 25 jaar oud. Boudewijn is geboren op 17-06-1839 in Haamstede.

1.1.7.1.4.2.1.1.5.2 Jannetje Koorenman is geboren op 04-10-1842 om 19:00 in Bommenede, dochter van Pieter Koorenman en Jacomijntje Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1842 [bron: Geboorteakte Bommenede aktejaar 1842 nr 16]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boer, Leendert Fonteijne (1787-1853) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1] [grootvader moederszijde] en Pieter Koorenman (1797-1848) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.5] [vader]. Jannetje is overleden op 06-04-1919 om 16:00 in Zonnemaire, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1919 [bron: Overlijdingsakte Zonnemaire aktejaar nr: 4]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert van Leersum en Samuel de Roo. Jannetje trouwde met Anthonij Luijk.

1.1.7.1.4.2.1.1.10.1 Cornelia van Verre is geboren op 20-09-1856 om 13:00 in Noordgouwe, dochter van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1856 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1856 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit van Ree, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: In de marge van de akte staat als voornaam Neeltje Cornelia
Cornelia is overleden op 25-09-1936 om 09:00 in Haarlem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1936 [bron: Overlijdensakte Haarlem aktejaar 1936 nr 1036]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Adolf Bernard Huijkman. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 04-11-1881 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe 1811-1922 nr 8] met Martinus Everinus Steenland, 31 jaar oud. Martinus is geboren op 25-02-1850 in Texel.
Beroep:
Schilder   [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 8]

1.1.7.1.4.2.1.1.10.2 Leendert van Verre is geboren op 14-01-1858 om 09:00 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-01-1858 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1858 nr 4]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Ridder, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Leendert is overleden op 21-04-1894 om 08:00 in Kruiningen, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1894 [bron: Overlijdingsakte Kruiningen aktejaar 1894 nr 16]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham le Clercq en Jacobus de Nooijer.
Notitie bij overlijden van Leendert: Zijn ouders woonden te Middelburg
Notitie bij Leendert: In de huwelijkseakte van Krabbendijke staat vermeld dat hij weduwnaar is van Maatje Bos inplaats van Maatje Boot.
Zij ouders woonden te Middelburg
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 3]
Leendert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1881 in Nieuwerkerk [bron: Huwelijkseakte Nieuwerkerk 1811-1922 nr 3] met Maatje Boot, ongeveer 22 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1859 in Dreischor. Maatje is overleden omstreeks 1887, ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 31-10-1888 in Krabbendijke [bron: Huwelijkseakte Krabbendijke 1811-1922 nr 15] met Krina Jacoba van der Linde, ongeveer 33 jaar oud. Krina is geboren omstreeks 1855 in Wemeldinge.
Notitie bij Krina: Zij was weduwe van Jacob Verspui van Rietschoten

1.1.7.1.4.2.1.1.10.3 Willem van Verre is geboren op 12-08-1859 om 13:00 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1859 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1859 nr17]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn, Klaas Wagenmaker en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Willem is overleden op 05-04-1939 om 08:45 in Leiden, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1939 [bron: Overlijdensakte Leiden aktejaar 1939 nr 302]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Pieter Hendrik Keereweer.
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 1]
Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1884 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe 1811-1922 nr 1] met Maria Boot, 28 jaar oud. Maria is geboren op 16-01-1855 in Kerkwerve.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 14-08-1890 in Maasland [bron: Huwelijkseakte Maasland nr 9] met Antje Lalleman. Antje is geboren in Rozenburg.

1.1.7.1.4.2.1.1.10.4 Tona van Verre is geboren op 08-03-1862 om 08:00 in Noordgouwe, dochter van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1862 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1862 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Tona waren de volgende getuigen aanwezig: Eliza de Jonge, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Tona trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1889 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe 1811-1922 nr 2] met Izaak van Houte, 27 jaar oud. Izaak is geboren op 08-03-1862 in Cadzand.
Beroep:
Timmerman   [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 2]

1.1.7.1.4.2.1.1.10.5 Dingenus van Verre is geboren op 16-09-1865 om 07:00 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1864 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1865 nr 26]. Bij de geboorteaangifte van Dingenus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Romijn, Aart de Waal en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Dingenus is overleden op 03-02-1939 om 08:00 in Vlissingen, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1939 [bron: Overlijdingsakte Vlissingen aktejaar 1939 nr 30]. Bij de overlijdensaangifte van Dingenus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nagtegaal.
Adres:
Vlissingen   [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 2]
Beroep:
Winkelier   [bron: Huwelijkseakte Noordegouwe 1811-1922 nr 2]
Dingenus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1889 in Kruiningen [bron: Huwelijkseakte Kruiningen 1811-1922 nr 2] met Francina Houtzager, ongeveer 24 jaar oud. Francina is geboren omstreeks 1865 in Kruiningen.
(2) ging samenwonen met Phillippina Anna Stokmans.

1.1.7.1.4.2.1.1.10.9 Johanna van Verre is geboren op 25-03-1872 om 11:00 in Noordgouwe, dochter van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1872 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1872 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dalebout, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Johanna is overleden op 08-04-1944 om 21:00 in Middelburg, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1944 [bron: Overlijdigsakte Middelburg aktejaar 1944 nr 129]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Aart de Bruijn. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 04-11-1896 in Middelburg [bron: Huwelijkseakte Middelburg 1811-1922 nr 126] met Herman Cornelis Reijers, ongeveer 25 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1871 in Middelburg.
Beroep:
Kantoorbediende   [bron: Huwelijkseakte Middelburg 1811-1922 nr 126]

1.1.7.1.4.2.1.1.10.11 Anthonie Hendrik van Verre is levenloos geboren op 11-09-1961 om 20:00 in Middelburg, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1874 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1874 nr 34]. Bij de overlijdensaangifte van Anthonie waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Pieter Romijn en Bartel van Verre (1832-1908) [zie 1.1.7.1.4.2.1.1.10] [vader]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1961 [bron: Overlijdensakte Middelburg aktejaar 1961 nr 173]. Bij de overlijdensaangifte van Anthonie was de volgende getuige aanwezig: Pieter Cornelis Geldof.
Beroep:
Winkelier   [bron: Huwelijkseakte Middelburg 1811-1922 nr 96]
Anthonie trouwde, 27 jaar oud, op 24-09-1902 in Middelburg [bron: Huwelijkseakte Middelburg 1811-1922 nr 96] met Maria Pieternella van der Weel, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1878 in Middelburg.

1.1.7.1.4.2.2.1.2.2 Jacobus Johan Fonteijne is geboren op 25-10-1843 om 08:00 in Zierikzee, zoon van Marinus Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2) en Adriana Keukelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1843 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1843 nr 202]. Bij de geboorteaangifte van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Doeleman, Jacobus Keukelaar [grootvader moederszijde] en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader].
Getuige bij:
08-05-1865     geboorteaangifte Adriana Pieternella Fonteijne (geb. 1865) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1865 nr 101]
23-07-1866     geboorteaangifte Johanna Fonteijne (geb. 1866) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1866 nr 163]
25-02-1869     geboorteaangifte Marinus Fonteijne (geb. 1869) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1869 nr 33]
14-03-1871     geboorteaangifte Hendrikus Fonteijne (1871-1874) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1871 nr 53]
02-01-1873     geboorteaangifte Pieternella Fonteijne (geb. 1873) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1873 nr 4]
29-01-1877     geboorteaangifte Theodora Fonteijne (1877-1877) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Maassluis aktejaar 1877 nr 17]
27-06-1878     geboorteaangifte Johannes Hendrikus Fonteijne (geb. 1878) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kennemerland Velsen aktejaar 1878 nr 139]
13-10-1890     geboorteaangifte Anna Maria Fonteijne (geb. 1890) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.3.1]     [grootvader vaderszijde]   [bron: Geboorteakte Amsterdam aktejaar 1890 nr 11207]
Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 29-03-1865 in Zierikzee [bron: Huwelijkseakte Zierikzee aktejaar 1865 nr 14] met Anna Gilden, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Gilden, Jan Gilden, Stoffel van der Velde en Cornelis de Vos. Anna is geboren op 29-01-1837 om 19:00 in Kerkwerve, dochter van Hendrikus Gilden en Johanna Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1837 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1837 nr 4]. Bij de geboorteaangifte van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Blom, Jan Evertse en Hendrikus Gilden [vader].

Kinderen van Jacobus en Anna:

1 Adriana Pieternella Fonteijne, geboren op 08-05-1865 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.1.
2 Johanna Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.2], geboren op 21-07-1866 om 19:00 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1866 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1866 nr 163]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Janse, Adriaan Otte en Jacobus Johan Fonteijne (geb. 1843) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2] [vader].
3 Marinus Fonteijne, geboren op 25-02-1869 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.3.
4 Hendrikus Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.4], geboren op 13-03-1871 om 13:00 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1871 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1871 nr 53]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis van der Boogerd, Jan Gilden en Jacobus Johan Fonteijne (geb. 1843) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2] [vader]. Hendrikus is overleden op 29-05-1874 om 12:00 in Zierikzee, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1874 [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1874 nr 80]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus waren de volgende getuigen aanwezig: Johan George Bethe en Cornelis Hoogeboom.
5 Pieternella Fonteijne, geboren op 01-01-1873 in Zierikzee. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.5.
6 Johannes Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.6], geboren op 06-03-1874 om 16:00 in Zierikzee. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1874 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1874 nr 44]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johan George Bethe, Pieternella Kouwen en Johannes Adrianus Legemaate. Johannes is overleden op 09-06-1874 om 08:00 in Zierikzee, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1874 [bron: Overlijdingsakte Zierkzee aktejaar 1874 nr 91]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Hoogeboom en Hendrik de Vos.
7 Theodora Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.7], geboren op 28-01-1877 om 06:30 in Maassluis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1877 [bron: Geboorteakte Maassluis aktejaar 1877 nr 17]. Bij de geboorteaangifte van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Berg, Arij van der Reijden en Jacobus Johan Fonteijne (geb. 1843) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2] [vader]. Theodora is overleden op 12-09-1877 om 16:00 in Maassluis, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1877 [bron: Overlijdensakte Maassluis aktejaar 1877 nr 76]. Bij de overlijdensaangifte van Theodora waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Gheslain en Willem Prinse.
8 Johannes Hendrikus Fonteijne, geboren op 27-06-1878 in Velsen. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.2.8.


1.1.7.1.4.2.2.1.2.3 Leendert Fontijne is geboren op 26-04-1845 om 04:00 in Zierikzee, zoon van Marinus Fonteijne (zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2) en Adriana Keukelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1845 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1845 nr 98]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Keukelaar [grootvader moederszijde], Matthijs Plaum en Marinus Fonteijne (1818-1851) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2] [vader]. Leendert is overleden op 26-08-1929 om 06:30 in Oosterland, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1929 [bron: Overlijdensakte Oosterland aktejaar 1929 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Tramper en Leendert Marinus van der Werff.
Beroep:
Kastelein   [bron: OverlijdingsakteOosterland 1811-1950 nr 25]
Getuige bij:
16-08-1871     geboorteaangifte Adriana Elizabeth Fonteijne (1871-1957) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.1]     [vader]   [bron: Geboortakte Wemeldinge aktejaar 1871 nr 48]
30-07-1873     geboorteaangifte Hendrik Fontijne (geb. 1873) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Veere aktejaar 1873 nr 37]
07-12-1874     geboorteaangifte Marinus Fonteijne (geb. 1874) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Veere aktejaar 1874 nr 37]
21-06-1878     geboorteaangifte Elizabeth Fontijne (1878-1970) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte `s Gravenzande aktejaar 1878 nr 113]
04-11-1881     geboorteaangifte Florus Hendrik Fonteijne (geb. 1880) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Oosterland aktejaar 1881 nr 55]
19-11-1912     overlijdensaangifte Elizabeth Dina Gelok (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Oosterland aktejaar 1912 nr 25]
Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1871 in Wemeldinge [bron: Huwelijksakte Wemeldinge aktejaar 1871 nr 7] met Elizabeth Dina Gelok, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van de Linde, Pieter Johannes Meertens, Marinus van Oosten en Jacob Otte. Elizabeth is geboren op 30-09-1841 om 23:30 in Ellewoutsdijk, dochter van Floris Gelok en Elizabeth Bredouw. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1841 [bron: Geboorteakte Ellewoutsdijk aktejaar 1841 nr 25]. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Geense, Floris Gelok [vader] en Janus Leendert de Marie. Elizabeth is overleden op 18-11-1912 om 09:00 in Oosterland, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-11-1912 [bron: Overlijdingsakte Oosterland aktejaar 1912 nr 25]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Johannes van Stappen en Leendert Fontijne (1845-1929) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3] [echtgenoot].

Kinderen van Leendert en Elizabeth:

1 Adriana Elizabeth Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.1], geboren op 16-08-1871 om 00:30 in Wemeldinge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1871 [bron: Geboortakte Wemeldinge aktejaar 1871 nr 48]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonie de Broekert, Cornelis Hendriksz Kosten en Leendert Fontijne (1845-1929) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3] [vader]. Adriana is overleden op 12-07-1957 in Amsterdam, 85 jaar oud [bron: ZNI 1957-07-15]. Zij is begraven op 16-07-1957 in Amsterdam.
2 Hendrik Fontijne [1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.2], geboren op 30-07-1873 om 00:30 in Veere. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1873 [bron: Geboorteakte Veere aktejaar 1873 nr 37]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter van Hoepen, Hendrik Jacob de Ridder en Leendert Fontijne (1845-1929) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3] [vader].
Notitie bij de geboorte van Hendrik: geboren in een keet
3 Marinus Fonteijne, geboren op 05-12-1874 in Veere. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.3.
4 Elizabeth Fontijne, geboren op 21-06-1878 in `s Gravenzande. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.4.
5 Florus Hendrik Fonteijne, geboren op 03-11-1880 in Oosterland. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.2.3.5.


1.1.7.1.4.2.2.1.3.1 Johan Koenraad Fonteijne is geboren op 04-04-1848 om 05:00 in Noordgouwe, zoon van Jan Fontijne (zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3) en Geertrui Hammer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1848 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1848 nr 12]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Eliza de Jonge, Pieter Romijn en Jan Fontijne (1820-1896) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3] [vader]. Johan is overleden op 30-04-1898 om 12:30 in Krimpen a/d IJssel, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1898 [bron: Overlijdensakte Krimpen a/d IJssel aktejaar 1898 nr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk van der Bosch en Jan Cornelis van Vliet.
Notitie bij Johan: In diverse akten staat hij vermeld als Fonteijne/Fontijne
Getuige bij:
22-03-1876     geboorteaangifte Geertruida Fontijne (1876-1946) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dirksland aktejaar 1876 nr 23]
23-09-1893     geboorteaangifte Janna Krijna Fontijne (geb. 1893) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Krimpen a/d IJssel aktejaar 1893 nr 60]
Johan trouwde, 27 jaar oud, op 11-06-1875 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonnemaire 1811-1922 nr 5] met Kornelia van Splunder, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Kornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes de Bruijn, Adriaan van Leersum, Willem Oele en Hubregt van der Plas. Kornelia is geboren op 24-10-1852 om 01:00 in Renesse, dochter van Jacobus van Splunder en Krina de Oude. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1852 [bron: Geboorteakte Renesse aktejaar 1852 nr]. Bij de geboorteaangifte van Kornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Engel van der Maas, Jacobus van Splunder en Marinus van Splunder. Kornelia is overleden op 22-02-1931 om 12:00 in Krimpen aan den Ijssel, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1931 [bron: Overlijdensakte Krimpen aan de IJssel aktejaar 1931 aktenummer 9]. Bij de overlijdensaangifte van Kornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Twigt en Hendrik van der Graaf (geb. 1892) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.7] [schoonzoon].

Kinderen van Johan en Kornelia:

1 Geertruida Fontijne, geboren op 21-03-1876 in Dirksland. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.1.
2 Jacobus Fontijne, geboren op 25-08-1878 in Krimpen a/d IJssel. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.2.
3 Krijna Helena Fontijne [1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.3], geboren omstreeks 1883. Krijna is overleden op 12-05-1891 in Krimpen a/d IJssel, ongeveer 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1891 [bron: Burgelijke stand - overlijden aktenummer 21].
4 Ida Fontijne, geboren op 22-05-1885 in Krimpen aan de IJssel. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.4.
5 Willem Johannes Fontijne, geboren op 13-08-1887 in Krimpen aan de IJssel. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.5.
6 Leendert Fontijne, geboren op 04-02-1891 in Krimpen aan de IJssel. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.6.
7 Janna Krijna Fontijne, geboren op 22-09-1893 in Krimpen aan de IJssel. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.1.7.


1.1.7.1.4.2.2.1.3.2 Leendert Fonteijne is geboren op 23-11-1849 om 10:00 in Noordgouwe, zoon van Jan Fontijne (zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3) en Geertrui Hammer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1849 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1849 nr 30]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Dingeman Dalebout, Pieter Romijn en Jan Fontijne (1820-1896) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3] [vader]. Leendert is overleden op 19-04-1940 om 16:00 in Noordgouwe, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1940 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1940 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert was de volgende getuige aanwezig: Jan Kort.
Getuige bij:
19-03-1879     geboorteaangifte Jan Fonteijne (geb. 1879)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktjaar 1879 nr 8]
09-08-1881     geboorteaangifte Willem Fonteijne (geb. 1881)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1881 nr 14]
09-08-1881     geboorteaangifte Willem Fonteijne (geb. 1881) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1881 nr 14]
24-05-1882     huwelijk Jacob Goos (geb. 1849) en Ida Fonteijne (1851-1885) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.3]     [broer bruid]   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1882 nr 4]
22-12-1882     geboorteaangifte Geertruida Fonteijne (1882-1951)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1882 nr 32]
22-12-1882     geboorteaangifte Geertruida Fonteijne (geb. 1882) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1882 nr 32]
07-12-1884     geboorteaangifte Krina Fonteijne (1884-1960)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1884 nr 29]
07-12-1884     geboorteaangifte Krina Fonteijne (1884-1960) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1884 nr 29]
27-05-1886     geboorteaangifte Johan Fonteijne (1886-1951)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1886 nr 12]
27-05-1886     geboorteaangifte Johan Fonteijne (1886-1951) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1886 nr 12]
09-01-1888     geboorteaangifte Marinus Fonteijne (1888-1963)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1888 nr 1]
09-01-1888     overlijdensaangifte Marinus Fonteijne (geb. 1888) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1888 nr 1]
21-10-1889     geboorteaangifte Ida Fonteijne (1889-1971)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1889 nr 29]
20-11-1893     geboorteaangifte Leendert Fonteijne (1893-1894) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1893 nr 25]
28-11-1894     overlijdensaangifte Leendert Fonteijne (1893-1894) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.6]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1894 nr 13]
05-09-1896     geboorteaangifte Janna Fonteijne (1896-1899) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1896 nr 18]
25-12-1899     overlijdensaangifte Janna Fonteijne (1896-1899) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.7]     [vader]   [bron: Overlijdingasakte Noordgouwe aktejaar 1899 nr 9]
Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1878 in Brouwershaven [bron: Huwelijkseakte Brouwershaven aktejaar 1878 nr 7] met Lena Cornelia de Kok, 25 jaar oud. Lena is geboren op 16-05-1853 om 12:00 in Brouwershaven, dochter van Jan de Kok en Wilhelmina van der Werf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-05-1853 [bron: Geboorteakte Brouwershaven aktejaar 1853 nr]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Iman de Jonge, Jan de Kok [vader] en Adriaan de Kok. Lena is overleden op 11-10-1931 om 14:00 in Noordgouwe, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1931 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1931 nr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonie Jonker en Jozef Ridderhof.

Kinderen van Leendert en Lena:

1 Willem Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.1], geboren op 08-08-1881 om 21:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1881 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1881 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Abraham Prinse en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader].
Getuige bij:
24-08-1907     huwelijk Jan Fonteijne (geb. 1879) en Jansje Manni (1877-1955)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1907 nr 8]
07-09-1910     geboorteaangifte Lourens Johannes Fonteijne (geb. 1910)   [bron: Geboorteakte Schoten aktejaar 1910 nr 213]
27-12-1911     geboorteaangifte Helena Cornelia Fonteijne (geb. 1911)   [bron: Geboorteakte Bloemendaal aktejaar 1911 nr 111]
2 Geertruida Fonteijne, geboren op 20-12-1882 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.2.
3 Krina Fonteijne, geboren op 05-12-1884 in Noordgouwe. Volgt 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.3.
4 Johan Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.4], geboren op 26-05-1886 om 13:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1886 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1886 nr 12]. Bij de geboorteaangifte van Johan waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse, Jacob Maarten Wagenmaker en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader]. Johan is overleden op 27-09-1951 in Zierikzee, 65 jaar oud [bron: ZNI 09-28].
Getuige bij:
24-08-1907     huwelijk Jan Fonteijne (geb. 1879) en Jansje Manni (1877-1955)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1907 nr 8]
07-05-1910     huwelijk Pieter van der Linde (1881-1933) en Geertruida Fonteijne (1882-1951)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1910 nr 5]
11-02-1911     huwelijk Karel Jacobus de Keijzer (1887-1920) en Krina Fonteijne (1884-1960)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1911 nr 1]
07-05-1915     huwelijk Hubrecht Pannekoek (1889-1959) en Ida Fonteijne (1889-1971)   [bron: Huwelijksakte Noordgouwe aktejaar 1915 nr 1 nr 5]
07-02-1916     geboorteaangifte Leendert Fonteijne (geb. 1916)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1916 nr 2]
5 Marinus Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.5], geboren op 08-01-1888 in Noordgouwe. Marinus is overleden om 13:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1888 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1888 nr 1]. Bij de overlijdensaangifte van Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse, Adriaan van der Werf en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader].
Getuige bij:
13-09-1912     geboorteaangifte Lena Jakoba de Keijzer (1912-1913)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1912 nr 17]
09-05-1913     huwelijk Johan Fonteijne (1886-1951) en Pieternella Wilhelmina Braber (1884-1945)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1913 nr 6]
23-05-1914     geboorteaangifte Lena Jakoba de Keijzer (1914-1954)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1914 nr 10]
07-05-1915     huwelijk Hubrecht Pannekoek (1889-1959) en Ida Fonteijne (1889-1971)   [bron: Huwelijksakte Noordgouwe aktejaar 1915 nr 1 nr 5]
01-05-1917     geboorteaangifte Leendrt Johannes de Keijzer (geb. 1917)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1917 nr 8]
23-08-1917     geboorteaangifte Marina Pannekoek (geb. 1917)   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1917 nr 16]
02-07-1920     geboorteaangifte Jakoba Lena de Keijzer (geb. 1920) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.3.3]     [oom moederszijde]   [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1920 nr 18]
6 Leendert Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.6], geboren op 20-11-1893 om 03:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-11-1893 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1893 nr 25]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse, Jacob van der Werf en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader]. Leendert is overleden op 28-11-1894 om 02:00 in Noordgouwe, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1894 [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe aktejaar 1894 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader].
7 Janna Fonteijne [1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.7], geboren op 05-09-1896 om 09:00 in Noordgouwe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-09-1896 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1896 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse, Adriaan van de Velde en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader]. Janna is overleden op 25-12-1899 om 01:00 in Noordgouwe, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-12-1899 [bron: Overlijdingasakte Noordgouwe aktejaar 1899 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Prinse en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [vader].


1.1.7.1.4.2.2.1.3.3 Ida Fonteijne is geboren op 19-08-1851 om 11:00 in Noordgouwe, dochter van Jan Fontijne (zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3) en Geertrui Hammer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-08-1851 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1851 nr 22]. Bij de geboorteaangifte van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Dingeman Dalebout, Pieter Romijn en Jan Fontijne (1820-1896) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3] [vader]. Ida is overleden op 17-12-1885 om 13:00 in Brouwershaven, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1885 [bron: Overlijdingsakte Brouwershaven aktejaar 1885 nr 32]. Bij de overlijdensaangifte van Ida waren de volgende getuigen aanwezig: Wijtze de Boer en Jacob Goos (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.3] [echtgenoot]. Ida trouwde, 30 jaar oud, op 24-05-1882 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1882 nr 4] met Jacob Goos, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ida en Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Fredrik Goos [vader bruidegom], Stoffel Viergever, Samuel van de Velde (1844-1904) en Leendert Fonteijne (1849-1940) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2] [broer bruid]. Jacob is geboren op 19-08-1849 om 02:00 in Enkhuizen, zoon van Fredrik Goos en Hendrikje Edelenbosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1849 [bron: Geboorteakte Enkhuizen aktejaar 1849 nr 100]. Bij de geboorteaangifte van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Fredrik Goos [vader], Willem Goos en Jacob Goos.
Beroep:
Loods   [bron: Huwelijkseakre Noordgouwe 1811-1922 nr 4]
Getuige bij:
17-12-1885     overlijdensaangifte Ida Fonteijne (1851-1885) [zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.3]     [echtgenoot]   [bron: Overlijdingsakte Brouwershaven aktejaar 1885 nr 32]

Kind van Ida en Jacob:

1 Goos [1.1.7.1.4.2.2.1.3.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 08-12-1885 om 23:30 in Brouwershaven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1885 [bron: Akte Brouwershaven aktejaar 1885 nr 29]. Bij de overlijdensaangifte van dit kind waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Johannes Bijban en Job van der Hoek.


1.1.7.1.4.10.1.6.7.1 Janna van der Linde is geboren op 13-07-1879 om 05:30 in Dreischor, dochter van Willem van der Linde en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1879 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1879 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Janna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Marinus Snouck, Athonij Verjaal en Willem van der Linde (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7] [vader]. Janna is overleden op 02-11-1955 om 06:07 in Noordgouwe, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1955 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1955 nr 44]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard. Janna trouwde, 23 jaar oud, op 24-12-1902 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 11] met Marinus Klippel, ongeveer 32 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1870 in Dreischor.

1.1.7.1.4.10.1.6.7.2 Pieter van der Linde is geboren op 09-04-1881 om 21:30 in Dreischor, zoon van Willem van der Linde en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1881 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 17]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Everwijn, Johannis Marinus Snouck en Willem van der Linde (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7] [vader]. Pieter is overleden op 02-08-1933 om 03:30 in Dreischor, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-08-1933 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1933 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Natte en Maarten van der Velde.
Getuige bij:
14-05-1907     overlijdensaangifte Cornelia Fonteine (1847-1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7]     [zoon]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1907 nr 6]
24-08-1907     huwelijk Jan Fonteijne (geb. 1879) en Jansje Manni (1877-1955)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1907 nr 8]
10-02-1915     geboorteaangifte Willem van der Linde (geb. 1915)   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1915 nr 1]
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1910 in Noordgouwe [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe 1811-1922 nr 5] met Geertruida Fonteijne, 27 jaar oud. Zie 1.1.7.1.4.2.2.1.3.2.2 voor persoonsgegevens van Geertruida.

1.1.7.1.4.10.1.6.7.5 Aaltje van der Linde is geboren op 09-02-1888 om 02:30 in Dreischor, dochter van Willem van der Linde en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1888 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1888 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Willem van der Linde (geb. 1849) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.7] [vader]. Aaltje is overleden op 31-05-1964 om 07:00 in Brouwershaven, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1964 [bron: Overlijdensakte Brouwershaven aktejaar 1964 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Krijn Goudzwaard. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 27-10-1911 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 12] met Pieter van der Weijde, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1886 in Dreischor.
Beroep:
Dijkwerker   [bron: Huwelijkseakte Dreischor 1811-1922 nr 12]
Getuige bij:
07-05-1910     huwelijk Pieter van der Linde (1881-1933) en Geertruida Fonteijne (1882-1951)   [bron: Huwelijkseakte Noordgouwe aktejaar 1910 nr 5]

1.1.7.1.4.10.1.6.9.2 Aaltje van Bloois is geboren op 20-12-1879 om 22:00 in Dreischor, dochter van Frans van Bloois en Maria Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-12-1879 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1879 nr 42]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Dingeman van Bloois [grootvader vaderszijde], Hendrik Everwijn en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Aaltje is overleden op 20-10-1957 om 14:00 in Zonnemaire, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1957 [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1957 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Bakker. Aaltje:
(1) trouwde met Liza van der Berge.
(2) trouwde met Adriaan Evertse.

1.1.7.1.4.10.1.6.9.3 Dingeman van Bloois is geboren op 10-06-1881 om 22:00 in Dreischor, zoon van Frans van Bloois en Maria Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1881 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 26]. Bij de geboorteaangifte van Dingeman waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Athonij Verjaal en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Dingeman is overleden op 24-08-1943 in Rotterdam, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-08-1943 [bron: Nadere toegang op het overlijdensregister van de gemeente Rotterdam aktenummer 1943 3793].
Beroep:
Commies `s Rijksbelastingen   [bron: Huwelijkseakte Terneuzen 1796-1922 nr 32]
Getuige bij:
11-05-1894     huwelijk Hendrik Fonteine (1868-1954) en Johanna Klaasse (1870-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4]     [achterneef vaderszijde bruidegom]   [bron: Huwelijkseakte aktejaar 1894 nr 7]
10-05-1905     huwelijk Adriaan Abraham Remeeus (1880-1940) en Adriana Elizabeth Fonteine (1881-1944) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2]     [achterneef vaderszijde bruid]   [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1905 nr 4]
Dingeman trouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1910 in Terneuzen [bron: Huwelijkseakte Terneuzen 1796-1922 nr 32] met Francina Elizabeth van Kerkvoort, ongeveer 22 jaar oud. Francina is geboren omstreeks 1888 in Sas van Gent.
Beroep:
Dienstbode   [bron: Huwelijkseakte Terneuzen]

1.1.7.1.4.10.1.6.9.6 Pieter van Bloois is geboren op 02-12-1884 om 18:00 in Dreischor, zoon van Frans van Bloois en Maria Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1884 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1884 nr 37]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Adriaan der Weduwe en Frans van Bloois (1852-1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9] [vader]. Pieter is overleden op 20-03-1956 om 21:30 in Zonnemaire, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1956 [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1956 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Cornelia Bakker. Pieter trouwde met Janna van der Have.

1.1.7.1.4.10.1.6.11.2 Pieter Krepel is geboren op 27-08-1884 om 21:30 in Dordrecht, zoon van Pieter Krepel en Adriaantje Tannetje Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1884 [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1884 nr 745]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Heni Jorisse Clausing, Johan Diederik Hoesheijs en Pieter Krepel (1860-1936) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11] [vader].
Beroep:
Onderwijzer   [bron: Huwelijkseakte]
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1913 in Apeldoorn [bron: Huwelijkseakte Apeldoorn nr 93] met Johanna Beeuwkes, ongeveer 29 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1884 in Apeldoorn.

1.1.7.1.4.10.1.6.11.3 Aaltje Krepel is geboren op 17-05-1887 om 23:30 in Dodrecht, dochter van Pieter Krepel en Adriaantje Tannetje Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1887 [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1887 nr 435]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Heni Jorisse Clausing, Johan Diederik Hoesheijs en Pieter Krepel (1860-1936) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11] [vader]. Aaltje trouwde, 35 jaar oud, op 15-06-1922 in Dodrecht [bron: Huwelijkseakte Burgelijkestand Dordrecht Aktenr 232] met Johannes de Rek, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1891 in Dordrecht.

1.1.7.1.4.10.1.6.11.4 Geertruida Krepel is geboren op 02-02-1891 om 19:30 in Dodrecht, dochter van Pieter Krepel en Adriaantje Tannetje Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1891 [bron: Geboorteakte Dordrecht aktejaar 1891 nr 125]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Heni Jorisse Clausing, Johan Diederik Hoesheijs en Pieter Krepel (1860-1936) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.11] [vader]. Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 24-08-1921 in Dodrecht [bron: Huwelijkseakte Burgelijkestand Dordrecht Aktenr 399] met Frans Eggink, 24 of 25 jaar oud. Frans is geboren in 1896 in Dodrecht.

1.1.7.1.4.10.1.8.1.1 Elizabeth Fonteine is geboren op 23-07-1863 om 23:00 in Dreischor, dochter van Cornelis Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1) en Johanna Walkier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1863 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1863 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Remeeus, Barend van der Werf en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader]. Elizabeth is overleden op 29-05-1941 om 05:30 in Dreischor, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1941 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1941 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Elizabeth was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard. Elizabeth trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1886 in Dreischor [bron: Huwelijkseekte aktejaar 1886 nr 43] met Jan van der Doe, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elizabeth en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Dingeman van Bloois, Jacob Kip, Marinus Kip en Johannes de Kosten. Jan is geboren op 14-05-1863 om 03:00 in Dreischor, zoon van Jan van der Doe en Maria Kouwen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1863 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1863 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van der Doe [vader], Jan Doeleman en Dirk van der Linde. Jan is overleden op 29-05-1946 om 11:45 in Dreischor, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1946 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1946 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard.
Getuige bij:
29-04-1927     huwelijk Jan Cornelis Fonteine (1896-1962) en Johanna Jobpa Kraak (1904-1970) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.2]     [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom]   [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1927 nr 4]

1.1.7.1.4.10.1.8.1.4 Hendrik Fonteine is geboren op 17-10-1868 om 02:00 in Dreischor, zoon van Cornelis Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1) en Johanna Walkier. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1868 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1868 nr 32]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Joris Cornelis Modderkreeke, Cornelis Jan Iustinus Verton en Cornelis Fonteine (1841-1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1] [vader]. Hendrik is overleden op 14-04-1954 in Dreischor, 85 jaar oud.
Getuige bij:
20-08-1895     geboorteaangifte Cornelis Johannis Fonteine (1895-1895) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1895 nr 19]
31-08-1896     geboorteaangifte Jan Cornelis Fonteine (1896-1962) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1896 nr 26]
10-06-1899     geboorteaangifte Johannis Jacob Fonteine (1899-1899) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1899 nr 13]
17-07-1900     geboorteaangifte Johannis Jacob Fonteine (1900-1900) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1900 nr 14]
16-11-1903     geboorteaangifte Johanna Janna Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.5]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1903 nr 30]
04-01-1907     geboorteaangifte Elizabeth Fonteine (1907-1968) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.6]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreschor aktejaar 1907 nr 1]
23-10-1909     geboorteaangifte Jacoba Cornelia Fonteine (geb. 1909) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.7]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1909 nr 34]
13-07-1912     geboorteaangifte Adriaan Bastiaan Fonteine (1912-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.8]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1912 nr 1]
20-11-1913     overlijdensaangifte Adriaan Bastiaan Fonteine (1912-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.8]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1913 nr 16]
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1894 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte aktejaar 1894 nr 7] met Johanna Klaasse, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Zeger van de Linde, Gillis Jacobus van de Linde, Abraham Remeeus en Dingeman van Bloois (1881-1943) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.3] [achterneef vaderszijde bruidegom]. Johanna is geboren op 02-08-1870 om 07:00 in Dreischor, dochter van Cornelis Klaasse en Janna Dooge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1870 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1870 nr 25]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Berman, Cornelis Klaasse [vader] en Johannis van der Velde. Johanna is overleden op 26-10-1942 om 13:30 in Dreischor, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1842 [bron: Overlijdensakte Dreischor aktejaar 1942 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard.

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Cornelis Johannis Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.1], geboren op 19-07-1895 om 19:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1895 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1895 nr 19]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Adriaan de Roo en Hendrik Fonteine (1868-1954) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4] [vader]. Cornelis is overleden op 09-09-1895 om 15:30 in Dreischor, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1895 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1895 nr 18]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Adriaan de Roo.
2 Jan Cornelis Fonteine, geboren op 30-08-1896 in Drieschor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.2.
3 Johannis Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.3], geboren op 10-06-1899 om 10:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1899 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1899 nr 13]. Bij de geboorteaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Johannis Marinus Snouck en Hendrik Fonteine (1868-1954) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4] [vader]. Johannis is overleden op 19-08-1899 om 02:00 in Dreischor, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-08-1899 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1899 nr 17]. Bij de overlijdensaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
4 Johannis Jacob Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.4], geboren op 17-07-1900 om 04:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1900 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1900 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo, Johannis Marinus Snouck en Hendrik Fonteine (1868-1954) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4] [vader]. Johannis is overleden op 31-07-1900 om 13:00 in Dreischor, 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1900 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1900 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Johannis waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Bijloo en Johannis Marinus Snouck.
5 Johanna Janna Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.5.
6 Elizabeth Fonteine, geboren op 04-01-1907 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.6.
7 Jacoba Cornelia Fonteine, geboren op 22-10-1909 in Dreischor. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.7.
8 Adriaan Bastiaan Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.8], geboren op 13-07-1912 om 02:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1912 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1912 nr 1]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten van der Velde en Hendrik Fonteine (1868-1954) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4] [vader]. Adriaan is overleden op 20-11-1913 om 14:00 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1913 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1913 nr 16]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten van der Velde en Hendrik Fonteine (1868-1954) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.1.4] [vader].
9 Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.1.4.9], levenloos geboren dochter, geboren om 03:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1915 [bron: Akte Dreischor aktejaar 1915 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelia Kort en Maarten van der Velde.


1.1.7.1.4.10.1.8.4.1 Elizabeth Fonteine is geboren op 23-08-1876 om 23:00 in Noordgouwe, dochter van Willem Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4) en Lena van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1876 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1876 nr 22]. Bij de geboorteaangifte van Elizabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Pieter Romijn en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Elizabeth is overleden op 02-02-1964 in Haamstede, 87 jaar oud. Elizabeth:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1901 in Kerkwerve [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1901 nr 1] met Hendrik Berrevoets, 29 jaar oud, nadat zij op 29-03-1901 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [bron: ZNI 1901-04-02]. Bij het burgerlijk huwelijk van Elizabeth en Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot, Pieter Evertse, Marinus Evertse en Jakobus Johannis Machielse.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Hendrik: Huwelijkseafkondigingen 31-03/07-04-1901
Hendrik is geboren op 06-04-1872 om 01:00 in Kerkwerve, zoon van Abraham Berrevoets en Ester Hendrikse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1872 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1872 nr 9]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Berrevoets [vader], Jan van Burg en Johannis van der Zande. Hendrik is overleden op 06-05-1913 in Noordgouwe, 41 jaar oud [bron: Overlijdingsakte Noordgouwe 1811-1940 nr 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1913 [bron: Uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Noordgouwe 1913].
Getuige bij:
16-03-1907     huwelijk Martinus Hart en Bastiana Fonteine (geb. 1887) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1823 nr 1907 nr 2]
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 20-06-1914 in Haamstede [bron: Huwelijkseakte Haamstede aktejaar 1914 nr 4] met Gerard Zomer, 47 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elizabeth en Gerard waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Bom en Bastiaan Marinus van der Velde. Gerard is geboren op 29-09-1866 om 15:00 in Serooskerke, zoon van Willem Zomer en Maria Aarnoudse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1866 [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1866 nr 9]. Bij de geboorteaangifte van Gerard waren de volgende getuigen aanwezig: Bastiaan van Driel, Bartel van Strien en Willem Zomer [vader]. Gerard is overleden op 29-03-1949 om 15:30 in Renesse, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1949 [bron: Overlijdensakte Renesse aktejaar 1949 nr 7]. Bij de overlijdensaangifte van Gerard was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Werf.

1.1.7.1.4.10.1.8.4.2 Adriaantje Fonteine is geboren op 05-02-1878 om 17:00 in Noordgouwe, dochter van Willem Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4) en Lena van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1878 [bron: Geboorteakte Noordgouwe aktejaar 1878 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Adriaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Pieter Romijn en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Adriaantje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1902 in Kerkwerve [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1902 nr 3] met Kornelis Berrevoets, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriaantje en Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot, Pieter Evertse, Marinus Evertse en Jakobus Johannis Machielse. Kornelis is geboren op 09-02-1875 om 20:00 in Kerkwerve, zoon van Abraham Berrevoets en Ester Hendrikse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1875 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1875 nr 4]. Bij de geboorteaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Berrevoets [vader], Cornelis Bosselaar en Johannis van der Zande. Kornelis is overleden op 16-08-1902 om 05:00 in Kerkwerve, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-08-1902 [bron: Overlijdensakte Kerkwerve aktejaar 1902 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Thonis den Boer en Jan Evertse.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1903 in Kerkwerve [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1903 nr 24] met Jan Verboom, 37 jaar oud, nadat zij op 12-06-1903 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriaantje en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot, Pieter Evertse, Marinus Evertse en Jakobus Johannis Machielse. Jan is geboren op 06-12-1865 om 19:00 in Duivendijke, zoon van Leendert Verboom en Willemina van Strien. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1865 [bron: Geboorteakte Duivendijke aktejaar 1865 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Job van Meurs, Jacob Plansoen en Leendert Verboom [vader]. Jan is overleden op 16-08-1940 om 21:00 in Noordgouwe, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1940 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1940 nr 26]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Adriaan van Westenbrugge.
Getuige bij:
16-04-1904     geboorteaangifte Willemina Verboom (1904-1924) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1904 nr 8]
16-03-1907     huwelijk Martinus Hart en Bastiana Fonteine (geb. 1887) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1823 nr 1907 nr 2]
28-04-1910     geboorteaangifte Willem Verboom (1910-1939) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1910 nr 11]
31-08-1912     geboorteaangifte Leendert Verboom (1912-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1912 nr 20]
21-03-1916     geboorteaangifte Leendert Verboom (geb. 1916) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1916 nr 6]
21-03-1916     overlijdensaangifte Leendert Verboom (geb. 1916) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1916 nr 6]

Kinderen van Adriaantje en Jan:

1 Willemina Verboom [1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.1], geboren op 15-04-1904 om 09:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1904 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1904 nr 8]. Bij de geboorteaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot, Anthonie Gravelijn en Jan Verboom (1865-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2] [vader]. Willemina is overleden op 04-12-1924 om 08:00 in Kerkwerve, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1924 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1924 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Jonge en Hendrikus Kesteloo.
2 Willem Verboom [1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.2], geboren op 28-04-1910 om 05:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-04-1910 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1910 nr 11]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Hendrikse, Hendrikus Kesteloo en Jan Verboom (1865-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2] [vader]. Willem is overleden op 18-08-1939 om 18:00 in Kerkwerve, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1939 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1939 nr 8]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Adriaan van Westenbrugge.
3 Leendert Verboom [1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.3], geboren op 31-08-1912 om 03:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1912 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1912 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Kesteloo, Jan van Strien en Jan Verboom (1865-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2] [vader]. Leendert is overleden op 24-01-1913 om 06:00 in Kerkwerve, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1913 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1913 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas de Jonge en Joost Rotte.
4 Leendert Verboom [1.1.7.1.4.10.1.8.4.2.4], geboren op 21-03-1916 om 03:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1916 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1916 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Hendrikse, Jan van Mourik en Jan Verboom (1865-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2] [vader]. Leendert is overleden om 03:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1916 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1916 nr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Hendrikse, Jan van Mourik en Jan Verboom (1865-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.8.4.5 Cornelia Fonteine is geboren op 12-12-1882 om 18:00 in Zierikzee, dochter van Willem Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4) en Lena van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1882 [bron: Geboorteakte Zierikzee aktejaar 1882 nr 223]. Bij de geboorteaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Gilles Cannoo, Helenardus Lagmans en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Cornelia is overleden op 23-03-1905 om 13:00 in Kerkwerve, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1905 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1905 nr 4]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Boot en Adriaan van Westenbrugge. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1904 in Kerkwerve [bron: Huwelijkseakte Kerkwerve aktejaar 1904 nr 3] met Jan Hart, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot, Pieter Evertse, Marinus Evertse en Jakobus Johannis Machielse. Jan is geboren op 11-06-1877 om 18:00 in Ellemeet, zoon van Simon Hart en Grietje Kloet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1877 [bron: Geboortakte Ellemeet aktejaar 1877 nr 10]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter de Moor en Matthijs Poldermans.
Getuige bij:
26-11-1904     geboorteaangifte Simon Willem Hart (1904-1909) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.5.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1904 nr 23]
13-10-1909     overlijdensaangifte Simon Willem Hart (1904-1909) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.5.1]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1909 nr 9]

Kind van Cornelia en Jan:

1 Simon Willem Hart [1.1.7.1.4.10.1.8.4.5.1], geboren op 25-11-1904 om 05:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1904 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1904 nr 23]. Bij de geboorteaangifte van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot, Jan Evertse en Jan Hart (geb. 1877) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.5] [vader]. Simon is overleden op 13-10-1909 om 13:00 in Kerkwerve, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1909 [bron: Overlijdingsakte Kerkwerve aktejaar 1909 nr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Arie van Dreil en Jan Hart (geb. 1877) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.5] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.8.4.8 Bastiana Fonteine is geboren op 09-09-1887 om 06:00 in Noordgouwe, dochter van Willem Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4) en Lena van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1887 [bron: Geboorteakte Noordgouwe akte 1887 nr 14]. Bij de geboorteaangifte van Bastiana waren de volgende getuigen aanwezig: Aart de Glopper De Waal, Abraham Prinse en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Bastiana trouwde, 19 jaar oud, op 16-03-1907 in Kerkwerve [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1823 nr 1907 nr 2] met Martinus Hart. Bij het burgerlijk huwelijk van Bastiana en Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Berrevoets, Cornelis Hart, Jan Verboom (1865-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.2] [zwager bruid] en Hendrik Berrevoets (1872-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.1] [zwager bruid]. Martinus is een zoon van Simon Hart en Grietje Kloet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-03-1881 [bron: Geboorteakte Ellemeet aktejaar 1881 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Hart [vader], Pieter de Moor en Matthijs Poldermans.
Getuige bij:
26-08-1907     geboorteaangifte Simon Willem Hart (geb. 1907) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1907 nr 6]
21-09-1908     geboorteaangifte Lena Grietje Hart (geb. 1908) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1908 nr 6]
26-07-1912     geboorteaangifte Grietje Lena Hart (geb. 1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1912 nr 18]
20-08-1917     geboorteaangifte Willem Simon Hart (geb. 1917) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1917 nr 15]
24-02-1920     geboorteaangifte Neeltje Elizabeth Hart (geb. 1920)   [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1920 nr 4]

Kinderen van Bastiana en Martinus:

1 Simon Willem Hart [1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.1], geboren op 25-08-1907 om 07:30 in Serooskerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1907 [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1907 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Simon waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Johannis Barentsen, Pieter van Teeling en Martinus Hart [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8] [vader].
2 Lena Grietje Hart [1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.2], geboren op 21-09-1908 om 11:00 in Serooskerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1908 [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1908 nr 6]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Johannis Barentsen, Pieter van Teeling en Martinus Hart [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8] [vader].
3 Grietje Lena Hart [1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.3], geboren op 25-07-1912 om 18:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1912 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1912 nr 18]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Mourik, Jan van Strien en Martinus Hart [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8] [vader].
4 Willem Simon Hart [1.1.7.1.4.10.1.8.4.8.4], geboren op 20-08-1917 om 03:00 in Kerkwerve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1917 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1917 nr 15]. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Hendrikse, Nehemia Hendrikse en Martinus Hart [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.8] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.8.4.10 Krina Fonteine is geboren om 22:30, dochter van Willem Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4) en Lena van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1890 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1890 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Krina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis op den Brouw, Willem Kristelijn en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Krina trouwde op 19-06-1912 in Kerkwerve [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1912 nr 6] met Cornelis Berrevoets, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 30-11-1882 om 18:00 in Kerkwerve, zoon van Johannis Berrevoets en Willemina Jonker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-11-1882 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1882 nr 23]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Berrevoets [vader], Jan van der Bos en Cornelis Kwant.
Getuige bij:
31-05-1913     geboorteaangifte Wilhelmina Berrevoets (geb. 1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1913 nr 2]
11-04-1918     geboorteaangifte Lena Berrevoets (geb. 1918) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.2]     [vader]   [bron: Geboortakte Serooskerke aktejaar 1918 nr 5]
07-04-1922     huwelijk Jakob Leendert Fonteine (1895-1968) en Johanna Cornelia van Diest (geb. 1900) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.12]     [zwager bruidegom]   [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1922 nr 2]

Kinderen van Krina en Cornelis:

1 Wilhelmina Berrevoets [1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.1], geboren op 30-05-1913 om 09:30 in Serooskerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1913 [bron: Geboorteakte Serooskerke aktejaar 1913 nr 2]. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Johannis Barentsen, Pieter van Teeling en Cornelis Berrevoets (geb. 1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10] [vader].
2 Lena Berrevoets [1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.2], geboren op 11-04-1918 om 14:00 in Serooskerke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1918 [bron: Geboortakte Serooskerke aktejaar 1918 nr 5]. Bij de geboorteaangifte van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Johannis Barentsen, Pieter van Teeling en Cornelis Berrevoets (geb. 1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10] [vader].
3 Neeltje Berrevoets [1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.3], geboren omstreeks 1922 in Serooskerke. Neeltje is overleden op 18-02-1925 om 18:00 in Serooskerke, ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1925 [bron: Overlijdensakte Serooskerke aktejaar 1925 nr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Neeltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Berrevoets en Jan Stoel.
4 Willem Berrevoets [1.1.7.1.4.10.1.8.4.10.4].


1.1.7.1.4.10.1.8.4.12 Jakob Leendert Fonteine is geboren op 03-12-1895 om 16:30 in Kerkwerve, zoon van Willem Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4) en Lena van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1895 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1895 nr 25]. Bij de geboorteaangifte van Jakob waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Everts, Jan Evertse en Willem Fonteine (1847-1913) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4] [vader]. Jakob is overleden op 11-10-1968 om 23:00 in Zierikzee, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1968 [bron: Overlijdensakte Zierikzee aktejaar 1968 nr 115]. Bij de overlijdensaangifte van Jakob was de volgende getuige aanwezig: Johannes Cornelis Uijl. Jakob trouwde, 26 jaar oud, op 07-04-1922 in Kerkwerve [bron: Huwelijksakte Kerkwerve aktejaar 1922 nr 2] met Johanna Cornelia van Diest, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jakob en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Hagesteijn en Cornelis Berrevoets (geb. 1882) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.4.10] [zwager bruidegom]. Johanna is geboren op 26-09-1900 om 19:00 in Kerkwerve, dochter van Hendrikus van Diest en Joppa van der Linde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1900 [bron: Geboorteakte Kerkwerve aktejaar 1900 nr 27]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus van Diest [vader], Jan Evertse en Marinus Evertse.

Kind van Jakob en Johanna:

1 Lena Joppa Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.4.12.1.


1.1.7.1.4.10.1.8.5.2 Jakop Tuinman is geboren in 10-1890 in Grand Rapid Michigan, zoon van Pieter Tuinman en Cornelia Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.5). Jakop trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1916 in Michigan Grand Rapid met Ida M Hornstra, ongeveer 25 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1891 in Grand Rapid Michigan, dochter van Gordon Hornstra en Anna Reimersma.

1.1.7.1.4.10.1.8.7.2 Adriana Elizabeth Fonteine is geboren op 05-06-1881 om 15:30 in Dreischor, dochter van Jan Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7) en Elisabeth van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1881 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1881 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Anthonij Padmos, Athonij Verjaal en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Adriana is overleden op 23-07-1944 om 13:00 in `s Gravenhage, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1944 [bron: Overlijdensakte`s Gravenhage aktejaar 1944 nr B1568]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Marinus du Mee.
Begraven:
Beiden liggen begraven te Dreischor   [bron: Grafstenen Dreischor]
Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-1905 in Dreischor [bron: Huwelijkseakte Dreischor aktejaar 1905 nr 4] met Adriaan Abraham Remeeus, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Adriana en Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Henricus Theodorus Klooster, Anthonij Kosten, Pieter Zeger van de Linde en Dingeman van Bloois (1881-1943) [zie 1.1.7.1.4.10.1.6.9.3] [achterneef vaderszijde bruid]. Adriaan is geboren op 20-01-1880 om 07:00 in Dreischor, zoon van Abraham Remeeus en Grietje Dooge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1880 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1880 nr 3]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Krijn Adriaan van Langeraad, Abraham Remeeus [vader] en Johannis Marinus Snouck. Adriaan is overleden op 30-07-1940 om 17:30 in Dreischor, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1940 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1940 nr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Adriaan was de volgende getuige aanwezig: Jan Adriaan Goudzwaard.
Begraven:
Beiden liggen begraven te Dreischor   [bron: Grafstenen Dreischor]
Getuige bij:
27-10-1906     geboorteaangifte Grietje Elizabeth Remeeus (1906-1908) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1906 nr 20]
26-09-1908     geboorteaangifte Jan Adriaan Remeeus (1908-1908) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1908 nr 19]
08-10-1908     overlijdensaangifte Grietje Elizabeth Remeeus (1906-1908) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.1]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1908 nr 12]
15-10-1908     overlijdensaangifte Jan Adriaan Remeeus (1908-1908) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.2]     [vader]   [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1908 nr 13]
02-09-1912     geboorteaangifte Abraham Jan Remeeus (geb. 1912) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1912 nr 23]
07-05-1913     huwelijk Krijn Dijke (1887-1951) en Jacoba Fonteine (1888-1947) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.7]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1913 nr 6]
07-05-1913     huwelijk Johannis Marinus de Bakker (geb. 1881) en Lena Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.6]     [zwager bruid]   [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1913 nr 6]
29-04-1914     huwelijk Willem Fonteine (1885-1946) en Adriana Kip (1888-1968) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.5]     [zwager bruidegom]   [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1914 nr 3]

Kinderen van Adriana en Adriaan:

1 Grietje Elizabeth Remeeus [1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.1], geboren op 27-10-1906 om 09:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1906 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1906 nr 20]. Bij de geboorteaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Cornelis Blaas, Anthonij Kosten en Adriaan Abraham Remeeus (1880-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2] [vader]. Grietje is overleden op 08-10-1908 om 03:00 in Dreischor, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1908 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1908 nr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Grietje waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten van der Velde en Adriaan Abraham Remeeus (1880-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2] [vader].
2 Jan Adriaan Remeeus [1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.2], geboren op 26-09-1908 om 07:30 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1908 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1908 nr 19]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten van der Velde en Adriaan Abraham Remeeus (1880-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2] [vader]. Jan is overleden op 14-10-1908 om 21:00 in Dreischor, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1908 [bron: Overlijdingsakte Dreischor aktejaar 1908 nr 13]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Maarten van der Velde en Adriaan Abraham Remeeus (1880-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2] [vader].
3 Abraham Jan Remeeus [1.1.7.1.4.10.1.8.7.2.3], geboren op 01-09-1912 om 01:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-09-1912 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1912 nr 23]. Bij de geboorteaangifte van Abraham waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Kornelis Folmer, Maarten van der Velde en Adriaan Abraham Remeeus (1880-1940) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.2] [vader].


1.1.7.1.4.10.1.8.7.3 Cornelis Fonteine is geboren op 28-08-1882 om 19:00 in Dreischor, zoon van Jan Fonteine (zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7) en Elisabeth van Westenbrugge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1882 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1882 nr 26]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Everwijn, Athonij Verjaal en Jan Fonteine (1855-1942) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7] [vader]. Cornelis is overleden op 13-10-1949 om 01:30 in Zonnemaire, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-1949 [bron: Overlijdensakte Noordgouwe aktejaar 1949 nr 38]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Izaak Leendert van Nieuwenhuisen.
Getuige bij:
10-09-1909     geboorteaangifte Jan Adriaan Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.1]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1909 nr 31]
10-08-1910     geboorteaangifte Adriaan Jan Fonteine (geb. 1910) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.2]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1910 nr 21]
18-09-1911     geboorteaangifte Willem Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.3]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1911 nr 19]
07-05-1913     huwelijk Krijn Dijke (1887-1951) en Jacoba Fonteine (1888-1947) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.7]     [broer bruid]   [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1913 nr 6]
07-05-1913     huwelijk Johannis Marinus de Bakker (geb. 1881) en Lena Fonteine [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.6]     [broer bruid]   [bron: Huwelijksakte Dreischor aktejaar 1913 nr 6]
02-08-1915     geboorteaangifte Cornelis Fonteine (1915-1931) [zie 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.4]     [vader]   [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1915 nr 11]
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1908 in Zonnemaire [bron: Huwelijkseakte Zonnemaire aktejaar 1908 nr 2] met Jannetje Kornelia van der Meer, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Abraham Fernaaijs, Ludovicus Kornelis Kluit, Jacob van de Velde en Pieter Gerardus Verton.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jannetje: Huwelijkseafkondigingen 19/26-05-1908
Jannetje is geboren op 01-08-1886 om 23:00 in Zonnemaire, dochter van Adriaan van der Meer en Jacoba van der Berge. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1886 [bron: Geboorteakte Zonnemaire aktejaar 1886 nr 24]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Andries Delst, Ludovicus Kornelis Kluit en Adriaan van der Meer [vader]. Jannetje is overleden op 15-12-1946 om 21:00 in Zonnemaire, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1946 [bron: Overlijdensakte Zonnemaire aktejaar 1946 nr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Samuel de Roo.

Kinderen van Cornelis en Jannetje:

1 Jan Adriaan Fonteine. Volgt 1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.1.
2 Adriaan Jan Fonteine [1.1.7.1.4.10.1.8.7.3.2], geboren op 10-08-1910 om 08:00 in Dreischor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1910 [bron: Geboorteakte Dreischor aktejaar 1910 nr 21]. Bij de geboorteaangifte van Adriaan waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaas Padmos,